Babadan Özgürleşmek Prosesi -KONTROL SENDE Kitabımdan Küçük Bir bölüm


Babalarımız bizim dünyaya gelmemizi aracılık yapan kişilerden biridir. Aynı zamanda bizim doğumumuzdan itibaren hayata tutunmamızı sağlayan en büyük yardımcılarımızdır.
Yaşamımız için modelleyip taklit ettiğimiz kişiliğimizin oluşmasında en büyük etken olan kişileridir. Ve bu durum doğal olarak yaşamımızda onların bakış açısı ve etki alanından işlevsel olmamıza neden olur.


Çocuk olarak kendimiz olarak özgür bir birey olmak yerine çoğunlukla ebeveynlerimizin bir uydusu, bir benzeri gibi hareket ederiz.

Her insan bu dünyaya kendini gerçekleştirmeye gelmiştir.

Kendimizi gerçekleştirmek için kendimizi ebeveynlerimizin etki alanından çıkartmamız gerekir. Büyüdükçe kendi seçimlerimizin sorumluluğunu alarak özgürlük alanımızdan işlevsel olmamız bize geçek kendimiz olma şansını verir.

Bunun için bizi sınırlı yaşamda tutan onlara ait modelleyip kopyaladığımız ne kadar davranış biçimi, his, duygu ve bakış açıları varsa bütün bunları bırakmamız gerekir.

Babalarımızın gerçekliklerini geçerli kılmak için hangi düşünce, his ve duygu yaratımlarını kullanıyoruz?
Bununla ilgili var olan her şeyi yıkıp yaratımlarını iptal edelim mi?
Evet
(Enerji Temizlik cümlesi)

Babamızın hangi bakış açıları, realite ve yargılarını hayati ve önemli kıldık ki kendimizi, cinsiyetimizi ve kapasitemizi yok sayıyoruz?
Bununla ilgili var olan her şeyi yıkıp yaratımlarını iptal edelim mi?
Evet
(Enerji Temizlik cümlesi)


Babamızla yaşadığımız çatışmalarda kendimizle ilgili görmemiz gereken gerçek nedir? Bu çatışmanın algımızı, bilişimizi, olmamızı ve almamızı kesmesindeki değeri nedir?
Bununla ilgili var olan her şeyi yıkıp yaratımlarını iptal edelim mi?
Evet
(Enerji Temizlik cümlesi)

Babamızın kız ya da erkek cinsiyet beklentilerini yanlış algılayarak daha anne karnındayken kendimizi istenmeyen ve reddedilmiş ilan ettik? Doğum sonrasında iyi olan hiçbir şeyi hak etmediğimize inandık, talep etmeyi kendimize hak bilmedik? Sürekli vermeyi bizi belki kabul ederler ile eşleştirdik?
Bununla ilgili var olan her şeyi yıkıp yaratımlarını iptal edelim mi?
Evet
(Enerji Temizlik cümlesi)

Babamızla ilgili tüm zaman, mekân, boyut ve realitelerde kaç tane yemin, ant, adak, sadakat yeminleri, taahhütlere sahibiz?
Bununla ilgili var olan her şeyi yıkıp yaratımlarını iptal edelim mi?
Evet
(Enerji Temizlik cümlesi)

Babamızı hayal kırıklığına uğratmamak için gerçekte olabildiğimiz her şey olmaya hiç istekli olmamamızın değeri nedir? Sahip olduğumuz yetenekleri kendi aleyhimize kullanmamızın değeri nedir?
Bununla ilgili var olan her şeyi yıkıp yaratımlarını iptal edelim mi?
Evet
(Enerji Temizlik cümlesi)


Sevgi adı altında babamızın hangi suiistimallerini görmezden geldik ve halada görmezden gelmeye devam ediyoruz?
Bununla ilgili var olan her şeyi yıkıp yaratımlarını iptal edelim mi?
Evet
(Enerji Temizlik cümlesi)

Babamızın hastalıkları, onlara bakış açıları ve yargıları ile ilgili neyi bu kadar değerli ve gerçek kıldık ki fiziksel realitede değiştiremeyeceğimiz şeyleri yaratıyoruz?
Bununla ilgili var olan her şeyi yıkıp yaratımlarını iptal edelim mi?
Evet
(Enerji Temizlik cümlesi)

Babamızla ile ilgili kaç tane tanımımız ve yargımız var? Onun gibi olmak veya hayır, onun gibi olmayacağız diye oluşturduğumuz kaç tane direnç,  bariyer ve bakış açılarımız var?
Bununla ilgili var olan her şeyi yıkıp yaratımlarını iptal edelim mi?
Evet
(Enerji Temizlik cümlesi)

Babamızın ailedeki baskın ve otoriter davranışları nedeniyle sinmiş kaç kimliğe sahibiz?
Bununla ilgili var olan her şeyi yıkıp yaratımlarını iptal edelim mi?
Evet
(Enerji Temizlik cümlesi)

Babamızın ailedeki silik, sorumsuz ve olmayışının boşluğunu doldurmak için kendimizi hangi durumlarda baba rollerine sokup, ailenin reisi olmayı seçtik?
Bununla ilgili var olan her şeyi yıkıp yaratımlarını iptal edelim mi?
Evet
(Enerji Temizlik cümlesi)

Babanızın gerçekleştiremediği hayallerini gerçekleştirmek için hangi kalıplardan işlev yaptık ve hala işlevsel olmaya devam ediyorsunuz?
Bununla ilgili var olan her şeyi yıkıp yaratımlarını iptal edelim mi?
Evet
(Enerji Temizlik cümlesi)

Babamızla ilgili kaç tane kısıtlayıcı ve yargılayıcı bakış açılarına sahibiz ve bunlarla ilgili neyi o kadar hayati, değerli ve gerçek kıldık ki babamızdan özgürleşip kendimiz olmayı seçemiyoruz?
Bununla ilgili var olan her şeyi yıkıp yaratımlarını iptal edelim mi?
Evet
(Enerji Temizlik cümlesi)

Babamızın bizim hakkımızdaki tanımlamalarını, düşüncelerini, beklentilerini ve reddetmelerini sahiplenerek kendi gerçekliğimiz yapmanın değeri nedir? Bütün bunların hepsini içimizdeki çocuğu reddetmek için kullanmanın değeri nedir?
Bununla ilgili var olan her şeyi yıkıp yaratımlarını iptal edelim mi?
Evet
(Enerji Temizlik cümlesi)

Babamıza ait öfke ve kızgınlığımıza tutunmanın değeri nedir?
Bununla ilgili var olan her şeyi yıkıp yaratımlarını iptal edelim mi?
Evet
(Enerji Temizlik cümlesi)

Hangi enerji alan ve bilinç olalım ki kendi sonsuz varlık olma halimizi deneyimleyelim?

Hangi enerji alan ve bilinç olalım ki anne ve babalarımızın bu realitede oyun arkadaşlarımız olduğunun bilincinde kalalım?

Tam anlamıyla özgür bir yaşama sahip olabilseydik kim olurduk?

Nasıl bir hayatımız olurdu?

Daha başka neler mümkün?

Halis Şahiner


****************************************************************

Bu konuda hazırlanmış ses kaydını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.


https://drive.google.com/open?id=0B98ejKf_SWphQldnYjNxdlhSdEE


************************************************


 Daha fazla yaratım aracı ve bilgi için kitaplarımı satın alarak hayatınıza  katkıda bulunmak ister misiniz?Kontrol Sende - Çekim Yasası ve Bilinçaltı Dönüşüm Rehberi Kitabı - 2019 - 2 nci Baskı


 KONTROL SENDE
İzin Ver GELSİN, İzin Ver OLSUN
Çekim yasası ve Bilinçaltı Kayıt Dönüşüm Rehberi

Düzenlemiş İkinci Baskı


************************************************


Bilinçli Yaratma Sanatı Kitabı


Daha İyi Bir yaşam için

BİLİNÇLİ YARATMA SANATI


******************************

Kitapları Temin İçin : cekimyasasi@hotmail.com

Tel/Whatsapp : 0 553 06 00 464

www.halissahiner.com


2 yorum :