Yaratım Nedir?

 

Yaratım, istek ve arzularımızın fiziksel yaşamda tezahür etmesi; yani kendini göstermesi ve ortaya çıkmasıdır.

Evrendeki her şey enerjiden oluşmuştur. Herhangi bir konuda istek ve arzu içeren bir durum olduğunda, evrendeki enerjiler hareket etmeye başlar ve istek ve arzumuzun oluşmasını sağlayacak şekilde tepkimeye girer ve birleşirler. İstek ve arzumuzun fiziksel yansımasının bir şekilde yaşamımızda ortaya çıkmasını sağlarlar. Önemli olan, bu durum gerçekleşene kadar istek ve arzumuzu destekleyecek düşünce yapısında kalmamızdır.


Bu, evrensel yasa olan çekim yasasının çalışma biçimidir.

Evrendeki her şeyin kaynağı olan bir yaratıcı vardır. Bizim yaptığımız şey, yaratıcının evrende kurduğu yaratım modeli üzerinden, istek ve arzularımızın fiziksel dünyada ortaya çıkmasını sağlamaktır. Bilinçli olarak, yaratıcının yaratım prensiplerini kullanarak, kendi yaşamımızı şekillendirmektir.


Bunun için ilk adım; istek ve arzumuzu oluşturan düşüncelerin varlığıdır. İstek ve arzumuz konusunda bir düşünce veya irademiz yoksa bilinçli yaratım durumu ortaya çıkmaz. Burada farkında olmamız gereken şey şudur ki; düşüncelerimiz üzerinde çoğunlukla bilinçli bir kontrolümüz yoktur. Yaşamımızı çoğunlukla otomatik pilottan yaşarız. Zihnimiz, otomatik pilot durumundayken, ya daha önceki öğrendiklerimizin ya da bizim dışımızdaki yani kolektif bilinçteki düşüncelerin etkisindedir. Yani ya daha önceki öğrendiklerimiz doğrultusunda veya kolektif bilinçte aldığımız başkalarına ait olan istek ve arzular doğrultusunda istek yaparız.  Bu da bizi çoğunlukla mutlu etmez.

Bizim üzerinde duracağımız konu, düşüncelerimizi bilinçli olarak nasıl yöneteceğimiz ve yaratımlarımızı kendi istediğimiz şekilde nasıl yönlendireceğimizdir. Düşünceleri etkili kılan şey; onların yönünü ve şeklini belirleyen duygularımızdır.

Duygu, belirli nesne, olay ya da bireylerin, insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenimdir. Yani düşüncelerimizin, bedenimizde yaratmış olduğu titreşimlerin hissedilmesidir. Bu titreşimler, istek ve arzularımızın oluşumu için enerjileri harekete geçirir. Bu olmazsa bilinçli yaratım olmaz.

Zihinsel bir dünyada yaşıyoruz. Yaşamımızdaki her şeyi, zihnimizin içinde algılıyor ve tanımlıyoruz. Bu nedenle, bilinçli yaratımın ilk adımı, istek ve arzularımızı gerçekleştirme iradesini, zihnimizde yaratmaktır.

İkinci adım, isteğimizin olmasına izin vermektir. Olacağına kesin inanmaktır. Bilinçli yaratımı engelleyen en yanlış davranış biçimi; istek ve arzularımızın nasıl gerçekleşeceğini kontrol etmeye çalışmaktır.

Ve son adımımız, isteğimizin gerçekleşmesi için onu serbest bırakmak ve tezahür ettirme işini yaratıcıya bırakmaktır.

 

 

Bilinçli Yaratma Sanatı Kitabımdan

Halis ŞAHİNER


*****************************

Daha fazla yaratım aracı için kitaplarımı satın alabilirsiniz Kontrol Sende - Çekim Yasası ve Bilinçaltı Dönüşüm Rehberi Kitabı - 2019 - 2 nci Baskı


 KONTROL SENDE
İzin Ver GELSİN, İzin Ver OLSUN
Çekim yasası ve Bilinçaltı Kayıt Dönüşüm Rehberi

Düzenlemiş İkinci Baskı
Sayfa : 312

************************************************


Bilinçli Yaratma Sanatı Kitabı


Daha İyi Bir yaşam için

BİLİNÇLİ YARATMA SANATI


Sayfa : 256


******************************

Kitapları Temin İçin : cekimyasasi@hotmail.com

Tel/Whatsapp : 0 553 06 00 464


0 yorum: