Anneden Özgürleşmek Prosesi -KONTROL SENDE Kitabımdan Küçük Bir bölüm Ailenin görevi bizi yaşama hazırlamak ve toplumsallaştırmaktır. Bunu yaparken içinde bulundukları kültür ve dünya ile ilgili kendi bakış açılarına göre yaparlar. Çocuklarına topluma uyum sağlamalarını kolaylaştırmak adına toplumla ilgili yaşamla ilgili kendi doğru bildiklerini empoze ederler.

Bu onlar için geçerli durumdur çünkü onlar hayatta kalmalarını bununla sağlamışlardır. Doğal olarak ta aynılarını çocuklarına aktarırlarsa çocukları da hayatta kalıp yaşamlarını devam ettirebilirler.

Ancak onların farkında olmadıkları şey şudur; Yaşamda tek bir yaşam yaratma biçimi yoktur.  Sonsuz ve sınırsız yaşam yaratma biçimi vardır. Ve yaşam yaratan tarafından belirtilen süre kadar garanti altına alınmıştır.Çocuklar ve ebevenler farklı bir birey oldukları için farklı zamanda dünyaya gelip farklı şeyler algıladıkları için ebevenlerin onlara empoze ettiği şeyler onların hayatlarını kolaylaştırmak yerine birçok alanda engellemeye başlıyor. Burada kritik olan şey unun farkında olup bizim için işlevsel olanları hayatımızın bir parçası yapmak diğerlerini ise bizim hayatımıza katkı olacak işlevsel olan düşüncelerle değiştirmektir.

Burada ortaya çıkan sorun ise bize yaşamımızın ilk yıllarında kendi düşünce ve doğrularını empoze eden anne ve babamızdan farklı düşüncelere sahip olmak için kendimize izin vermemektir.

Çünkü onlar bizi beslemiş ve büyütmüşlerdir. Onlardan farklı düşünürsek onlara ihanet etmiş oluruz. Mutlaka borcumuzu onlara ödememiz gerektiği gibi bizi sınırlayan düşüncelerin esiri oluruz. Ve buda bize farklı bir yaşam kurmamıza izin vermez.


Herkes bu dünyaya kendini gerçekleştirmek için gelmiştir. Ebevenlerimiz kendi yaşamları için çalışırken bizde kendimizi gerçekleştirmek adına burada olduğumuzun farkında olursak onlarla bu yaşamda bizim birer yol arkadaşı olduğumuzu ve geçerli olan şeyin onlara bağımlı olmak yerine onlara bağlı olmamız gerektiğinin farkında olursak istediğimizin şeylerin önündeki birçok engel kendiliğinden kalkacaktır.

Bu zihin yapısına geçebilmek için öncelikle ebevenlerimizle ilgili yanlış ve hatalı düşüncelerden arınıp objektif bakış açısına sahip olmamız gerekir.

KONTROL SENDE- Çekim Yasası ve Bilinçaltı Dönüşüm Rehberi Kitabında bulunan ve aşağıda bir kısmını paylaştığım Anneden Özgürleşme Prosesi bu amaca hizmet etmektedir.

Ayrıca aşağıdaki linkten bu çalışmayı ses kaydı olarak ta indirebilirsiniz.
Katkı olmasını diliyorum.

Halis ŞAHİNER


**************************************************

Anneden Özgürleşme Prosesi

Hayatımızda kim olduğumuzla ilgili en büyük referansımız ebeveynlerimizdir. Annemiz bu konuda yer tutar. Dokuz ay boyunca onun bedeninde yaşamış olmamız ona ait birçok duygu ve düşünceyi kendimize ait olduğunu sanmamıza neden olur.
Ona ait olan birçok yanlış düşünce ve sınırlamaları bedenimizde ve yaşamımızda kilitleyerek sanki bize aitmiş gibi hissederiz. Ve bu durum bizi ona bağımlı yapar.
Gerçek şu ki her insan bu dünyaya kendini gerçekleştirmek için geldi. Bize kendi hayatımızı gerçekleştirmek için geldik.

Kendi hayatımızı gerçekleştirmek için kendi sorumluluğumuzu elimize alıp özgür olmamız gerekir. Yapmamız gereken şey bizi dokuz ay karnında taşıyan ve bebekliğimizde bizi besleyip büyüten annemize gereken saygıyı ve bağlılığı gösterirken kendi özgürlüğümüzü de elimize almamız gerektiğidir.
Annemize bağımlılık alanın dışına çıkmadığımız durumlarda özgür olamayız, kendimizi özgür gibi hissedemeyiz, kendimiz olamayız. Kendimizi büyümüş hissedemeyiz.

Annelerimizin gerçekliklerini geçerli kılmak için, hangi düşünce, his ve duygu yaratımlarını kullanıyoruz?
Bununla ilgili var olan her şeyi yıkıp yaratımlarını iptal edelim mi?
Evet
(Enerji Temizlik cümlesi)


Annemizin hangi bakış açılarını, realitelerini yargılarını hayati ve önemli kıldık ki gerçek kendimizi, cinsiyetimizi ve kapasitemizi yok sayıyoruz?
Bununla ilgili var olan her şeyi yıkıp yaratımlarını iptal edelim mi?
Evet
(Enerji Temizlik cümlesi)
Annemizin kız ya da erkek cinsiyet beklentilerini yanlış algılayarak daha anne karnındayken kendimizi istenmeyen ve reddedilmiş ilan ettik? Doğum sonrasında iyi olan hiçbir şeyi hak etmediğimize inandık, talep etmeyi kendimize hak bilmedik? Sürekli vermeyi bizi belki kabul ederler ile eşleştirdik?
Bunlarla ilgili var olan her şeyi yıkıp yaratımlarını iptal edelim mi?
Evet
(Enerji Temizlik cümlesi)
Annemizle kurduğumuz göbek bağının değeri nedir? Bu göbek bağı ile algımızı, bilişimizi, olmamızı ve almamızı kesmenin değeri nedir?
Bununla ilgili var olan her şeyi yıkıp yaratımlarını iptal edelim mi?
Evet
(Enerji Temizlik cümlesi)
Annemizle ilgili tüm zaman, mekân, boyut ve realitelerde kaç tane yemin, ant, adak, sadakat yeminleri, taahhütlere sahibiz?
Bununla ilgili var olan her şeyi yıkıp yaratımlarını iptal edelim mi?
Evet
(Enerji Temizlik cümlesi)
Annemizi hayal kırıklığına uğratmamak için gerçekte olabildiğimiz her şey olmaya hiç istekli olmamamızın değeri nedir? Sahip olduğumuz yetenekleri kendi aleyhimize kullanmamızın değeri nedir?
Bununla ilgili var olan her şeyi yıkıp yaratımlarını iptal edelim mi?
Evet
(Enerji Temizlik cümlesi)
Sevgi adı altında annemizin hangi suiistimallerini görmezden geldik ve halada görmezden gelmeye devam ediyoruz?
Bununla ilgili var olan her şeyi yıkıp yaratımlarını iptal edelim mi?
Evet
(Enerji Temizlik cümlesi)

       Annemizin gerçekleştiremediği hayallerini gerçekleştirmek için hangi kalıplardan işlev yaptık ve hala işlevsel olmaya devam ediyorsunuz?

Bununla ilgili var olan her şeyi yıkıp yaratımlarını iptal edelim mi?
Evet
(Enerji Temizlik cümlesi)
Eğer almaya istekli olsaydık tüm realiteleri değiştirecek annemizle ilgili neyi almayı reddediyoruz?
Bununla ilgili var olan her şeyi yıkıp yaratımlarını iptal edelim mi?
Evet
(Enerji Temizlik cümlesi)
Hangi enerji alan ve bilinç olalım ki kendi sonsuz varlık olma halimizi deneyimleyelim?
Hangi enerji alan ve bilinç olalım ki anne ve babalarımızın bu realitede oyun arkadaşlarımız olduğunun bilincinde kalalım?
Tam anlamıyla özgür bir yaşama sahip olabilseydik kim olurduk?
Nasıl bir hayatımız olurdu?
Daha başka neler mümkün?

****************************************************************

Bu konuda hazırlanmış ses kaydını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.


https://drive.google.com/file/d/0B98ejKf_SWphTjRYTVQyVUI0dXM/view?usp=sharing


************************************************


 Daha fazla yaratım aracı ve bilgi için kitaplarımı satın alarak hayatınıza  katkıda bulunmak ister misiniz?Kontrol Sende - Çekim Yasası ve Bilinçaltı Dönüşüm Rehberi Kitabı - 2019 - 2 nci Baskı


 KONTROL SENDE
İzin Ver GELSİN, İzin Ver OLSUN
Çekim yasası ve Bilinçaltı Kayıt Dönüşüm Rehberi

Düzenlemiş İkinci Baskı


************************************************


Bilinçli Yaratma Sanatı Kitabı


Daha İyi Bir yaşam için

BİLİNÇLİ YARATMA SANATI


******************************

Kitapları Temin İçin : cekimyasasi@hotmail.com

Tel/Whatsapp : 0 553 06 00 464

www.halissahiner.com


0 yorum: