Mücadele Ederek Elde Etmek

Yaşamımızda yaptığımız şeylerden biri, bir şeyi olmak, yapmak veya sahip olmak ve bunların nasıl olması gerektiğiyle ilgili şablon ve tanımlara sahip olmak ve onlardan işlevsel olmaktır.

Olmak veya sahip olmak istediğimiz şeyle aramızdaki en büyük engel, çoğunlukla o şeyle ve onun elde edilmesiyle ilgili tanımlarımız ve nasıl elde edileceğiyle ilgili şablonlarımızdır.

Değersizlik inancına sahip olan insanlar, fiziksel olarak kendilerini değerli yapacak şeyleri elde etme peşinde koşarlar. Çoğunlukla o şeyi zor elde etmenin, onu değerli yapacağını düşünürler.

İnsanlar, değerleri önce nesneler üreterek, sonra bu nesnelerle aralarına mesafe koyarak, sonra da bu mesafeyi aşmak için çaba göstererek yaratırlar. Maddi dünyada değerler, insanların nesnelerle aralarındaki mesafeye göre belirlenir.


Aradaki fark ne kadar büyükse istediğimiz şey o kadar değerlidir algısı vardır.

Geçenlerde biri, Almanya’da, Rus bir kadının hayatıyla ilgili bir hikâye anlattı. Rus kadın, yaşlı bir Alman kadınının yanında, bakıcı olarak işe girmiş. Alman kadın öldüğünde ise sahip olduğu ev, kendisine miras kalmış. Bu sayede, hem ev sahibi olmuş hem de Alman vatandaşlığı hakkı elde etmiş.

Yaşamımızda bir şeylere sahip olmanın veya bir şey olmanın sonsuz yöntemi vardır. Önemli olan, istek ve arzularımıza sahip olma iznini kendimize vermektir. Onun nasıl ortaya çıkacağı veya nasıl görüneceği büyük gücün bileceği bir iştir. Bizim yapmamız gereken şey; talep etmek ve enerjimizi olumlu yönde tutmaktır.Bu hikâyeyi duyduğumda hizmetçilik yapmanın ve yaşlı bir kadına bakmanın zor olduğu aklıma geldi. O an, o işi yapmak bana çok cazip gelmedi. Bunu fark ettiğimde, yarattığım sınırlamanın farkına vardım. Ve kendime şunları sordum:

“Yaşamımda istediğim miktardaki parayı, bana verecek olan neyi olmayı reddediyorum?

Yaşamımda, kaç tane iyi iş ve kötü iş tanımı mevcut?

İstediğim parayı yaratacak, kaç tanım ve şablona sahibim ki onun dışında bir yerden parayı kabul edemiyorum?”

       

Sizin de buna benzer bir yargınız varsa kendinize aşağıdaki soruyu on kez sorun;

Yaşamımda istediğim şeyi bana verecek olan, neyi olmayı ve neyi yapmayı reddediyorum?

Yaşamımda istediğim ………….. bana verecek olan neyi olmayı, neyi yapmayı reddediyorum?

Algınıza gelen düşüncelere bakın ve onların hepsini iptal edin.


Bundan daha iyi nasıl olur?

Daha başka neler mümkün?


BİLİNÇLİ YARATMA SANATI Kitabımdan

Halis ŞAHİNER


*****************************

Daha fazla yaratım aracı için kitaplarımı satın alabilirsiniz Kontrol Sende - Çekim Yasası ve Bilinçaltı Dönüşüm Rehberi Kitabı - 2019 - 2 nci Baskı


 KONTROL SENDE
İzin Ver GELSİN, İzin Ver OLSUN
Çekim yasası ve Bilinçaltı Kayıt Dönüşüm Rehberi

Düzenlemiş İkinci Baskı
Sayfa : 312

************************************************


Bilinçli Yaratma Sanatı Kitabı


Daha İyi Bir yaşam için

BİLİNÇLİ YARATMA SANATI


Sayfa : 256


******************************

Kitapları Temin İçin : cekimyasasi@hotmail.com

Tel/Whatsapp : 0 553 06 00 464


0 yorum: