Hayatı Doya Doya Yaşamanın İpuçları


İNSANLARLA TANISMAK
İnsanların sorun yaşadığı konulardan biri başkaları ile tanışmaktır. Bu gezegende çok sayıda insan olmakla birlikte birbirine yakınlaşmayan çok sayıda insan olması çok şaşırtı­cı bir durumdur.
Teresa beni danışmanı olarak seçmişti. Büyük bir şirket­te çalışıyordu. Yöneticilik yapıyordu ve dünya çapında iyi bağlantıları olan çok sayıda insanın olduğu büyük bir şirket partisine gidebilmek istediğini, partiye gitmeye korktuğunu ve gidecek olursa oradaki kimse ile konuşamayacağına inan­dığını söyledi. Her zaman bir dereceye kadar sosyal fobilere sahip biri olduğunu bana söyledi.
Bu fobi onun sokağa çıkmasını ya da insanlarla konuş­masını engelleyecek ölçüde bir şey değildi ama ne zaman yö­netici olmaktan çıkıp kendisini sosyal bir olayın içinde bulsa kendisini tamamen rahatsız hissediyor, konuşacak olursa da kekeliyordu. Bana bu partiye gidip eğlenebilirse yükselmesine yardımcı olacak bağlantıları ve benzeri birçok şeyi elde ede­bileceğini söyledi. Ona şöyle sordum, "İlk olarak, partiye bulunmanı sağlayacak olan şey nedir; ikinci olarak da parti boyun­ca orada bulunmanı ve keyif almanı sağlayacak olan şey ne­dir?" Bunlar iki farklı şeydir çünkü Teresa tipik bir şekilde bu durumlardan kaçmıyordu. Yaptığım ilk şey onun yoğun bir şekilde istediği bir şeyi düşülmesini sağlamaktı.


Neyi seçtiğinin herhangi bir önemi yoktur. Teresa bir Ja­guar istediğini söyledi. Yepyeni bir Jaguar araba istiyordu, vahşi bir kedi değil! Austin Martin arabalara benzeyen o Ja­guar arabayı gördüğünde o arabanın kendisi için yaratılan§ olduğunu anlamıştı. Peşinat için para biriktiriyordu mevcut durumda sahip olduğu arabayı nasıl elden çıkarabileceğini bulmuştu. Aynı zamanda kredi konusunu da ayarlamıştı ve yeni arabasını almak için atması gereken tüm adımlardan ge­çiyordu. Bir sonraki hafta teslimat yapılmasını bekliyordu. Teresa'ya arabayı sorduğumda gözlerindeki pırıltıyı görebi­lirdiniz. Tüm fizyolojisi değişiyordu.
Gözlerini kapatmasını, almak istediği arabayı düşünme­sini ve bu duyguyu giderek hızlı bir şekilde döndürmesini sağladım, sonrasında dönüp Jaguar' ın görüntüsünü kendisini partide, sosyal açıdan uyumlu ve insanlarla konuşurken, gü­lerken, şakalar yaparken gösteren bir görüntü ile değiştirme­sini söyledim. Kendisini insanlara tanıtırken hayal etmesini sağladı ve ona gerçekten böyle olmak isteyip istemediğini sordum.
Tabii ki Teresa arzuyu döndürürken, kendisini yapması­nın olanaksız olduğunu düşündüğü şeyleri yapar durumda gördüğünde, "Ah, böyle olabilmek çok güzel olurdu," dedi. Ben de, "Peki bunu istiyor musun?" diye sordum. İstediğini söyledi. Ben de ona şöyle yanıt verdim, "Tamam, ihtiyacımız olan tek şey bir plan. Artık partiye gitme arzusu duyduğuna göre seni oraya götürebiliriz ve kendini farklı hissetmeni sağ­layabiliriz. Sosyal açıdan uyumlu biri olabilmek için kendini rahat hissetmelisin."
Ona şöyle sordum, "Nasıl huzursuz olunacağı nere­den biliyorsun?" Durakladı ve, "Huzursuz olacağım sürekli olarak düşünüyorum. Sonra bunu ne kadar çok düşünürsem o kadar huzursuz hissediyorum ve sonra buna endişeleniyo­rum." Endişe edebilmek için kafasında endişeli bir ses Teresa ile konuşuyor, kekeleyen bir sesle ona dikkatli olmasını ve hata yapmamasını söylüyordu.
İnsanlar ne zaman diğer insanların duyguları yerine ken­dileri hakkında endişe duysa huzursuz olmak kolaydır. Tere­saya bunun yerine partide olduğunu hayal etmesini ve salo­nun her tarafındaki kişilerin ondan daha huzursuz hissettiğini fark etmesini söyledim. Onun işinin bu kişileri bulmak ve kendilerini daha rahat hissetmelerini sağlamak olduğunu söy­ledim çünkü eğer diğer insanların rahat ve mutlu hissetmele­rini sağlayacak olursa korkuları sonsuza kadar ortadan kalka­caktı.
Teresa'nın bana bakıp "Gerçekten mi?" dediğini anım­sıyorum, ben de "Gerçekten," diye yanıt verdim. Sonra ona buradaki püf noktasını anlattım. "Öncelikle geriye gitmeni ve bir partiye gidip kendini huzursuz hissettiğin son zamanı anımsamanı duyguların bedeninde nasıl döndüğünü fark et­men istiyorum. Onları kelimenin tam anlamı ile durdur, ter­sine çevir ve tanı tersi yönde dönmelerini sağla. Sonra odaya bak ve en fazla endişeli gözüken kişinin kim olduğunu fark et." Teresa, "Ben," diye yanıt verdi.
"Kendi içine git; böylece sadece diğer insanları görür­sün. Etrafına bak. huzursuz gözüken kişiyi seç ve ona doğru yürü, onunla yatıştırıcı bir şekilde, şakalar yaparak konuş.° kişinin kendisini iyi ve rahat hissetmesini sağla ve sonra di­ğer bir kişinin yanına, oradan da bir başkasının yanına git," dedim. Yeni duyguları hissetmeye ve onları başlangıçtaki duyguların tam tersi yönde çevirmeye devam ederken toplam üç kişi ile konuşma kadar bunu yaptık. Huzursuz hissetmenin tersi tabii ki kendini rahat hissetmektir. Sakin olmak değil, ra­hat hissetmek ve kendi mideniz konusunda endişe etmek ye­rine başka insanların duyguları ile gerçekten ilgilenmektir.
 Başka insanları konuşurken ne kadar görür, duyar ve dinlerseniz, ifadelerine dikkat eder ve rahat olup olmadıkları­nı fark ederseniz onların sizden hoşlanmasını sağlayacak şey­leri yapacak o kadar çok zamanı= olur. Çünkü insanlar siz­den ne kadar hoşlanırsa sizi terfi ettirme olasılığı da o kadar fazladır. Sizi başka bir partiye davet etme olasılığı o kadar fazladır. Sizi arkadaşları ile tanıştırma olasılığı o kadar fazla­dır. Bu yüzden onlara kendilerini iyi hissettirecek şeyler yap- mana önemlidir. Dışarıya ve oradaki kişilere ne kadar odak­lanırsanız içeriye o kadar az odaklanırsınız.
İnsanlarla tanışmak tabii ki sadece partilere gitmek de­mek değildir. İlişkiler için fırsatlar yaratmak anlamına da ge­lir. Bu gezegende o kadar çok insanın kendisini yalnız ve mutsuz hissediyor olması beni hep şaşırtıyor.
Eğer çaresiz bir şekilde yalnız ve mutsuzsanız, belki ar­tık bu konuda endişe etmeyi bırakıp dışarıda geri kalan altı milyar insan içinde sizin gibi hisseden birini aramaya başla­manızın zamanı gelmiş demektir. Birisi ile tanışmak isteyen ama asla dışarı çıkıp insanlarla konuşamadığını iddia eden çok sayıda insanla karşılaştım. Bunlar birbiri ile çelişen şey­lerdir. İstediğiniz şeyi planlarsınız. Onu nasıl elde edeceğini­zi planlarsınız. Onu uygulayabileceğiniz bir hale getirirsiniz. Eğer çok sayıda insanla iletişim kuramazsanız doğru kişiyi bulmak daha zor bir hale gelir.
İnsanlara nasıl flört edeceklerini öğretirken onlara bara gidip ilk gördükleri kişiye "Merhaba bebek!" demelerini öğretmiyordum. Onlara eğer bin kişi ile karşılaşmazsanız çok fazla seçeneğinizin de olmayacağını açıklıyordum. O yüzden hemen harekete geçseniz çok iyi olur! İnsanların yanına gidip konuşmakla işe başlayın. Bazıları ile ilk otuz saniyeden son­ra artık konuşmak istemeyeceksiniz. Bazıları bir-iki saat için iyi gelecek. Biri ile ömrünüzün geri kalanını geçirmek isteye­bilirsiniz. Eğer yeterince insanla tanışmazsanız o kişi ile ta­nışma fırsatınız olmaz. Eğer bunun mümkün olduğuna inan­mazsanız tabii ki bunu denemezsiniz.

Daha Motive Biri Olmak
1. Arzu ettiğiniz ya da sizi gerçekten motive eden büyük bir görüntüyü düşünün. Alt sistemlerin farkına yarın.
2.  Yapmaya motive olmak istediğiniz şeyin küçük bir görüntüsünü bu görüntünün köşesinde hayal edin.
3.  Çok kısa bir süre içinde bu küçük görüntünün büyü­düğünü ve büyük resmi kapladığım hayal edin, böy­lece yapmaya motive olmak istediğiniz şeyi arzu etti­ğiniz şeyle aynı yerde ve aynı alt sistemlerle görürsü­nüz.
4.  1-3 arası adımları birkaç kere tekrarlayın ve yeni dav­ranış için motive duygular hissettiğinizi fark edin

İnsanlarla Rahat Olmak
1. Bir partiye ya da sosyal bir olaya katıldığınız bir za­manı düşünün. Huzursuzluk duygusunu ve hangi yönde hareket ettiğini fark edin.
2. Bu duyguyu aldığınızı ve aksi yöne çevirdiğinizi, böylece onun tam tersi yönde döndüğünü hayal edin. Onu tanı tersi yönde giderek daha hızlı bir şekilde döndürün.
3. Kafanızın içindeki huzursuz sesi fark edin ve onu de­ğiştirin, böylece size söylediği her şeyi çok sakin bir sesle söylesin.
4. Dışlandığınıza ya da endişeli gözüktüğünüze ilişkin görüntüleri çok uzağa itin ve onları konuştuğunuz, siz kendinizi rahat hissederken size bakan insanların gö­rüntüleri ile değiştirin.
5.  Bir kişiden diğerine gittiğinizi, kendinizi rahat hisset­tiğinizi ve onlara kendilerini iyi hissettirdiğinizi hayal edin. Onları gülümsettiğinizi, kendilerini iyi hissetmelerini ve partiden hoşlanmalarını sağladığınızı ha­yal edin.

Flört Etmeye ilişkin ipuçları
1. Hoşlandığınız birini gördüğünüzde ona gülümseyin.
2. O kişinin yanına gittiğinizi, kendinizi güvenli ve ra­hat hissetliğinizi hayal edin. Onlarla çekici bir şekil­de konuştuğunuzu görün ve sonra filmin içine adım atın.
3. İki farklı senaryo hayal edin. Birinci senaryoda o kişi sizi reddetsin ve siz de kendinize güvenen bir şekilde gülümseyerek, o kişi ile fazla vakit kaybetmediğinize memnun olmuş şekilde, bunun o kişinin kaybı oldu­ğunu düşünerek uzaklaşın. Etrafınız' başka bir insan bulmak için tanıdığınız' hayal edin.
4. İkinci senaryoda o kişinin size gülümsediğini, sizi ka­bul ettiğini ve sizinle konuştuğunu hayal edin. O kişi­yi gülümsettiğinizi, güldürdüğünüzü, onunla keyifli bir vakit geçirdiğinizi hayal edin.
5. Sizden hoşlanmasını sağlamak yerine sizin yanınızda kendisini gerçekten iyi hissetmesini sağlamaya odaklanın. Sizin yanınızda kendisini ne kadar iyi hisseder­se sizinle o kadar çok zaman geçirmek isteyecektir. 
6. Mümkün olduğu kadar çok kişi ile tanışın

Dr. Richard Bandler
Eskimeyen Değişim


0 yorum: