Bilinçaltı Nedir?

Bilinçaltı beynimizin, biz farkında olmadan bilincimiz dışı çalışan, bedenimizin istemsiz kaslarını yöneten, gece uyurken dahi vücut fonksiyonlarımızın çalışmasını sağlayan, beş duyumuzla algıladığımız her şeyi an be an kaydeden ve gerektiğinde kullanılmak üzere bilincin emrine veren bir parçasıdır.
Bilinç ve bilinçaltını daha iyi açıklamak için bir kaç örnek verelim. Mesela bilgisayar örneği; Bilgisayarın donanım dediğimiz kısmı bilinçaltı, bilgisayarda yüklü işletim sistemi, programlar ise bilincin kendisidir. Bu programlar arasında bize hizmet eden iyi programlar olabileceği gibi virüsler ve trojanlar gibi zararlı programlar da olabilir. Bilinçaltı, bilgisayarın hafızası gibi, her türlü bilgiyi kaydeder ama bu bilgilerin nasıl kullanılacağı bilgisayarda yüklü işletim sistemine bağlıdır.

Bilinçaltı Nasıl Temizlenir?

Bilinçaltı nasıl temizlenir?
Öncelikle muğlak olan bir kavramı kesinlik içeren bir kavrama dönüştürelim.
Biz bilinçaltı yerine Tepkisel Zihin demeyi tercih ediyoruz, çünkü bu kelime tam olarak anlatmak istediğimiz şeyi karşılıyor.


Frued insan zihnini Bilinç ve Bilinçaltı olarak ayırt ettiğinden beri, bir çok teori türedi. Fakat ben teoriler yerine her zaman uygulamada işe yarar sonuçlar içeren yöntemleri kullanmayı tercih ediyorum.
Zihninimizi Bilinçli Zihin (Mantıksal Zihin) ve Tepkisel Zihin (Bilinçaltı) olarak ikiye ayırıyoruz.
Farkında olduğumuz her an Bilinçli zihnimizi kullanıyoruz.
Bilinçliliğimizin düşük olduğunda, bilinçsiz olduğumuz anlarda ve bilincin bazı boşluk durumlarında tüm kayıtlar tepkisel zihne gider.
Şimdi hemen bu durumları inceleyelim.
Bilinçliliğin Düşük Olduğu Durumlar
Trans ve Hipnotik Trans Durumları bu kategoriye girmektedir. Kişilerin bu durumlarda kayıtları tepkisel zihnin bankalarına kayıt edilmektedir. (Bu bankaları başka bir yazıda anlatacağım.)
Bilincin Boşlukları
Bilincin boşlukları ve bunlarla ilgili ayrıca bir yazı yazmıştın, o yazıyı buradan okuyabilirsiniz.
Bilinçsiz Olduğumuz Anlar
Yoğun fiziksel acı (araba kazası vb.), yoğun duygusal acı (bir yakınının kaybı vb.) veya organizmanın ‘Hayatta Kal’ dinamiğine ters düşen belirsizlik anlarındaki tüm kayıtlar tepkisel zihne daha sonra çağrılabilecek şekilde kaydolur.
Uyurken de bilinçsiz bir konumda olsak da, burada yapılan kayıtlar yoğun duygular içermediği için zihin tarafından pek önemsenmezler.
Bizi rahatsız eden tüm kayıtlar yoğun duygusal anlar ve belirsizlik, bilinmezlik anlarında kaydedilmiştir.

Hedef Belirleme

Hedefleri Belirleme
Hayatta istediğinizi elde etmenin belki de en ustalık gerektiren bölümü, gerçekten istediğiniz şeyi belirlemenizdir! Bununla birlikte, en önemli bölüm de kesinlikle budur.
Kendi yaşamımda da bunun doğruluğunu daima gödüm: Belirli bir şeyi yaratma konusunda çok net ve güçlü bir amaca sahip olur olmaz, bunun çok küçük bir çabayla, nere­deyse hemen (genellikle^amaç netleştikten sonra birkaç saat ya da birkaç gün içinde) gerçekleştiğini gördüm. Bunu, bilin­cimde berrak bir tınlama olarak algılarım; ne istediğimle il­gili çok güçlü bir hisse ve o istediğim şeyi elde edeceğimle il­gili aynı derecede güçlü bir duyguya kapıldığımda olur bu... Bu berraklık noktasına ulaşana dek genellikle belli ölçüde bir zaman ve enerji harcanmasını gerektiren bir süreçtir bu. Ve bu"berrak tınlama'yı genellikle, karmaşa, üzüntü, umut­suzluk gibi duyguları aştıktan sonra birden işitirim. Bu yüden, kaygılanmayın... en karanlık zaman şafaktan hemen önceki zamandır.
Hedeflerinizi belirleme süreci hayatta ne istediğinizi keşfetmenizi de kolaylaştırır. Ben, size de göstereceğim gibi, genelde yazılı alıştırmalar yapmayı yararlı bulurum. Hedef­leri belirleme konusunda çalışırken birkaç şeyi akılda tut­mak önemlidir.

Görüntelemenin Dönüşüm Enerjisi

rüntüleme, bir şekil değiştirme enerjisini harekete geçirir. Nasıl korku bizi donduruyorsa, görüntüleme de bizi harekete geçirir. Korkunun etkisiyle ne kadar donup kalınır­sa, o kadar paralize olunur ve fiziksel, zihinsel yetenekler kaybedilir. Buna karşılık, ne kadar çok hareket edilirse, o kadar yaşama dönülür. Zihnin bir yapısı olan korkunun, ha­rekette yeri yoktur.
"Beyin,hafızasında veya hayal gücünde bir görüntü ürettiği zaman,cudumuzda çok belirgin değişikliklere yol açar.Bu telkinler ancak vücut ve zihin yeterince dinlenmiş olduğunda,bilinçaltında kök salacaklardır."
Ronald Shone
rüntüleme bir eylemdir ve bir rüya değildir. Bu an­lamlı bir eylemdir, çünkü oluşturduğumuz düşünce, somutla­şana kadar kendini geliştirir. Maddedeki biçimin kendini göstermesi, fikri izlediğine göre, bu enerjiyi kendimiz için, hayatta ne yapmak istiyorsak onu, tam olarak gerçekleştir­mede kullanacağız.
Hayalde canlandırma her durumda ve her yerde, örne­ğin spor yaparken, iş hayatında, ikili ilişkilerde, sağlık-bakım merkezlerinde uygulanabilir.


RÜNTÜLEMENİN DEĞİŞİK TİPLERİ

Hareket sırasında görüntüleme. Uyanık durumday­ken, tam hareket anında uygulanır. Aslında, hareket halin­deyken, gözler tam açıkken alışkanlıktan da öte bir kendini bırakmışhk içinde kendini gösterir. Örneğin yavaşlatılmış bir filmdeki gibi, koştuğunu düşünerek bir yarış yapmak. Bu gö­rüntü, zihinsel gevşemeye fiziksel başarıyı ekleyerek vücut üzerinde ani bir etki yapar.
Programlanmış görüntüleme. Bu metodu uygula­madan önce, 6.Bölümde sayfa 113'de anlatılan solunum tekniğini uygulayarak kısa bir süre (5-10 dakikalık) gevşeme alıştırması yapmayı tercih etmelisiniz.

Gevşeme

"Dinlenme, hareketin efendisidir."
                                 Lao Tseu

Gevşeme, yaşamsal enerjimizi kısa bir zaman için de ol­sa, vücudumuzda ve aklımızda yer alan doğa kurallarını "tü­müyle bırakarak", geri alma sanatıdır. Kendimizi gevşetmek, içimizde dolaşan enerjiyi özgür bırakmak demektir. Dinlen­me, temel olarak bir yapmama, bir çalışmamadır. Bu "koy-verme", bu "bırakıverme", ileride damarlarımızı daha iyi doldurmak için, boşluk yaratmaktır. Bu kavramı benimse­mek bizim için, Batılılar için, çok zordur, çünkü bir ara, bir duraklama isteyen bu düşüncenin tersine, biz harekete çok değer veririz.
Gevşeme, genel düşünüşün tersine, çok fazla zaman kazandırır. Aslında, küçük bir gevşeme, iyi bir gece uykusu kadar etkilidir. Zihniniz açık olacak ve gün içinde yepyeni bir yaprak açmaya hazır olacaksınız. Özellikle, kendinizin efendisi ve açık bilinçli olacaksınız.

"Söz konusu olan sadece, kıntılı ve bencil egonuza, çok daha büyük bir benliği keşfetmesi için biraz dinlenme sağlamaktır..."

Yoga ve meditasyon gibi, çok sayıda gevşeme yöntemi vardır, ama anahtar soluktadır-, solunum. Gevşeme teknikle­ri gittikçe artıyor. Onlara okullarda, üniversitelerde, hatta hapishanelerde ve toplum yararı için her alanda gittikçe da­ha çok rastlıyoruz. Max Cade'ın çalışmalarına göre, insan­lar, stresin psikolojik belirtilerine hakim olduklarında, çok sayıda hastalık da önlenebilecektir. Stresin azaltılması, aynı şekilde bazı fiziksel belirtileri de yok edebilir.