Yaratım Gücümüze Sahip Çıkmak


Yaşamınızda sizinle alakası olmayan neleri yaşamınızla bağlantılı ve ilgili yapıp sonrasında onların sizi kontrol etmelerine izin veriyorsunuz?

Bir şeyi yaşamımızla ilgili veya bağlantılı yapmak o şeye yaşamımız içerisinde önemli bir konum sağlayıp yaşamımızda olan şeylerle ilgili ona anlam yüklemektir.

Eğer bu bağlantılamayı farkındalık içerisinde yapıp yaşamımızın merkezine kendimizi koyup o şeye bir araç gözüyle bakarak yapıyorsak yaşamımızın kontrolü bizdedir. Ama bağlantılamayı o şeyi yaşamımızda kendimizden önemli ve değerli yaparak yapıyorsak kontrol o şeye geçer.

Dün birisi bana dolunayla ilgili etkilenip etkilenmediğini sordu. Bende ona, “Dolunay benim gündemimde değil. Onu yaşamımla ilgili ve bağlantılı yapmayı seçmiyorum.” dedim.

“Anlamadım” dedi.

Bende, ”Yaşamı yaratan sahip olduğu düşüncelerle insan zihnidir. Yaşamın ana yaratıcı kaynağı benim düşüncelerim ve zihnimken yaşamımda olan şeyleri neden dışarıdaki bir şeye atfedip kendi gücümü kendim dışında bir şeye veriyim ki?”

Aklımızı Bilinçli Kullanmak

Yaşamımızda yaptığımız davranış biçimlerinden biriside etrafımızdaki kişilere ve düşüncelere aşırı önem verip onları kendimizden daha büyük ve önemli yapmaya çalışmaktır. Bunu yaptığımızda yaşamımızdaki kontrolü onlara veririz. Bu aslında kendimizi geçersiz kılmaktır.

Benim bakış açıma göre; “Soyut âlemle ilgili her türlü bilgi insan zihninin ürünü, yaratımı, uydurması, anlamlandırması ve yorumlanmasıdır.”


Her insan uygun koşulları yaratarak yeterince kendi içerisine dönerse bazı enerjisel durumları deneyimlerler. Bu durumu sordukları bir sorunun cevabı veya bulmak istedikleri bir şeyle ilgili bir bilgi olarak bağlantılandırabilir veya anlamlandırabilir.

Devamında o deneyimlediklerini sahip olduğu bilgi birikimlerini referans alarak diğer insanlara aktarma işlemine geçer. Yani hissetmiş olduğu enerjisel boyutu bir forma ve yapıya sokup üzerine bir elbise giydirerek görünür ve anlaşılır kılamaya çalışır. Bu bazen bir enerji tanımlaması, bu bazen bir varlık olarak gösterme, bu bazen bir mistik olaya atıf yapma vb. şeklinde olabilir.