Osho- Farkındalık / Geçmişi Yakan Ateş

OSHO
OSHO
Herkes kendi varlığından ve davranışlarından sorumludur

Kesinlikle özgür olmayan bir dünyada, tamamen özgür yaşayabilirsin

Sadece tek bir şeyi hatırlaman gerekiyor; Gören Görülen Değildir.

İnsanoğlu sanki şimdiki zamanda yaşıyormuş gibi görünür, ama bu sadece bir görüntüdür. İnsanoğlu geçmişte yaşar. Şimdiki zamandan geçer, ama kökleri geçmişte kalır.  Şimdiki zaman sıradan bilinç için gerçek zaman değildir. Sıradan bilinç için, geçmiş gerçek zaman olup, şimdiki zaman sadece geçmişten geleceğe bir geçiştir, sadece anlık bir geçiş. Geçmiş gerçektir ve gelecek de gerçektir, ama şimdiki zaman sıradan bilinç için gerçek değildir. Gelecek, eski geçmişten başka bir şey değildir. Gelecek sürekli olarak planlanan geçmişten başka bir şey değildir.

Şimdiki zaman sanki yokmuş gibi görünür. Şimdiki zamanı düşündüğünde, onu bulamazsın, çünkü bulduğun an geçmiş olacaktır. Bulamadığın andan bir an önce gelecekteydi. Bir Buda bilinci, uyanmış varlık için sadece şimdiki zaman vardır. Farkında olmayan, bir uyurgezer gibi uyuyan sıradan bilinçler için geçmiş ve gelecek gerçektir, şimdiki zaman gerçek değildir. Sadece uyandığın zaman şimdiki zaman gerçek olacaktır. Geçmiş de gelecek de gerçek olmayacaktır.

Bu neden böyledir? Neden geçişte yaşarsın? -Çünkü zihin, geçmişin birikiminden başka bir şey değildir. Zihin hafızadır: Geçmişte yaptığın herşey, düşlerinde gördüğün her şey, istediğin ve yapamadığın her şey, hayal ettiğin her şey senin zihnindir. Zihin, ölü bir kurumdur. Zihin aracılığıyla baktığında, şimdiki zamanı asla bulamayacaksın, çünkü şimdiki zaman hayattır ve hayata ölü bir aracı üzerinden yaklaşamazsın. Hayata ölü araçlarla asla yaklaşamazsın. Hayata, ölüm aracılığıyla dokunamazsın.

Zihin ölüdür. Zihin sadece aynada toplanan toz gibidir. Ne kadar çok toz toplanırsa, ayna o denli az aynaya benzer. Ve toz tabakası çok kalınsa, tıpkı sende olduğu gibi, ayna artık hiçbir şeyi yansıtmaz.

Herkes toz toplar. Hatta sadece toplamakla kalmaz, ona sıkıca tutunursun ve bir hazine olduğunu düşünürsün. Geçmiş geçmiştir; neden hala tutunuyorsun? Onun hakkında artık hiçbir şey yapamazsın. Geri gidemezsin, yaptıklarını geri alamazsın. Neden hala tutunuyorsun? Geçmiş bir hazine değildir. Ama geçmişe tutunup, onun bir hazine olduğunu düşünürsen, zihnin onu gelecekte tabii ki tekrar tekrar yaşamak ister. Geleceğin, değiştirilmiş geçmişinden başka bir şey olamaz- biraz rafine edilmiş, biraz daha süslenmiş. Ama tıpkı geçmiş gibi olacaktır, çünkü zihnin bilinmeyen hakkında düşünemez. Zihnin sadece bilineni yansıtabilir, senin bildiklerini.

Geçmiş nedir? Geçmişte neler yaptın? Her ne yaptıysan iyi, kötü, şunu, bunu – her ne yapıyorsan, kendi tekrarını yaratır. Karma kuramı budur. İki gün önce öfkelendiysen, öfkelenmek için belirli bir potansiyel yaratmış oldun: Dün tekrar öfkelenmek için. Sonra onu tekrarladın ve öfkene, öfkeli ruh haline, daha büyük bir enerji verdin, onu daha da köklendirdin, suladın. Şimdi bugün onu daha da büyük bir güçle, daha çok enerjiyle tekrarlayacaksın. Ve yarın yine bugünün bir kurbanı olacaksın.

Yaşam Çiçeği
Yaptığın, hatta düşündüğün her hareketin, sürekli olarak sürüp gitmek için kendi yolları vardır, çünkü varlığına bir kanal açmaktadır. Böylece enerjini emmeye başlar. Öfkelenirsin, sonra o ruh halin geçer ve sen artık öfkeli olmadığını düşünürsün; o zaman sorunu kavrayamamışsın. Ruh halin geçtikten sonra, hiçbir şey olmadı. Sadece tekerlek hareket etmiştir ve yukarıda olan tekerlek parmağı aşağı inmiştir. Öfke birkaç dakika önce yüzeydeydi, ama artık bilinçaltına, varlığının en derilerine inmiştir. Zamanın gelmesini bekleyecektir. Bu şekilde hareket ettiysen, onu güçlendirdin ve yeniden hayata başlamasını sağladın. Ona gene güç, gene enerji verdin. Bir tohum gibi toprağın altında sürekli olarak çalışarak, uygun bir fırsat ve uygun bir mevsimi bekleyecektir ki, filizlenebilsin.
  
Her hareket kendi kendini devam ettirir; her düşünce kendi kendini devam ettiririr. Onlarla işbirliği yaptığın takdirde, onlara enerji vermiş oluyorsun. Er veya geç bu bir alışkanlık haline gelecektir. Yapacaksın ama yapan sen olmayacaksın. Sadece alışkanlıktan dolayı yapacaksın. İnsanlar alışkanlığın ikincil bir mizaca sahip olduğunu olduğunu söylerler. Bu abartı değildir. Aksine az bile. Gerçekte alışkanlıklar sonunda birinci mizaç haline gelirler ve asıl mizaç ikincil hale düşer. Mizaç, tıpkı bir kitabın eki veya dipnotu haline gelir ve alışkanlık ana parça, kitabın ana gövdesi haline gelir.  
Alışkanlıkların aracılığıyla yaşıyorsun, yani alışkanlıklar temelde senin aracılığınla yaşıyorlar. Alışkanlığın kendisi sürer; kendi enerjisi vardır. Tabii ki enerjiyi senden alır, ama geçmişte işbirliği yaptığın gibi, şimdiki zamanda da işbirliği yaparsın. Zamanla alışkanlık efendi haline gelir ve sen de sadece bir hizmetçi, bir gölge. Emirleri alışkanlık verir ve sen sadece bunlara itaat eden bir hizmetçi olursun. Bu emirlere uymak zorunda kalırsın.  
Alışkanlıklar, seni bir dizi iş yapmaya zorlar, sen kurbansın. Tekrarladığın her hareket veya her düşünce -çünkü düşünce de zihinde fark edilmeyen bir harekettir- gittikçe daha güçlü hale gelir ve onların kontrolü altına girersin. Alışkanlıklarda hapsedilirsin. Daha sonra da hapsedilen bir insanın, bir kölenin hayatını yaşarsın. Ve bu hapis çok zor fark edilir: Alışkanlıklarının ve koşullanmalarının ve yaptığın hareketlerin hapsidir. Bedenin her yerini sarmıştır ve sen içinde dolaşırsın, ama yapanın sen olduğunu düşünmeye ve kendini kandırmaya devam edersin. Öfkelendiğinde sen yaptın sanırsın. Mantıklı hale getirerek, durumun bunu gerektirdiğini söylersin: “Kızmak zorundaydım, aksi takdirde çocuk kötü yola sapardı; kızmasaydım, işler sarpa sarardı, ofis kaos içinde olurdu, hizmetçiler dinlemezdi; işleri idare etmek, çocuğu disipline sokmak için kızmak zorundaydım. Eşimi yola getirmek için kızmak zorundaydım.” Bunlar mantıklı bahaneler. Egon bu şekilde hala senin patron olduğunu düşünmeye devam eder, ama değilsin. Öfke eski kalıplardan, geçmişten gelir. Geldiğinde ise ona bir mazaret bulmaya çalışırsın.  
Bazı zamanlar, hiçbir neden yokken üzüntü ortaya çıkar ve bazen kendini mutlu hissedersin, bazen de coşkulu, kendinden geçmiş olursun. Bütün toplumsal ilişkilerden yoksun, tam bir konfor içinde izole edilmiş, her ihtiyacı karşılanan insan da senin ilişkilerinde yaşadığın tüm bu ruh hallerinden geçer. Bu demektir ki, bazı şeyler senin içinden geliyor ve sen bunları bir başkasına mal ediyorsun. Bu mantıklı bir açıklamadır. Kendini iyi hissedersin, kendini kötü hissedersin ve tüm bu duygular kendi bilinçsizliğinden, kendi geçmişinden gelir. Senin dışında hiç kimse bunlardan sorumlu değildir. Hiç kimse seni öfkeli yapmaz ve hiç kimse seni mutlu yapamaz. Kendin mutlu olursun, kendin kızarsın ve kendin üzülürsün. Bunu anlamadığın sürece hep bir köle olarak kalacaksın.  
   
“Bana ne olursa, kayıtsız şartsız ne olursa, bundan ben kendim sorumluyum. Ben sorumluyum, kesinlikle” diyebildiğin anda, kendi özünün hakimiyetini eline geçirirsin. Başlangıçta bu seni çok, ama çok üzecek ve canını sıkacaktır, çünkü sorumluluğu başkalarına atabildiğin sürece, yanlış yapmadığın için kendini daha iyi hissedersin.  Sorumlu olduğun için ise çok sıkıntılı bir ruh haline gireceksin, çünkü daima mutlu olmak istediğini düşünmüşsündür -öyleyse mutsuzluğundan nasıl sorumlu olabilirsin ki? Daima büyük bir mutluluk istedin, öyleyse kendi kendine nasıl kızabilirsin? Bu nedenle de sorumluluğu başkalarına atıyordun. Sorumluluğu başkalarına atmaya devam edersen, daima bir köle olarak kalacağını unutma, çünkü hiç kimse karşısındakini değiştiremez. Karşındakini nasıl değiştirebilirsin ki? Hiç kimse karşısındakini değiştirmiş mi? Dünya da yerine gelmeyen en büyük dileklerden biri, karşındakini değiştirmektir. Bunu bugüne kadar hiç kimse başaramamıştır. Bu imkansızdır, çünkü diğeri de kendi doğrularıyla yaşar onu değiştiremezsin. Sorumluluğu karşındakinin üstüne atmaya devam ediyorsun, ama onu değiştiremezsin. Sorumluluğu başkalarına attığın için de asla asıl sorumluluğun sende olduğunu göremeyeceksin. Temel değişiklik senin içinde başlamalıdır.  
İşte şöyle tuzağa düşersin: Bütün hareketlerinden, bütün ruh hallerinden sorumlu olduğunu düşünmeye başladığın anda, başlangıçta depresyon geçirirsin. Ama bu depresyonu aşabilirsen, kısa bir süre sonra güneşi görürsün, çünkü diğerlerinden kurtuldun; artık tek başına çalışabilirsin. Özgür olabilirsin, mutlu olabilirsin. Tüm dünya mutsuz ve bağımlı olsa da fark etmez. Aksi takdirde bir Buda nasıl mümkün olabilir? Ve bir Patanjali nasıl mümkün olabilir? Ben nasıl mümkün olabilirim? Tüm dünya aynıdır. Krişna’nın dünyası da tıpkı senin dünyan gibidir, ama bir Krişna dans etmeye ve şarkı söylemeye devam eder, çünkü özgür kalmıştır. Ve ilk özgürlüğü, sorumluluğu başkalarına atmaktan vazgeçmektir; ilk özgürlük, sorumlu olanın sen olduğunu bilmektir. O zaman birçok şey mümkün olabiliyor.  
Karma felsefesi, sorumlu olanın sen olduğu üzerine kuruludur. Geçmişte ne ektiysen, onu biçersin. Neden ve sonuç arasındaki bağlantıyı takip edemeyebilirsin, ama sonuç buradaysa, nedeni de senin içinde bir yerlerde olmalıdır.  
Sana ne olursa olsun -diyelim ki üzüntülüsün- sadece gözlerini kapat ve üzüntünü seyret. Seni götürdüğü yere git, daha derinlere in. Kısa bir süre sonra nedenine ulaşacaksın. Belki uzun bir yolculuk yapmak zorunda kalacaksın, çünkü bütün hayatın söz konusudur; ve sadece senin hayatın değil, birçok başka hayat söz konusudur. Kendi içinde canını acıtan birçok yara bulacaksın ve bu yaralar yüzünden kendini üzüntülü hissedersin. Onlar üzüntülüdür. Bu yaralar henüz kurumamıştır. Canlıdırlar. Kaynağına geri gitme, etkiden nedenine gitme yöntemi, onları iyileştirecektir. Nasıl mı iyileştirecektir? Neden mi iyileştirecektir?  
Ne zaman geriye gitsen, vazgeçtiğin ilk şey sorumluluğu başkalarına atmaktır, çünkü sorumluluğu başkalarına attığında dışarı çıkarsın. O zaman işlemin tamamı yanlıştır. Nedeni bir başkasında bulmaya çalışırsın: “Eşim neden bu kadar edepsi” diye örneğin. O zaman “neden” eşinin davranışlarına nüfuz etmeye devam eder. İlk adımı atlamışsındır ve işlemin tamamı yanlış olur.  
Neden mutsuzum? Neden öfkeliyim? -Gözlerini kapat ve derin bir meditasyona dal.   
Yere yat, gözlerini kapat, bedenini gevşet ve neden öfkeli olduğunu hisset.   
Eşini unut gitsin; bu sadece bir bahanedir- A, B, C, D ne olursa olsun, unut gitsin.   
Sadece kendi içinde daha derinlere in; öfkeye nüfuz et.   
Öfkeyi bir nehir gibi kullan; öfkenin içinde akacaksın ve öfken seni içeriye doğru götürecek.   
İçinde çok zor fark edilir yaralar bulacaksın.  
Eşin edepsiz görünüyordu, çünkü içinde zor fark edilen bir yaraya, canını acıtan bir şeye dokundun. Hep güzel olmadığını, yüzünün çirkin olduğunu düşünüyordun ve bu içinde bir yaraya neden oldu. Eşin edepsizse, sana hep yüzünü fark ettirecektir. “Git aynaya bak” diyecektir. İşte o zaman birşeyler acımaya başlar. Eşini aldatmışsındır, o da sana sürekli hesap soracaktır, “Neden o kadınla o kadar çok güldün? Neden şu kadınla o kadar mutlu oturuyordun?” diye. Yine bir yaraya dokunulmuştur. Aldattın, suçlu hissediyorsun. Yara canlı.  Gözlerini kapat, öfkeni hisset, bütünüyle meydana gelmesine izin ver ki, ne olduğunu tamamen görebilesin. Sonra enerjinin yardımıyla geçmişe doğru git, çünkü öfken geçmişten gelir. Tabii ki gelecekten gelemez. Gelecek henüz gelmemiştir. Ayrıca şimdiki zamandan da gelmez.  
Karma’nın olaylara bakış açısı budur:  Gelecekten gelemez, çünkü gelecek henüz gerçekleşmemiştir. Şimdiki zamandan gelemez, çünkü henüz ne olduğunu bilemiyorsun. Şimdiki zamanı sadece uyanmış olanlar bilir. Sen sadece geçmişte yaşıyorsun, öyleyse geçmişinden bir yerlerden gelmek zorundadır. Yara hafızanda bir yerlerde olmalıdır. Geri git. Orada sadece bir tek yara değil, birkaç yara olabilir. Küçük, büyük yaralar. Daha derine git ve ilk yarayı bul; öfkenin asıl kaynağını. Denersen, bulabilirsin, çünkü oradadır. Bütün geçmişin oradadır. Tıpkı bir film rulosu gibidir, yuvarlanmış içeride bekliyordur. Ruloyu aç ve filmi seyretmeye başla. Prati-prasay işlemi budur. Kökteki nedene geri gitmek anlamına gelir. Ve bu işlemin güzelliği şudur: Bilinçli olarak geri gidebilirsen, bilinçli olarak bir yarayı hissedebilirsen, yara anında iyileşir.  
Neden mi iyileşir? Çünkü yara bilinçsizlik, bilinmezlik tarafından yaratılmıştır. Yara, inkarın, uykunun bir parçasıdır. Bilinçli olarak geri gider ve yaraya bakarsan, bilinç iyileştirici bir güç haline gelir. Geri gitmek, bilinçsiz olarak yaptığın şeylerin üzerine bilinçli olarak gitmek anlamına gelir -Sadece bilincin ışığı iyileştirir. O iyileştirici bir güçtür. Bilinçli yapabildiğin herşey iyileştirilebilir ve artık acımayacaktır. Geriye giden insan, geçmişi serbest bırakır. O zaman geçmiş artık çalışmıyordur; geçmiş artık onu sıkıca tutamıyordur ve geçmiş bitmiştir. Geçmişin artık varlığında bir yeri yoktur. Ve geçmişin varlığında bir yeri kalmadıktan sonra, şimdiki zamanda yaşabilirsin, daha önce hiç olmadığı gibi. Yere ihtiyacın vardır; geçmiş içini o kadar çok doldurmuştur ki -tıpkı ölü şeylerden oluşan bir hurdalık gibi. Şimdiki zaman gidecek yer bulamamaktadır. Hurdalık, gelecek hakkında hayal kurmaya devam eder. Böylece hurdalığın yarısı artık olmayan şeylerle, yarısı da daha henüz olmamış şeylerle doludur. Ya şimdiki zaman? -Sadece kapının önünde bekler. Bu nedenle şimdiki zaman geçmişten geleceğe bir geçişten başka bir şey değildir, sadece anlık bir geçiştir.  
Geçmişi bir kenara bırakmadığın sürece bir hayalet gibi yaşarsın. Yaşamın gerçek değildir, var değildir. Geçmiş senin aracılığınla yaşar, ölüler seni avlamaya devam eder.  
Geri git -Ne zaman bir fırsatını bulursan, sana ne zaman bir şeyler olursa: Mutluluk, mutsuzluk, üzüntü, öfke, kıskançlık,   
gözlerini kapat ve geri git. Kısa bir süre içinde geriye yolculuk etme konusunda etkin olacaksın.   
Kısa bir süre sonra zamanda geriye yolculuk yapabileceksin ve birçok yara açılacaktır.   
Bu yaralar içinde açıldığında, bir şey yapmaya kalkma. Bunu yapmana gerek yoktur.   
Sadece seyret, bak izle. Yara oradadır.   
Sadece seyret, seyredici enerjini yaraya ver, ona bak.   
Yargılamadan ona bak, çünkü yargılarsan “bu kötü, bu böyle olmamalı” dersen,   
yara tekrar kapanacaktır. O zaman tekrar gizlenmek zorunda kalacaktır.  
Kınama, takdir etme. Sadece bir tanıksın, ilgisi olmayan bir seyirci. Reddetme. “Bu iyi değil” deme, çünkü bu da bir reddetmektir ve bastırmaya çalışırsın. İlgisiz kal. Sadece seyret ve bak. Merhametle bak ki, iyileştirme gerçekleşsin. İlgisiz, merhametli bir bilinç, yaranın üzerine geldiğinde, yara yok olur, buharlaşır. Neden diye sormaz. Sadece doğaldır, nasılsa öyledir, nasıl oluyorsa öyledir. Bunu söylüyorsam deneyimlerime dayanarak söylüyorum. Dene ve bu deneyimi sen de kazan. Yolu budur.  
Geçmişe geri git. Geçmişe geri git dediğimde, geçmişi hatırla demek istemiyorum.   
Hatırlamak işe yaramayacaktır; hatırlamak güçsüz bir işlemdir.   
Unutulmaması gereken ayrım şudur: Hatırlamak hiçbir işe yaramaz -hatta zararlı bile olabilir.   
O yüzden tekrar yaşa. Bunlar birbirinden tamamen farklı şeylerdir.   
Farkı çok bari değildir ve anlaşılması gerekir.   
Bir şeyi hatırla: Çocukluğunu hatırla.   
Çocukluğunu hatırlarken burada ve şimdide kalırsın.   
O çocuğa dönüşmezsin.   
Hatırlayabilirsin, gözlerini kapatıp, hatırlayabilirsin ve yedi yaşındaki bir çocukken bahçede   
koştuğunu hatırlayabilirsin, görebilirsin.   
Sen buradasın ve geçmiş bir film şeridi gibi gözlerinin   
önünden geçer: Koşuyorsun, o çocuk koşuyor ve kelebeği yakalamaya çalışıyor.   
Sen görensin ve çocuk nesnedir.   
Hayır, bu doğru değil; bu hatırlamadır.   
Güçsüzdür, yardım edemez.  
Yaralar daha derindir. Hatırlamakla iyileşmezler ve hatırlamak, bilinçli zihnin bir parçası olarak kalır. Çok ama çok önemli olan her şey bilinçsizlikte saklıdır.Bu yüzden sadece yararsız şeyleri hatırlarsın ya da sadece zihninin kabul ettiği şeyleri hatırlarsın. Kötü olan, çirkin olan ne varsa, hepsi bilinçsizliğe itilmiştir, çünkü egon onlara bakmak istemez. Bütün kötülükler unutulmuştur ve bütün mutluluklar hatırlanır. Mutluluğu bağrına basmaya ve kötülükleri unutmaya devam edersin. Bu bir seçimdir. Bu nedenden dolayıdır ki, herkes daha sonra çocukluğun bir cennet olduğunu söyler, çünkü yanlış olan her şeyi unutmaya çalışmışsındır. Çocukluğun, senin onu hatırladığın şekilde gerçek değildir, kurgudur. Egon tarafından yaratılmış bir kurgudur. Böylece hatırladığın zaman mutlu olayları hatırlayacaksın, mutsuz olanları değil. Tekrar yaşadığında ise tamamını tekrar yaşıyorsun: Mutlusunu, mutsuzunu hepsini.  
Tekrar yaşamak nedir? Tekrar yaşamak, tekrar o çocuk haline gelmektir. Çocuğun bahçede nasıl koştuğuna bakmak değil, o bahçede koşan çocuk haline gelmektir. Seyirci olma, kendin ol. Bu mümkündür, çünkü o çocuk hala senin içinde var, hala senin bir parçandır. Tabaka tabaka yaşadığın her şey senin içinde vardır. Çocuktun, o orada; sonra genç oldun, o da orada; ve yaşlandın, o da orada. Herşey burada, katman katman.  
Gözlerini kapat, yere yat ve geriye git.  
Bunu kolayca deneyebilirsin. Bu hüneri geliştirebilirsin.   
Her gece yatağına yatıp, sabaha doğru geri gidebilirsin. Yatağa yatmak en son şeydir   
-Onu ilk haline getir ve şimdi geriye doğru git. Yatmadan önce ne yaptın?-   
Bir bardak süt içtin; tekrar al, tekrar yaşa. Eşinle kavga ettin; tekrar yaşa.   
Yargılama, çünkü şu anda yargılaman gerekmez. Olmuştur.   
İyi veya kötü deme, değerlendirme yapma. Sadece tekrar yaşa, o olmuştur.   
Geriye gidiyorsun: Sabahın erken saatinde seni uyandıran   
saatin alarm sesi; onu tekrar dinle.   
Sadece git ve saati geri çevirerek , günün her anını tekrar yaşamaya çalış.   
Kendini çok ama çok canlanmış hissedeceksin ve çok güzel bir uykuya dalacaksın,   
çünkü günle işin bitmiştir. Artık o gün sana asılmıyor.  
Onu bilinçli bir şekilde tekrar yaşadın.   
Gün boyunca bilinçli olmak zordu; o kadar çok şeyle boğuşmak zorunda kaldı ki. Ve artık pazara götürebileceğin bilincin kalmadı. Ama bilinçsizliğin markete, dükkana, olaylar dünyasına götürecek kadar bilincin yok. Tekrar eski uyurgezer alışkanlığına geri dönersin. İnsan farkındaysa, anı yaşar, geçmişi değil. Aradaki fark budur: Geçmişte yaşarsan, gelecek yaratılır ve Karma’nın çarkı döner. Şimdiki zamanda yaşıyorsan, Karma’nın çarkı yoktur. Üstesinden gelmişsindir, içinden çıkmışsındır. Hiçbir gelecek yaratılmaz. Şimdi ki zaman, asla gelecek yaratmaz, sadece geçmiş geleceği yaratır. O zaman yaşam, geçmişin  devamı olmadan anlık bir fenomen haline gelir. Bu anı yaşarsın. Bu an geçti mi, başka bir an gelir. Bir diğer anı yaşarsın, ama geçen o an sayesinde değil, farkındalığın, tetikte oluşun, duyguların, varlığın sayesinde. O zaman endişe yoktur, rüyalar yoktur, gelecekle ilgili hayaller, geçmişten gelen içki sersemliği yoktur. İnsan sadece ağırlıksızdır; uçabilir. Yerçekimi anlamını kaybeder. Geri dönmeye ihtiyaç duymaz. Geri gelinecek yer yoktur. Geri dönüşü olmayan noktaya ulaşılmıştır.  
İnsan, tam farkındalıkla şimdiki zamanda yaşıyorsa -ki tam farkındalıkla başka bir yerde yaşayamazsın, çünkü farkında olduğunda sadece şimdiki zaman kalır; artık geçmiş, gelecek yoktur; tüm hayatın şimdi olan bir fenomene dönüşür -İşte o zaman hiçbir Karma, Karma’nın tohumu bile birikmez. Bağlarından, kendi yarattığın bağlarından kopmuşsundur. Gerçekten de özgür olabilirsin. Bu içsel bir fenomendir: Bağlarından kurtulmak. Kesinlikle özgür olmayan bir dünyada, tamamen özgür yaşayabilirsin. Bir hapishanede olsan bile fark etmez, çünkü bu tamamen içsel bir tutumdur. İçsel tohumların kırılmışsa, özgürsündür. Buda’yı bir mahkum haline getiremezsin. Onu hapse atsan bile bir mahkum haline getiremezsin. Orada yaşayacaktır, ama tamamen farkında olarak yaşayacaktır. Tamamen farkındaysan, daima özgürsündür. Farkındalık özgürlüktür; farkında olmayış bir bağdır.  
OSHO  
Yoga-Bireyin Doğuşu

İYİ BİR GELİR TÜM HAYALLERİNİZİ DEĞİŞTİREBİLİR

Bir an için zaman ve paranın yaşamınızda bir sorun olmadığını hayal edin.
Her sabah çocuğunuzu okula götürdüğünüzü hayal edin… ve çok çalışmak zorunda olduğunuz için bir okul gösterisini ya da futbol maçını asla kaçırmayacağınızı hayal edin.
Golf oynamaya zaman ayırmak için işinizde planlama yapmak yerine, iş için golf oyununuzda planlama yapabildiğinizi hayal edin.
Bir tatile çıktığınızı ve patronunuzun belirlediği tarihte değil, istediğiniz zaman geri dönebildiğinizi hayal edin.
Araba kredinizi, konut kredinizi veya her ayın sonunda kredi kartı faturalarınızı ödeme sıkıntısı yaşamadığınızı hayal edin.
İstediğiniz gibi harcama yapabilecek yüzde 5′lik kesime dahil olduğunuzu hayal edin.

Keyifli ve Rahat Bir Yaşamdan Bahsediyoruz…

Hiç hesap kitap yapmadan yaşamayı düşündünüz mü ?

Mesela bütçe planları olmadan "nasıl öderim, gelirim yetmez" demeden ihtiyaçlarınızı karşılamak gibi.

Kendi işinizin patronu olmak,Hayatın tadını çıkartırken para kazanmak.

Zincirlerinizi kırın ve esaretten özgürlüğe adım atın.

  • Kariyer basamağı yok.
  • Aylık iş kotası doldurma yok.
  • Ürün satın alma yok.
  • Birine ürün satmak zorunluluğu  yok.

   Xnetwork A Takımı olarak sizi esaretten kurtaracak  ve size özgürlüğünüzü kazandıracak bir iş fırsatı sunuyoruz.

   Size emekliliğinizde alacağınız paranın en az 2-6 katını yani 2000 – 6000 TL parayı şimdiden kazanma imkânı sunuyoruz. Hem de ömür boyu ve sürekli olarak.
   Günde birkaç saat çalışma sonrasında özgürsünüz. Çalışma ortamı derseniz her yer, denizin ortasında yatta denize girerken, Uludağda sıcak şarabınızı yudumlarken internetin olduğu her yer. İstediğiniz saatte yemeğe çıkabileceksiniz, istediğiniz saatte tatile çıkacaksınız, yapmak istediğiniz bir çok aktivite için istediğiniz kadar zamanınız olacak.
Eğer gelecekle bir hedefleriniz varsa, kendinize özgüveniniz varsa, eğer kendini özgürleştirmek istiyorsan o zaman Profesyonel Para kazanç Grubu  Xnetwork A Takımına Katılın.
Ve özgürleşmek için ilk adımınızı atın.
Bunları görebiliyorsanız  ben özgürlüğümü istiyorum diyorsanız sizide Profesyonel Kazanç Grubu Xnetwork A Takımına katılmaya davet ediyoruz.

Detaylı bilgi almak için lütfen buraya  tıklayınız.

http://www.xnetworkatakimi.com/

2012 BURÇ YORUMLARI

KOÇ 2012 : 21 - 30 MART DOĞAN KOÇLAR İÇİN 2012: 2012 yılında Dekan 1 KOÇları için çok güçlü etkisi değişim gezegeninden gelecek. Uranüs 2012de tüm gücü ile sizin Dekandan geçiyor. Bu deneyim ve değişiklikler beklenmedik ve tedirgin edici olabilir, çünkü artan sinir ya da gerginliklere neden olabilir ama buna rağmen 2012 çok heyecan verici bir yıl olacağı anlamına gelmekte sizin için. Bir çok değişikliği hayatınıza kabul etmeniz için ne kadar istekli olduğunuza da bağlıdır. Bu değişiklikler ilişkilerinizden tutun kariyerinize kadar oluşan durumlarda stresli olsa da, aynı zamanda daha fazla kişisel özgürlük ve canlılık için ileri bakabilirsiniz. Bu sıkıcı bir 2012 olmayacaktır sizin için.Her tür büyük yenilik, değişikliğe hazır olun. Ani evlilik, yıldırım aşkı vs. maceralara atılma ve olağanüstü bir ortamda tanışma ve sıra dışı bir evlilik sizi bekliyor. Ama ayrıca kişilere tahammülsüzlük ve özgürlük aşkı da verdiği için ilişkiyi şak diye koparabilirsinizde. Kendini bulduğun bir dönem ve var olan yaşamından rahatsız olabilirsiniz, ego artar, ilginç fikirlere sahip olur, rutinlik seni sıkar, yeni fırsatlar çıkar, yeni bir ilişkin başlayabilir. Daha önce yaşamadığın türden bir ilişki olabilir heyecan verici bir yıl olacak. Genellikle isyan edersin değişime karşı direnmemeli ve korkmamalısın direnç seni daha da kontrol çıkmana neden olur özgürlük bağımsızlık bu yıl çok ön plandadır günlük işler seni çok sıkar senden yaşca büyük insanlarla iletişiminiz artacaktır. Uranüs aynı zamanda her zamankinden daha fazla kendi benzersiz bireysellik ifade sağlayacaktır. Bu yıl Uranüs kare açı Pluto nedeniyle önümüzdeki birkaç yıl içinde büyük bir döneme giriyoruz, çünkü tüm yaşamın en önemli ve dönüştürme yıllarından biri olacak. Bu, 1960 yılından beri en önemli gezegensel hizalanma ve en çok sizi kişisel olarak etkileyecek. Yoğun ve dönüşüm gezegeni, Plüton , Uranüs’ün değişim ile, çok daha yoğun ve ruhunuz gelişen bir yıl olacak.Bu süreçte gücünüzü başka insanlara tuhaf ve saçma gelen amaçlar uğruna boşuna kullanırsınız. En yüksek emeller ile en derin arzular arasında çarpılmak ve zamanı boşa harcamak tehlikesi vardır. Şiddetli içsel gerginlikler ortaya çıkar. Bu yıl duygusal konularda haddinden fazla alıngan ve duyarlı olmamaya dikkat etmelisiniz. Aileniz veya sevdiğiniz insan üzerinde aşırı bir koruyuculuk taslamak da yanlıştır. Bu yıl ne yediğinize de dikkat edin. Kendinize aşırı düşkünlük yapabilir, tembellik edebilir ve çok duyarlı olabilirsiniz. Bunlara ilaveten savurganlık ve müsriflik de sakıncalı olur. Sizinle anneniz arasında küçük anlaşmazlıklar çıkması da olasıdır. Kendinizi çok olumlu ve canlı hissedeceksiniz. Bu görünüm cömertlik,canlılık ve kendinizi açıklamak ve büyütmek arzusu verecektir.Şimdi ufkunuzu genişletmek zamanıdır.Zihinsel olarak çok keskin ve tetikte olacaksınız.Merakınız uyanacak ve yeni fikirlere meyil duyacaksınız. Alışık olmadığınız gerçekler ve ilginç mevhumlar size çekici gözükecektir. Gerçekçilik oldukça güçlüdür ve düşünceleriniz duygusal önyargılarla renklenmiş değildir. Yolculuklar olasıdır.Aşk hayatınızda sorunlar oluşabilir, siz yada partneriniz yeni birşeyler arayabilir daha heyecanlı bir aşk yaşamak isteyebilirsiniz .Bu dönemde insanların üzerinde hakimiyet kurmak istersiniz ama yanlış yöntemler kullanırsınız artık çalışmayan bir eşyayla yada ilişkinle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz, sizdeki karanlık yönler nefret duyguları ortaya çıkar yada insanların bu tarz duygularıyla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Kendini beğenmiş davranarak ilişkilerinizi olumsuz etkileyebilir, gücünü abartabilirsi. Gelişen olaylara karşı kararsız sinirli ve saldırgan çıkışlarda bulunabilirsiniz. Kaynaklarınızın kullanımı için gerekli ortam oluşmuş ama siz bir konuda başarı kazanırken, bir diğerinden vazgeçmeye isteksizsiniz. Buna dikkat edin çünkü koşullar mecbur edebilirler ve siz kaçınamayabilirsiniz.Çevrenizdeki birinin ölümü ile sarsılabilirsiniz ayrıca. 31 Mart - 9 Nisan KOÇLAR için 2012 : 2.Dekan Koçlar için , 2012 yılı çok iyi ve .yıldızların güzel etkileri ile geçecek. Mayıs 2012 yılına kadar Aralık 2011 Ay tutulması zenginleştirici olumlu açılar yönüyle etkisini sürdürecek. Uyum içinde kişiliğinizin duygusal ve bilinçli tarafı olarak sakinleştirici bir etkisi olacaktır. Daha rahat ve kendi kendine güvenen, diğer insanların ve özellikle de sizin için hayatı kolaylaştırmak için güç olan bazı durumlar 2012 yılı için hayatınızdaki ilişkileri olumlu etkileyecek. Olumlu tutum ve ilave güven ile başkalarından yardım beklemeyin. 2012 yılı doğduğunuz andan bugüne kadar ilerleme ve başarı diğer zamanlarınıza göre daha az olumsuzlukların var olacağı ve olması gerektiği gibi sizi yukarı taşıyacak planlarınızı rahatlıkla uygulayacağınız iyi bir zaman olacak. Büyüme ve iyi şans gezegeni Jupiterin üzerinizde yararlı açıları var Mayısdan itibarende yıl sonuna kadar çok daha iyi durumları karşınıza getirecek.2012 yılında ana temanız büyüme ve mutluluk olacak.Ekstra güzel şanslarda sizi bekliyor. Özellikle mali desteklerde güzel gelişmeler var. Hayatınız kolayca ilerleyecek ve az bir çabayla isteklerinizi elde edeceksiniz. Kendinizi enerjik ve mutlu hissedeceksiniz. Bu pozitifliğiniz etrafınızdaki insanları da etkileyecek. Daha önce kendinizi yeterli bulmadığınız yapmadığınız planlarınızı bu dönemde yapabilirsiniz. Ufak sorunlar sizi hiç rahatsız etmeyecek. Bu yıl kötü giden ilişkilerinizde uyumu yakalayabilir, küs olduğunuz insanlarla barışabilirsiniz. 10 -20 Nisan doğumlu KOÇlar için 2012 : 3.dekan Koçlar için 2012 yılında Satürnün üzerinizdeki etkisi sizi biraz kısıtlayacak. Satürn Ekim 2011 ile Ekim 2012 arası sizin üzerinizde karşıt açıda ve çevrenizdeki insanlar ya da oluşan koşullarınıza direniş gösterip gecikmeler ve hayal kırıklıklarını sinyal olarak gönderiyor. Bu sözleşme ya da yaşamınızın temelleri için fazladan çaba gösterdiğiniz konularda oluşacaktır. Sıkıcı olabilir rutin işleriniz ve bazı güçlü insanlarla aranızda oluşan zorluklar yüzünden enerjiniz düşebilir.Size önerim sabırlı olun,sıkı çalışmaya odaklanın ve kendinize iyi bakın. Gelecekte daha fazla güven verecek olan bazı bağlantılarınız olacak takip edin ve bu geçişler asıl sizin karakterinizi güçlendiriyor buna dikkat edin. İçte sorunlarınız varsa yüzeye çıkma eğiliminde olacaktır.Özellikle sağlık meselelerinede dikkat edin. Tamamlanması belki de yıllar alacak uzun menzilli projelere başlamak için mükemmel bir yıl olacak aynı zamanda. Sağlıkla ilgili olarak çeşitli perhizlere başlamak, alışkanlıkları ileriye dönük olarak iyi yönde değiştirmek yada kötü alışkanlıklardan kurtulmak için de iyi bir dönemdir. Sorumluluklar,gerçekler gündeme gelebilir.Amaçlarınızı tekrar gözden geçirip ve bu amaçların gerçekmi yoksa hayal mi olduğuna karar vereceksiniz.Kendinizi yorgun, enerjiniz bitmiş gibi hissedebilir, yeteneklerinizin sebebini sorgulayabilirsiniz. Kendinizi ifade etmekte zorluk çekebilir, otoriter kişilerin kendinize karşı olumsuz davranışlarıyla karşılaşabilirsiniz.Bu yıl borca girmekten kaçınmalısınız. Sağlık kontrollerinizi ihmal etmeyin. Kişisel kimliğinizi anlamanız konusunda çok büyük bir fırsata kavuşacak, ancak bu süreçte kendinizi derin bir depresyonda ve güvensiz hissedebilirsiniz. Kendinizi başarısız olarak görebilir, geçmiş başarılarınızı yok sayabilirsiniz. Ebeveynleriniz, özellikle babanız veya babalık kompleksiyle ilgili konular su üstüne çıkabilir. Bu transitin mücadeleleri kurban olmak olarak algılanabilir. Kişisel kimliğin temeli hakkında sorular ortaya çıkabilir ve daha sağlıklı bir dünya görüşü geliştirebilmek için hayat hakkında var olan pek çok davranışı ve varsayımı temizlemek gerekir. Eril enerjiyle olan ilişkiler gerek kendi içinizdeki gerekse hayatınızdaki erkeklerle ilgili komple bir değerlendirmeye tabi tutulmalıdır.Hayat enerjinizi kısıtlayacak zahmetli bir süreç olacağını , sabırlı ve çalışkan olmanız , öz güven konusundaki satürn vesveselerine kapılmamanızı tavsiye edebilirim. 2012 BOĞALAR : 21 - 30 NİSAN DOĞUMLU 1.DEKAN BOĞALAR : Dekan 1 Boğalar astrolojinin en güçlü, yararlı ve dönüştürücü etkilerinden birini yaşayacak yeni yılda. Plüton ile Güneş arasındaki olumlu açının etkisi birkaç yıl sürecek ve kişisel gücünüz ,etkinliğiniz inanılmaz bir şekilde dalgalanacak. Kendinizde ekstra bir güven ve gurur büyük bir ilerleme kaydedeceksiniz ve başarıyı her zamankinden çok daha kolay bulacaksınız, yaşamı büyük adımlarla ilerleyeceksiniz. Sizde gezegenlerin bu yıl içinde verdiği ekstra çekiş gücü olmasına rağmen, bu gücü kesinlikle kötüye kullanmanız olası değildir, çünkü güvenli bir şekilde sizin yararınıza kullanabileceğiniz bir manyetik güçle donanacaksınız. Enerji ve kararlılık üzerinizde ve başarılı, önemli ve güçlü insanların bolca size yardımı mümkündür. Bu sadece size özel ve faydalı olacak ve hayatınızda harika dönüşümlerle bir süre, aileniz, dostlarınız ve iş ortaklarınızda faydalanacak. Özellikle 20-24 Nisan tarihleri arasında doğmuş olanlar zaten 2011 yılından itibaren bu güçlü etkiyi hissetmeye başladı, ama Pluto yavaş hareket etmesi nedeniyle 2012 yılında daha çok hissedecek ve faydalanacaksınız. 26-30 Nisan tarihleri arasında doğmuş olanlar,bu yoğunluğu 2012 yılında tam olarak hissedecekler.Bu yıl yakın çevrendeki insanlarla uyumlu olacak,eğlenceli zaman geçirip sosyalleşeceksiniz. İş görüşmeleri için iyi bir yıl olacak. Çevreyle iyi ilişkiler kuracak kendinizi göstereceksiniz.Kendinizi çevreye tanıtma konusunda başarılı olacaksınız.Bir oyun yada yarışda kazanabilirsiniz. Mart 2012 sonuna kadar kadar ayrıca siz 1.Dekanlar şanslı Jüpiter ile kişisel ve maddi büyümeden tam olarak yararlanmanız mümkün olacak. Daha sonra yıl içinde Satürn muhafazakar ve kısıtlayıcı bir etkisi ile var olacak üzerinizde. Güneş karşısındaki Satürn Ekim 2012 ile Ekim 2013 arası güçlü Plüton ile geçiş sırasında hayatınıza ciddi bir anlam katacak. Bazı şeylere daha fazla önem verecek ve endişeler ile ekstra sorumluluklar almak zorunda kalabilirsiniz. Bu durum kendiniz olmak için, özgürlük ve yeteneğinizi kısıtlayacak. İyi Pluto ve zorlu Saturn transit geçiş kombinasyonu ile, Pluto sayesinde başarıya doğru geçerli bir geçişiniz olacaktır. Burada en önemli şey, sizin için daha iyi bir yaşamı dönüştürmek mümkün olacak, ancak bu üzerinizdeki liderlik rolü, eskisinden daha fazla sorumluluk ve görevleri daha hayatınıza katmayı içerebilir. Bu ağırlığı taşımak için ekstra kişisel güç, ciddi bir çalışma içine olacaksınız, aile üyelerine de bu arada çok yardımınız olabilir. 1 - 10 MAYIS DOĞUMLU BOĞALAR İÇİN 2012 : Dekan 2 Boğalar için, 2012 yılında uzun vadede önemli transitler yoluyla hayatınızda olmayan güzellikler içinde olacaksınız. Ancak, bu olumlu duruma geçiş, Jüpiterin Güneşle kavuşumu Mart 2012 sinden itibaren başlayarak Mayıs 2012 de daha hızlanarak sürecek ve bu tüm iyi transitlerden sadece,siz bu yıl son derece şanslısınız.Yeni ve uzun vadeli işlere başlamak için uygun zaman olacak,bazı fırsatlar sunuluyor size,anlaşmazlıkları,sorunları çözebilecek ve yön vereceksiniz. Başarı sağlayabilirsiniz kendinize güvendiğiniz bir alanda. Enerjik ve şevkli olacak,karşınıza çıkan engellerle savaşacak kolay kolay yılmayıp onların üstüne rahatlıkla gideceksiniz. Bütün şansların kucağınıza gelmesini beklememelisiniz sizde çaba harcamalısınız. Çok iyimsersiniz bazı gizli tuzaklara dikkat etmelisiniz.Maddi açıdan kazançlı ve şanslı bir dönemdir ama aynı zamanda çok fazla para harcayıp israf yaptığınızda bir dönemdir.Para biriktirmeye çalışmalısınız. 11 - 20 MAYIS DOĞUMLU BOĞALAR İÇİN 2012: Dekan 3 Boğalar Nisan ayı ortalarından Haziran 2012 sonlarına kadar şanslı Jüpiter’in avantajlarından yararlanabilecekler. Dekan 2nin en şanslı etkisi sizin içinde geçerli. Sizdeki tek fark, bu büyüme aşamasında, ayrıca Mayıs güneş tutulmasından en güzel şekilde yararlanacak olmanız.Bu tutulma sizin için süper olacak ve Mayısdan sonraki dört beş ayı ışığı ile parlatacak, Jupiterde bu yararlı durumları iyice güçlendirecek ve sürükleyecek.Jupiter ve Güneş tutulması doğum gününüzü kutladıktan itibaren verimli bir yolu önünüze açmakta.Güven ve iyimserlik duygularınız yüksek olacak ve yaşamınızı en iyi şekilde sürdürmek için etrafınızda canlandırıcı bir arzuya sahip olacaksınız. Doğum gününüzden itibaren ilgi odağı olacaksınız ama dikkatli olmanız gerekiyor. 2012 yılının ortalarında biraz sallanabilirsiniz ama kısa süreli bir dönem olacak buda.Kazanç amacınız, kişisel ve ruhsal gelişiminiz ve servet birikiminiz ile yeni projelere başlamak için mükemmel bir yıl aslında sizi bekliyor size kalan sadece güzel değerlendirmek. 2012 İKİZLER BURCU 21-31 MAYIS DOĞUMLU İKİZLER İÇİN 2012 : İkizler Dekan 1liler için bazı hoş sürprizler ile heyecan verici bir 2012 yılı var. Gelecek iyi şeylerin olduğunu beklentilerinizin artık karşılanacağını zaten az çok seziyorsunuz.Aynı zamanda avantaj sizde olduğu gibi yaşamın tüm alanlarında yapacağınız atılımlar için fırsatlar sizi bekliyor.Kariyerinizde beklenmedik teklifler sizi daha fazla özgürce çalışmanıza ve benzersiz yeteneklerinizi daha rahat ifade etmenizi sağlaması mümkündür. Bu özgürleştirici etki, normalden daha az zamanda ve zahmetlerle olacak şekilde. Farklı ve yeni arkadaşlar, yeni deneyimler, eksantrik bazı insanlar tarafından teşvik edilecek daha fazla enerjik hissedeceksiniz. Aynı zamanda heyecan verici yeni bir aşkı çekmek için büyük bir şans var oluyor hayatınızda. Var olan ilişkiniz ise yeni güzel yollara doğru çıkıyor.Sizden büyük birinden yada üstünüzden beklemediğiniz bir yardım alacaksınız. Kendinizi ifade etmek için size kapılar açılacak, fırsatlar çıkacak. Yaşamın için iyi bir dönemdir iyi değişiklikler olacak. Değişikliğe direnirseniz dahada büyük kontrolüne kaybedeceğin bir değişiklikle karşı karşıya kalabilirsiniz, o yüzden direnmemelisiniz eğlenceli bir dönem sizi bekliyor. Mayıs 2012 güneş tutulması, 2012 yılında sizin dekan üzerinde uzun bir etkisi var. Bu iyi bir alamet,merak etmeyin. Jüpiter Haziran-Ağustos 2012 başlarında da hızlı ve süper şekilde gelişecek hayırlı ve güzel olaylarla karşı karşıya bırakacak sizi. jupiterin büyüme ve iyi şans veren etkileri gerçekten heyecan verici bir kombinasyon sizin için. Uranüsde hiç kesintisiz heyecan verici değişiklikler getiriyor.Güneş tutulması, kişisel gelişiminiz üzerine odaklanmanızı da sağlayacak ve bu kişisel bir yeni yıl olduğu gibi, yeni projeler başlatmak için mükemmel bir zaman yaratacak size. Jüpiter, ruhsal gelişim ve maddi kazançlar getiriyor. Uzak bazı yerlere seyahat yapmanız size ödül gibi gelecek.2012 yılı sizin için en müreffeh ve heyecan verici bir yıl! 1 - 11 HAZİRAN DOĞUMLULAR İÇİN 2012 : Dekan 2 ikizler Aralıktaki Ay tutulmasının etkilerini hala en geç Mayıs tarihine kadar hissedecekler. Hayatınızdaki bu aşama için yakın ilişkileriniz olacak ve genel olarak nasıl başkaları ile etkileşim içinde olabilirsiniz bunu araştıracaksınız. Ay tutulması, Ay’ın tam karşısındaki Güneş’in kutupları gibi, kişisel ihtiyaçlarınız ve arzularınız arasındaki kutupluluk ile uğraşmak zorunda olacaksınız ve bu hatta sevdiğiniz kişiler ve işinizle alakalıda olabilir. Hedeflerinizdeki bu karşıtlıkla karşı karşıya kalsanız da her zamanki irade gücünüz ve arzunuz öne geçerek sizi güçlü kılacak. Haklarınız için biraz sert mücadele değil, aynı zamanda egolarınıza karşı gelerek yolunuzda nasıl ilerleyebilirimi değerlendireceğiniz bir yıl sizi bekliyor. Haziran 2012 ay tutulması ise 2012 yılının geri kalanında sizi etkileyecek ilişkilerinizi güçlü kılacak.Bu ay tutulması, sizin ihtiyaçlarınıza etkisi büyük olacak. Jüpiter, Temmuz ayı ortalarından yıl sonuna kadar arkadaşlarınızla ve kariyer, iş ortaklarınız ile önemli ilişkiler alanında iyi bir servet ve maddi ve kişisel gelişim, vaat ediyor. Ancak, tutulmanın teması ile birlikte, Jüpiter, ilişkilerinizde bazı sorunları da abartabilir. Beklentileriniz çok yüksek, ya da, açgözlü kendinize takıntılı hale gelir, ya da çok fazla para harcamak için bir eğilimde bulabilirsiniz. Bu sizin için önemli bir yıl olduğunu ve bu şanslı Jüpiter geçişin kişisel gelişiminizde büyük bir ilerleme olduğunu unutmayın.Ayrıca, daha yakın ve sıcak ilişkilerinizde de karşılıklı olarak anlayışa yol açacaktır. Kişisel hedeflerinize ulaşmada önemli gelişmeler ve zenginliğiniz artırmak için çevrenizde oluşan bazı durumlara bilinçli olarak farkına olmanız gerekmektedir. 12 - 20 HAZİRAN DOĞUMLU İKİZLER İÇİN 2012 : Dekan 3 İkizler, 2012 yılında, çok verimli oluşumlar sizi bekliyor. Ekim 2011 - Ekim 2012 arasında, olumlu bir Satürn etkisi var üzerinizde. Büyük bir kararlılık, azim ve sabrın hedeflerinize doğru iş hayatınızda sağlam bir istikrar etkisi var. Odaklanacağınız durumlar sağlam temeller üzerine inşa edilecek. Şimdi stratejik, planlı ve güvenli bir gelecek kurma zamanı.Finansal planlama ve bütçeleme konusunda ciddi adımlar atacağınız ideal bir yıl . Ayrıntısına kadar mantıklı bir tutum ve dikkate sahip olacak ve aynı zamanda uzun vadeli bakış açıları, özellikle gayrimenkul yatırımlarında, istikrarlı bir büyüme yapacaksınız.. İlişkiler, özellikle erkekler ve patronlar ve öğretmen gibi otorite insanlar sizin için çok yararlı olacak. Memnuniyetli , başarıları bol,çabalarınız ödüllü , ekstra sabır, kararlılık ve güçlü bir görev duygusu içinde büyük başarılara ulaşarak istikrarlı bir ilerleme zamanındasınız. Yeni bir ev alabilir veya evi yenileyebilirsiniz.Finansal planlama, kariyer, eğitim, hatta aile ve ev hayatınız uzun olasılıkla kalıcı ve sağlıklı.Babanızla alakalıda olumlu gelişmeler yaşayacaksınız.Bu yıl başlanan projeler başarılı şekilde sonuçlanabilir,yavaş yavaş ilerleyecek,fırsatlardan yararlanacak ve bu dönemde zamanınızı boşa geçirmeyeceksiniz. 2 yıl Satürnün olumsuz açılarından uzak olacaksınız.Geçmişde yaşadığınız bir aşk ilişkiniz aniden yine başlayabilir yada eski bir arkadaşınızla aşk yaşamaya başlarsınız.Bunu gerçekden isteyip istemediğinizi kendinize sormalısınız. Var olan bir ilişkiniz varsa bu geri dönen kişi ilişkiniz için sorun yaratacakdır. 2012 YENGEÇ : 21 HAZİRAN - 1 TEMMUZ ARASI DOĞAN YENGEÇLER İÇİN 2012 : Dekan 1 Yengeçler en önemli gezegensel hizalanma da oluşan , Uranüs kare Pluto açısından doğrudan etkilenecekler ve çok önemli bir yıl geçirecekler. 2012 de, hayatınızın yönünü değiştirecek bir çok kişisel düzeyde dramatik bazı değişiklikler olacak. Uranüs ilişkiler, kariyer ya da genel olarak yaşamınızda beklenmeyen değişiklikler getirebilir, ilk etkisi, tedirgin edici ve gergin olabilir Uranüs kare Güneş açı transiti ile. Değişiklikler kısıtlamaların sonu olacak ya da size gerçek kimliğinizin ifade edebileceği yeni ve heyecan verici bir yaşamın, yön bulma dürtüsünü güçlü bir arzu ile hissedeceksiniz. Değişim aynı zamanda dış güçlerden de gelecek ve bu olaylar ile çevrenizdeki rahatsızlık verici insanlarda değişiklik yapacaksınız. Parasal konularda dikkatli olmanız gerekecek.Ani ya da isyankar şekillerde tepki verme eğiliminiz size stres ve gerilim verebilir.Bu süreçte gücünüzü başka insanlara tuhaf ve saçma gelen amaçlar uğruna boşuna kullanırsınız. En yüksek emeller ile en derin arzular arasında çarpılmak ve zamanı boşa harcamak tehlikeniz vardır. Şiddetli içsel gerginlikler ortaya çıkabilir. Bu yıl duygusal konularda haddinden fazla alıngan ve duyarlı olmamaya dikkat etmelisiniz. Aileniz veya sevdiğiniz insan üzerinde aşırı bir koruyuculuk taslamak da yanlıştır. Bu yıl ne yediğinize de dikkat edin. 2012 kendinize aşırı düşkünlük yapabilir, tembellik edebilir ve çok duyarlı olabilirsiniz. Bunlara ilaveten savurganlık ve müsriflik de sakıncalı olur. Sizinle anneniz arasında küçük anlaşmazlıklar çıkması da olasıdır.Kendinizi çok olumlu ve canlı hissedeceksiniz. Bu görünüm cömertlik,canlılık ve kendinizi açıklamak ve büyütmek arzusu verecektir.Simdi ufkunuzu genişletmek zamanıdır.Zihinsel olarak çok keskin ve tetikte olacaksınız.Merakınız uyanacak ve yeni fikirlere meyil duyacaksınız. Alışık olmadığınız gerçekler ve ilginç mevhumlar size çekici gözükecektir. Gerçekçilik oldukça güçlüdür ve düşünceleriniz duygusal önyargılarla renklenmiş değildir. Yolculuklar olasıdır.Aşk hayatında sorunlar olabilir.Siz yada partnerin yeni birşeyler arayabilir daha heyecanlı bir aşk yaşamak isteyebilirsiniz.Beklenilmeyen değişiklikler karışıklıklar süprizler olur kararsız hissedersiniz bu da sizi altüst eder istemediğiniz değişiklikler yaşarsınız.Eski alışkanlıklarınızı bırakabilirsiniz. Evliyseniz beklemediğin bir aşkla evliliğiniz sarsılabilir.İş yerinde ani değişiklikler iş hayatınızı olumsuz etkileyebilir.Bu dönemde özellikle parayla ilgili önemli bir karar almamalısınız.Riskli bir yatırım yapmamalısınız.Spor ve diyet yapmanız gereken bir yıldır. Çok derin, ruh-seviyesi değişimleri yaşayacaksınız. 2011 de güçlü Plüton transiti etkisi devam edecek üzerinizde. Bu dönemde uzun bir süre önce unuttuğunuz görmemezlikden geldiğiniz bir durum yine karşına çıkar bu dönemde insanlar üzerinde hakimiyet kurmak istersiniz bu yüzden sorunlar yaşarsınız yada insanlara karşı pasif kalabilirsiniz ıssız yerlerden uzak durmalısınız çünkü suç ve şiddeti kendinize çekebilirsiniz. Yeniden yapılandırmak istediğiniz işler için zorlayıcı bir mücadelenin gerilimi içinde kalabilirsiniz. Hırs ve tutkular, güç gösterilerinin ve sert çekişmelerin yaşanmasını gündeme getirecektir. Kendi kaynaklarınızı korumak kendinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz ayrıca bu etki varken daha önce fark etmediğiniz kaynaklar keşfedebilirsiniz.Bu yıl, yaşamınızın daha önce hiç bilmediğiniz ya da görmezden geldiğiniz alanlarınızı ön plana çıkaracak durumlarla ve kişilerle karşılaşabilirsiniz.Başkalarıyla, özellikle de otorite figürleriyle güç çatışmaları içine gireceğinizi ve onlara kendinizi kabul ettirmek için çaba harcamak zorunda kalabilirsiniz. Öte yandan, ukala ve baskın karakter olmaktan kaçınmalısınız, çünkü bu tür bir yaklaşım büyük olasılıkla yenik düşeceğiniz çatışmalara girmenize yol açar.İlişkilerinizde, problemleri açığa çıkarmak için karşınızdakiyle doğrudan yüzleşmek zorunda kalacağınız bazı tatsız durumlar yaşayabilirsiniz. Her ikinizin de geçmişten kalma kırgınlık ve rahatsızlıklarınızdan kurtulup yeni bir başlangıç yapabilmesi için bütün pürüzlerin ve sorunların açıkça ortaya dökülüp konuşulması, tartışılması gerekebilir.Mekanik aletleriniz bozulabilir ve onları tamir etmek için işinizi yarıda kesmek zorunda kalabilirsiniz. Hayatınızın uzun süredir çeşitli aksaklıklar ve sorunlar yaşadığınız alanlarında gereken düzeltmeleri ve iyileştirmeleri yapmak zorunda kalabilirsiniz. Sorunları kökünden halletmek yerine yama yaparak devam etmek artık sonuç vermeyecektir.Diğer yandan, yaratıcı değişiklikler yapma isteğinizin ve hırslarınızın güçleneceği bir döneme de giriyorsunuz. Daha önce yeterli gücü kendinizde bulamadığınız için ertelediğiniz köklü değişiklikleri ve gereksiz şeylerden kurtulma işlerinizi bu dönemde yapabilirsiniz. Gerçekleştirmeyi planladığınız değişikliklerin sadece kişisel çıkarlarınıza değil, daha büyük amaçlara hizmet ettiğinden emin olun ve çevrenizdekilerin yardımına başvurmayı ihmal etmeyin. Her şeyi tek başınıza halletmeye çalışmak için uygun bir dönem değil, çünkü başa çıkamayacağınız kadar güçlü tepkilerle karşılaşabilirsiniz.Kendinizi şiddete veya saldırıya maruz kalabileceğiniz ortamlara ve durumlara sokmamaya özen gösterin. Suç oranı yüksek yerlerden uzak durun veya ille de oralara gitmek zorundaysanız gereken önlemleri almayı asla ihmal etmeyin. Bazen neden ve nasıl olduğunu bile anlamadan şiddeti kendinize çekebilirsiniz. 2 - 12 TEMMUZ DOĞUMLU YENGEÇLER İÇİN 2012 : Dekan 2 Yengeçler olumlu transitler ile 2012 yılında bugüne kadar olmadığı kadar rahat bir nefes alacaklar. Mart ayı başlarından itibaren Mayısın ortalarına kadar, çok şanslı bir transit olan Jüpiter sextile Güneş açısının tadını çıkarabilirsiniz. Bu yüksek umutları, kendine güveni, iyimserlik ve coşkuyu getirecektir.Hatta kişisel ve ruhsal büyüme, mali şans, aşk ve ilişkiler, hayatın tüm alanlarında iyi bir şans sizinle. İstediğiniz zenginleştirici,ufkunuzu genişletici bir seyahate çıkacaksınız. Sıcak ve cömert hissedeceksiniz kendinizi,başkaları tarafından çok çekici bulunacaksınız. Hayatınız kolayca ilerleyecek az bir çabayla isteklerinizi elde edeceksiniz. Hayatınızın iyi bir dönemidir bu pozitifliğiniz etrafınızdaki insanları da etkileyecek. 13 - 22 TEMMUZ ARASI DOĞANLAR YENGEÇLER İÇİN 2012 : Dekan 3 Yengeçler içinde Dekan 2 için yazdığım Jupiterin iyi şansı sizinle de olacak.Nisan sonu ile Haziran ayı sonlarına kadar bu etkiye sahip olacaksınız. 2012 de güçlü ve uzun ömürlü kısıtlayıcı etkisi ile bir Satürn geçişi geldiği için, bu süre içinde büyümeden en iyi şekilde yararlanmak isteyeceksiniz. Satürn kare Güneş etkisi, Ekim 2011 ile Ekim 2012 arası sizi etkileyecek ve bu astrolojinin zorlu transitleri biridir. Bazı mücadeleler verebilirsiniz. Ekstra yük ,ağırlık ve sorumluluk duygusu sizinle. Hedeflerinize ulaşmak için daha çok mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz.. Sıkı çalışma, sabır ve sebat, hayatınızın bu döneminde ihtiyaç olacaktır. Sağlıkla ilgili olarak çeşitli perhizlere başlamak, alışkanlıkları ileriye dönük olarak iyi yönde değiştirmek yada kötü alışkanlıklardan kurtulmak için de iyi bir yıldır. Sorumluluklar,gerçekler gündeme gelebilir.Amaçlarınızı tekrar gözden geçirip ve bu amaçlarınız gerçek mi yoksa hayal mi olduğuna karar vermelisiniz.Otoriter kişilerin kendinize karşı olumsuz davranışlarıyla karşılaşabilirsiniz.Borca girmekten kaçınmalısınız. 2012 ASLAN BURCU : 23 TEMMUZ - 2 AĞUSTOS ARASI DOĞAN ASLANLAR İÇİN 2012 : Dekan 1 Aslanlar için Kasım 2011 güneş tutulması 2012 başlarına kadar pozitif enerji etkisini hissetmeye devam edecektir. Ahenkli ilişkiler geliyor ve iç denge sürüyor. Mayıs 2012 güneş tutulması ile yıl içinde büyük ilerlemeler oluşuyor.Böylece bir yıl içinde önemli ilerlemeler ve yaşamın tüm alanlarındaki başarı elde ediliyor. 2012 yılının sonlarına doğru biraz fazla direnç var, ancak yılın çoğunu çok az engellerle atlatacaksınız. Aslında 2012 yılının tamamı için büyük bir Uranüs etkisi geliyor. Bu yararlı tutulmalar ile heyecan verici bazı büyük değişiklikler yaparak çok kolay akış halinde ilerleyeceksiniz.Bu süreçte kendinizi açıklamak ve yaratıcı taraflarınızı göstermek için çok olumlu olacaksınız. Olumlu sürprizlerin olması muhtemeldir ve aura’nızın yeni ve alışılmadık şeyleri ortaya koyması beklenmelidir.Ruhsal ve kişilik olgunlaşmanız için eskimiş ve özelliği olmayan yollar yerine daha çarpıcı olan yenileri denenmelidir. Bu süreçte sizi kısıtlayan her şeyden özgür olacaksınız. Bir kartal gibi göklerde süzülmek isteyeceksiniz. Sizi durduracak ve kısıtlayacak bir şey olmayacaktır. Hızla yükselin ve engelleri kaldırın. Sizden büyük birinden yada statünden beklemediğin bir yardım alabilirsiniz. Kendinizi ifade etmek için size kapılar açılır fırsatlar çıkar. İyi değişiklikler olur değişikliğe direnirsen dahada büyük kontrolünü kaybedeceğin bir değişiklikle karşı karşıya kalırsın o yüzden direnmemelisiniz eğlenceli bir yıl olacaktır. Hatta bu Uranüs geçişi, yeni ilişkiler, yeni iş teklifleri veya promosyonlar ile birçok fırsatlar oluşturacak ve bunlar hiç beklenmedik bir anda gelecek bu olumlu değişiklikler. Bu yıl yeni insanları ve deneyimleri karşılamak için heyecanlı olacaksınız..2012 yılı için tam tekliği ifade ve daha deneysel ve maceracı bir daha mümkün olacaktır.Ekimden itibaren bu coşku ve yeni yönler satürn zorlu açılar yüzünden biraz sınırlanacaktır.Bu açı yüzünden cesaretiniz kırıcı ve sınırlayıcı etkide olacaktır. Ama bu süper iyi tutulmalar artı atılım Uranüsün geçişi göz önüne alındığında, Satürn daha büyük olasılıkla bu yeni fırsatları ve sizin için çok kârlı olanları daha kalıcı hale sokacaktır.İçte sorun varsa yüzeye çıkma eğiliminde olacaktır. Güneş genel olarak vücudu temsil ettiği için sağlık meselelerine dikkat etmeniz gerekiyor.Yıllar alacak uzun menzilli projelere başlamak için mükemmel zamandasınız da ya da sağlıkla ilgili olarak çeşitli perhizlere başlamak, alışkanlıkları ileriye dönük olarak iyi yönde değiştirmek yada kötü alışkanlıklardan kurtulmak için de iyi bir dönemdir. Sorumluluklar,gerçekler gündeme gelebilir.Amaçlarınızı tekrar gözden geçirip ve bu amaçların gerçekmi yoksa hayal mi olduğuna karar vereceksiniz. 3 - 12 AĞUSTOS DOĞUMLU ASLANLAR İÇİN 2012 : Dekan 2 Aslanlar için çok şanslı bir 2012 ve Aralık 2011 Ay tutulması sizin için erken başlatıcak bu şansı. Haziran 2012 deki ay tutulması ile yılın en rahat ve en az stresli, daha fazla güven ve iç denge ile hayattan zevk alacaksınız. Ay tutulmaları yararlı yönlerini, aile ve arkadaşlar, çiftler arasında birbirine sıkı sıkıya sarılma ve eğer tek iseniz yeni birini bulmak için daha fazla fırsat ile yakın etkileşimlerle daha dengeli ilişkilerle, iyi bir yıla odaklanacağız. Ayrıca Jüpiter bu yıl çifter şanslarla büyüme, seyahat ve daha ruhani yolda ilerlemeniz için üzerinizde en şanslı gezegen olacak. Ilk Jüpiter geçiş zor olabilir, ama çok uzun ömürlü olmaz. Jüpiter kare açısı sadece Mart ayından Mayıs ayı başına kadar sürecek. Bu süre zarfında yine de iyimser ve mutlu bir duygu halinde ve her yerde fırsatınız olacak. Ancak, bu süre içinde genişlemek için dürtü ve ekstra bir coşku, çok ileri işleyebilir daha pek çok proje yapabilecek gücünüz olur. Bu yüzden bu gürültücü aşamada coşkunuzu biraz frenleyin ve projeleriniz üzerinde odaklanmayı deneyin.Büyük bir şey için herhangi bir planlarınız varsa Haziran ortasından itibaren daha şanslı ve iyi olacaksınız.. Mükemmel güven ve iyimserlik, sıcak ilişkiler ve şans konularında enerjiniz çok yüksek.Hayatınız kolayca ilerleyecek az bir çabayla isteklerinizi elde edebilirsiniz.Bu pozitifliğin etrafındaki insanları da etkiler paln yaparken iyimsersindir ve büyük düşünürsün daha önce kendini yeterli bulmadığın yapmadığın planlarını bu dönemde yapabilirsiniz. 13 - 22 AĞUSTOS DOĞUMLU ASLANLAR İÇİN 2012 : Dekan 3 Aslanlar 2012 yılının ilk yarısında sürekli olacak şekilde ilerleme ve başarılar bekliyoruz. Daha sonra yıl içinde bazı stresli durumlarla karşılaşacaksınız ama çok da kötü değil bu durumlar. Uzun vadede en önemli etkisi Satürnün Ekim 2011 ve Ekim 2012 sonuna kadar sürecek. Bu geçiş daha ciddi görünüyor olmasına rağmen, daha fazla sorumluluk alabilir ve güçlü iş ahlakı ve kariyerinde yol almak yeteneğinizi ödüllendirebilirsiniz. Ekstra dayanıklılık ve sabrınız, bazı büyük başarılara imza ya da en azından uzun vadeli hedefleriniz konusunda büyük bir ilerleme yapmak için size yol açacaktır. Makamlı ve yaşlı birisinden çok değerli bir yardım alacaksınız.Bu sizin rehberiniz rolüne soyunmuş biri olacak. Kişisel ilişkileriniz genellikle destekleyici ve istikrarlı olacaktır.Daha mantıklı ve çekici kişilerle belirgin yaş farkı olmasına rağmen çok şey yakalayacaksınız.Satürnün bu geçişi bu şekilde size faydalı olacaktır. Kendinizi meşgul edin.Size başarı verilecek yıldızlar tarafından.Bu dönemde başlanan projeler başarılı şekilde sonuçlanabilir,yavaş yavaş ilerler,fırsatlardan yararlanabilir ve bu dönemde zamanınızı boşa geçirmemelisiniz.Yaşamınıza düzen gelecek,katlandığınız zorlukları yeneceksiniz..Satürn’ün yaptığı her açıdan sonra gelecek stresli bir açı genelde 2 yıl uzaktadır. İş hayatınızda yükseleceksiniz.Daha önceki emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Aşk hayatı olmayanlar iş yerinden biriyle bir aşk ilişkisi başlayabilir.Bu kişide sizin hayatınıza dengeyi getirecek. Mayıs 2012 güneş tutulması önünüzdeki birkaç ay için bazı mücadelelerin başlangıcı sinyallerini de veriyor. Daha önce geçtiğiniz testlerin artık bitişine de yaklaşıyor kendinizi haklı çıkarıyorsunuz. Ay tutulması ile savurganlık, açgözlülük ve müsrifliğe eğilim daha güçlenebilir. özellikle mayıs,Haziran ayınıza biraz dikkatli olmanızı öneririm.Neyse ki Satürn bile bu arada size güzel bir olgunluk sağlayacak.Bu iyi bir yıl olabilir ama senin dikkatli olman lazım iraden ve disiplinin bu dönemde test edilecek.Siz canlı bir insansınız tembellik isteği sizi rahatsız edecek değerli bir kaynağı bu dönemde çarcur etmeni sağlayabilir dikkat. Hiç bir şey yapmadan isteklerini elde edebileceğini düşünebilirsiniz ama bu yanlış bir düşüncedir kendi üzerinizde kontrol sahibi olabilirseniz şanslı olduğunuz bir dönem olabilir egolarınız artar normalde olduğunuzdan daha gururlu bir insan olabilirsiniz.İnsanlara karşı emreden biri olmamaya dikkat etmelisiniz yasal konularda sorunlar yaşayabilirsiniz problemlerinizin ne olduğunu bilirseniz onları çözmek için bir yol bulabileceğiniz iyi bir dönemdir. BAŞAK 2012 : 23 AĞUSTOS - 2 EYLÜL ARASI DOĞAN BAŞAKLAR İÇİN 2012 : Dekan 1 Başaklar Plutonun güçlendirici ve güven artırıcı geçişi ile harika bir 2012 sizi bekliyor. Plüton Güneş olumlu açısı ile çok daha fazla kişisel güç ve yaşamınızı olumlu dönüştürmek için güzel etkiler getiriyor. Siz, insanlar üzerinde kazanmak için yoğun, sebatla ve büyüleyici enerjinizi kullanarak etkili olacak başarıya giden yolda akıcı şekilde yürüyeceksiniz. Gizemli güçler, varlığınızı ve ömrünüzü artırmak için üzerinizde çekici şekilde etkili olacaktır.Aynı zamanda ortaklar ve arkadaşlar ile kişisel ilişkiler için yolunda gidecek olaylar yaşayacaksınız.. Daha yetkili ve hem de sosyal ve kariyer olarak gruplarda başa geçeceksiniz.Bu dönemde hayatında gereksiz olan şeyleri çıkarabilirsin, sizi mutlu etmeyen ayrılmak istediğiniz bir ilişkiniz varsa bu dönemde bitirebilirsiniz.Amaçlarınıza ulaşmanızda size faydası olacak bir bilgiyi sırrı öğrenebilir,kaybettiğiniz birşeyi bulabilirsiniz. İnsanları yönetme başına geçme isteğiniz artacak Bu liderlik ve güç teması olan yıl içinde daha sonra Ekim 2012 ile Ekim 2013 tarihleri arasında Satürn ile sextile yapan Güneş tarafından destekleneceksiniz.. Bu iş yerinizde büyük ilerlemeler ve artan kişisel gücünüzü ortaya koyarak çok daha verimli bir şekilde kullanılabilmeniz için çok iyi bir alamettir. Satürnün, bu gücü hayatınıza hareket etmesi sağlam ve kalıcı. Aynı zamanda artan güç artan bir sorumluluğa getirir, ancak bu transitler hem de büyük ve kalıcı başarılar, yardım ve tanınmayı en iyi şekilde ele almanız mümkündür.Ego, bu yıl çok güçlü olacak ve bu da sağlıklı bir şeydir sizin için. Gelen ödülleri artık hak ettiniz. 3 - 12 EYLÜL ARASI DOĞAN BAŞAKLAR İÇİN 2012 : Dekan 2 Başaklar, 2012 karışık bir çanta gibi sizin için. Genellikle bu sene özellikle güven seviyenizi ve ne istediğinizi elde etme konusunda yetenekleriniz içinde bir test yılı olacak. Bu yıl stresli bazı tutulmaların etkisi altındasınız. Aralık 2011 Ay tutulması ve Haziran 2012 ay tutulması her ikisi de sizin açınızdan biraz karışık. Bu Ay tutulmalarının zorlayıcı yanları kişisel ilişkiler, genel irade zorlukları ve kimlik odağında oluşan etkileşimler.Başkaları size zor anlar yaşatabilir , kendinizi ve planlarınızı de haklı şekilde savunmak zorunda kalabilirsiniz. Mart - Mayıs 2012 arasında Jüpiter üçgen Güneş transiti sayesinde şanslı bir mola alacaksınız. Bu sefer daha düzgün akacak her şey, ilişkilerinizde gelişecek.Bu dönemde hayatınızdan memnunsunuzdur. Yolculuk yapabilirsiniz bu yolculuk işinizle bağlantılı olabilir ama bu yolculukda iş dışında da iyi zaman geçirip tatile çıkabilirsiniz. Jüpiter sizin Dekanda gergin bir kare görüntüsü vererek Ekim ayında retroya döner. İlişkiler odak noktasında olmaya devam eder, ama Jüpiter şanslı bir gezegen olarak, daha iyimser bir duygu verecek ve iyi bir ilerleme yapacaksınız. Bu irade ve arzularınız, sevdiklerinizi nasıl etkilediğini öğrenecek, bu yıl kişisel gelişim hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz.. Tüm bu etkilerin bir diğer etkisi büyük kazançlar, büyük kar yapmak için hevesli olacak olmanızdır. Daha iyi, içinde yer alan projelerinizi biraz tatile sokmanız biraz meditasyon yoga gibi konularda çalışmanızı öneririm.bazı çalışmalar sizi genişletecektir. Şansınız olabilir ama zorlamayın. Harcamalarınızda temkinli olun arada. 13 -22 EYLÜL ARASI DOĞAN BAŞAKLAR İÇİN 2012 : Dekan 3 Başaklar, 2012 yılında çok kolay arabayı sürer gibi yolda ilerleyecekler. Nisan ayının sonlarından Haziran ayı ortasına kadar keyifli bir transit olacak olan Jüpiter üçgen Güneş transiti var. Bu transit ortasında, Jüpiter’in yakınında Mayıs 2012 güneş tutulması ile uyumlu açılar oluşacak. Bu tutulma, mutlu Jüpiter ile üzerinizde mutlu ve şanslı etkisi olacak. Bu mutlu ve daha fazla sevgi dolu, eğlenceli duygular içinde olacaksınız.. Tüm ilişkileriniz, içten dengeli ve iyimserlik nedeniyle sorunsuz gidecek. Yalnız olan Başaklar iyi bir şekilde ilişkilere atılım yapacaklar.Olan bir ilişkiniz içinde sıcaklık ve daha fazla yakınlık artırmanız gerekecek. Hayatında daha az stres var. Bu dönemde şehir dışında uzak bir tatil için ideal bir zaman yaratacaksınız kendinize. İşletme ve finansda da, ayrıca büyük etkiler yararlı olacak ve küçük çabalarla ilerleyip kazanç sağlayacaksınız. iyi ilişkiler içinde olacaksınız. Çevrenizden de iyilik ve yardım istemek için korkmayın, insanlar aslında size yardım etmeye istekliler çok.Bu büyüme aşamasında olduğunuzu fark edip ve tam olarak bundan yararlanmalısınız. Jupiter bazen vaat ettiği fırsatlarda biraz eksiklik yapar çünkü çabalamanızı ister,bunu dikkate alın. TERAZİ 2012 : 23 EYLÜL - 3 EKİM ARASI DOĞAN TERAZİLER İÇİN 2012 : Dekan 1 Teraziler 2012de en önemli ve en zorlu planet etkisi altındalar. Uranüs kare açı ile Plüton arasında kalacak,kişisel bir şekilde çok etkilenmese de yoğun değişik bir yıl yaşayacaklar. Hayatınızı değiştirecek uzun vadeli stresli bir enerji transiti sizi bekliyor.Sinirli ya da sinir hissetmeniz muhtemeldir, hayatınızda bazı beklenmeyen ve muhtemelen tedirgin edici değişiklikler ile karşı karşıya olacaksınız.İlişkiler evde veya iş de olanlar özellikle, bazen sizi zorlayabilir ancak olumlu çokda can sıkıcı olmayacak ve daha fazla öz farkındalık ve yeni deneyimlere yol açacaktır.Bu süreçte gücünüzü başka insanlara tuhaf ve saçma gelen amaçlar uğruna boşuna kullanabilirsiniz. En yüksek emeller ile en derin arzular arasında çarpılmak ve zamanı boşa harcamak tehlikesi vardır. Şiddetli içsel gerginlikler ortaya çıkar. Bu yıl duygusal konularda haddinden fazla alıngan ve duyarlı olmamaya dikkat etmelisiniz. Aileniz veya sevdiğiniz insan üzerinde aşırı bir koruyuculuk taslamak da yanlıştır. Bu yıl ne yediğinize de dikkat edin. Sizinle anneniz arasında küçük anlaşmazlıklar çıkması da olasıdır.Değişiklikler ve mücadeleler olan bir dönemdir sorumluluklarınız sizi sıkmaya başlar, kendinizi çok hareketli enerjik hissedersiniz. 2012 oluşacak değişiklikleri daha yoğun şekilde hissederken fazla zorluklarla karşı karşıya ve dünyanın konumunu korumak için daha çok mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz.Özellikle bu, 26-30 Eylül tarihleri arasında doğanlar için daha güçlü olacak. Kimlik zorlukları ile karşı karşıya kalmış ve hatta daha acımasız olmayı öğrenmiş olabilirsiniz, ama şimdi, daha güçlü ve güven ile haklarınız için ayağa kalkabilirsiniz. Değişim ve güç mücadeleleri ile, bu belki de hayatınızın en dönüştürücü bir dönemi olacak. bulunabilirsin Kaynaklarınızın kullanımı için gerekli ortam oluşmuş ama siz bir konuda başarı kazanırken, bir diğerinden vazgeçmeye isteksizsiniz. Buna dikkat edin çünkü koşullar mecbur edebilirler ve siz kaçınamayabilirsiniz. 4 - 13 ARASI DOĞAN TERAZİLER İÇİN 2012 : Terazi Dekan 2ler için 2012 en şanslı yıllardan biri.Yeni yılda dinlenerek,eğlenerek ve iyi şansın keyfini çıkarabilirsiniz. 2012 yılının ilk bölümü için, 10 Aralık 2011 Ay tutulması oluşan bir üçgen etkisi altında olacaksınız. Bu duygusal dengeleyici tutulmanın etkisi 2012 Haziran ayı başına kadar sürecek ve enerji artışı ile, kişisel ve mesleki yaşamınızda büyük ilerleme tercih edecektir. İlişkiler de, düzgün bir şekilde ilerlemeniz muhtemeldir ve normalden çok daha az gerginlik ve zorluklar ile karşı karşıya kalacaksınız. Aralıka rağmen Temmuz ayının sonuna kadar süren bu tutulma güven duymanızı sağlayacak ve diğer insanlardan da yardım alacaksınız, Jüpiter olumlu açılar ile 2012 yılının sonuna kadar sizinle beraber. Aile ve arkadaşlarınız ile daha iyi ilişkiler içinde olarak keyif alacaksınız, para kazanmak, kişisel ve maddi büyüme için birçok fırsatlardan yararlanmanız da mümkün olacak çok şanslı bir transittesiniz. Yeni çalışmalara başlangıç yapacak ve güzel bir tatile çıkacaksınız. 14 -22 ARASI DOĞAN TERAZİLER İÇİN 2012 YILI : Terazi Dekan 3ler için 2012 yılı büyük, uzun vadede etkisi var. Bu geçtiğiniz uzun yıllar boyunca zor işlerinizin sonucu hayatınızın çok önemli bir aşamasıdır. Satürn sizin Dekan için Ekim 2011 ile Ekim 2012 arası, ciddi imaları ile disiplin edecek ve bunun içinde sabır gerekli olacaktır. Bu, büyük başarılar ve tanınma içinde iyi bir süre. Kendiniz için ve eylemleriniz için sorumluluk alarak, olgun ve mantıklı olmanız gereklidir. Kısıtlayıcı etkisi, sınırlar içinde yaşamak zorunda anlamına gelebilir, mali ya da sosyal konularınız da iyi bir yaklaşımda olacaktır.Sorumluğunuzun izin verdiği ölçüde yaşamaya ve görevlerinizi yerine getirmeye dikkatiniz çekilecek bu yıl. Kısıtlanmış ve zorlanmış hissedeceksiniz ama, bu duyguların sizin yükümlülüklerinizden koparmasına izin vermeyin.İşinizi dikkate alın ve özen gösterin.Depresyondan kaçının.Hayatı kökten sorgulama dönemi ve yepyeni bir hayat planı yapma zamanı. Hayatı süzgeçten geçirme ve gereksizleri eleme dönemi.Şimdiye kadar ne için çabaladıysanız (çabaladığınızı düşündüğünüz şeylerin değil) onun meyvelerini toplarsınız. Bazı astrologlar Satürn’ün sıkı ve zorlu çalışmaları ödüllendirdiğini söyler. Tam olarak böyle değildir. Satürn akıllı çabayı ve zekice atılmış adımları ödüllendirir. Eğer yanlış istikamet doğrultusunda sıkı çalıştıysanız Satürn de bunu farklı bir şekilde ödüllendirecektir. Satürn alışageldiği üzere, eğer içte sorun varsa yüzeye çıkma eğiliminde olacaktır . Güneş genel olarak vücudu temsil ettiği için bu özellikle sağlık meselelerinde geçerlidir. Satürn Güneş kavuşumu söz konusu olsa bile, bu tamamlanması belki de yıllar alacak uzun menzilli projelere başlamak için mükemmel zamanı işaret etmektedir. Ya da sağlıkla ilgili olarak çeşitli perhizlere başlamak, alışkanlıkları ileriye dönük olarak iyi yönde değiştirmek yada kötü alışkanlıklardan kurtulmak için de iyi bir dönemdir. Sorumluluklarınızı denetleme ,kendiniz için belirlediğiniz hedefler,olgunluk düzeyi,gerçekler gündeme gelebilir.Kendiniz için koyduğunuz hedefleri,güç ve amaçlar için tekrar değerlendirebilirsiniz.Satürn kişinin yaşamını yavaşlatan bir yönü vardır,iyi bir bakış açısı için kişiyi zorlar.Kişi kararlılıkla ilerlerse başarıya ulaşabilir.Disiplin,konsantrasyonla birlikte yetenekleri ortaya çıkabilir.Bu dönemde daha sorumluluk sahibi ve daha olgun olursunuz.Sizden yaşlı insanların yada çocuklarının sorumluluğunu üstlenebilirsiniz.Bu yıl sizden yaşca büyük yada yaşca küçük biriyle bir ilişkiye başlayabilirsiniz. 2012 AKREP : 23 EKİM - 1 KASIM ARASI DOĞAN AKREPLER İÇİN 2012 : Akrep Dekan 1ler kişisel gücün artırılması, uzun ömürlü ve çok güçlü bir Pluto geçişi etkisi altında ve başarılı olacaktır. Plüton sextile Güneş transiti hayatınızda bir temel ve olumlu bir dönüşüm sağlayacak, büyük başarılara yol almak için ekstra bir azim ve enerji hissedeceksiniz. Güç ve kendi yetenek ,planlarınızla olan güvenin artması sonucu ödüllendirileceksiniz, bu yıl yolunuzda ilerlerken çok az direnç veya engeller olma olasılığı var. İyi bir güce sahip kişi veya kurumlardan gelen olumlu eller alabilirsiniz. 23 - 28 doğumlu olanlar zaten geçen yıl ya da bu yıl söylediğim etkileri ve faydaları yavaş yavaş görmeye başlamışlardı.29 Ekim-2 Kasım doğumlu olanlar şimdi tam etkilerini hissetmeye başlayacak.Psikolojik düzeyde derin problemleri olanlar kişisel ve mesleki ilişkilerde daha derin anlam ve anlayış yaratacaklar. Kendi grupları içinde liderlik rolünü daha fazla sürdürebilirler. Bu geçiş okült çalışmaları , daha fazla seksiliğinizi aynı zamandan kendiniz ve ortaklarınız ile ilgili bazı sırları ortaya çıkaracaksınız. Daha sonra yıl içinde, Satürn, Akrep Dekan 1de dolaşmaya başlayacak. Bu, Ekim 2012 ile Ekim 2013 arasında sürecek ve başarılarınızı ,zor işleri sizin için ödüllendirecek sinyaller verecek. Satürn kavuşum Güneş transiti kısıtlayıcı bir etki olabilir, bu nedenle hala bunu yapmakta olduğunuz işler konusunda zor ve üstesinden gelmek için belki de bazı engeller bulunmaktadır. Ancak, o güçlü bir irade gücü yüksek Pluto size büyük bir memnuniyetle yardım eder ve hatta eldeki görevlerinizin keyfini sürdürmenizi sağlar.Ekstra sabır ve kararlılıkla daha fazla sorumluluk almanıza da izin verecektir. 2012 hedeflerinize ilerleyen ve dünyada ki durumunuzu iyileştirmek sizin için mükemmel bir yıl olacaktır. 2 - 11 KASIM ARASI DOĞAN AKREPLER İÇİN 2012 : Akrep Dekan 2ler için 2012 yılında sadece en önemli transit Jüpiter’in olduğunu ve Mart ayı başından Mayıs ayına kadar sizinle olacağını ,bu bir kaç ay içinde Jüpiter size büyüme ve iyi şans vereceğini söyleyebilirim.Karşıt transitleri genellikle zorlayıcı olsa da,sorunlara neden olmayacaktır.Ufkunuzu genişletmek ve bir çok şey hakkında çok daha coşkulu dürtü duygularına sahip olacaksınız. Bu tür şeyler bir ortak, bir iş, biriken zenginlik, para veya eşyalarınızı içerebilir.Daha fazla mal endişeleri için çalışıyorsanız, o zaman bu geçiş para ve eşyalarınızın hayatta her şey olmadığını bir şekilde size hatırlatmak için dersler vermesi muhtemeldir. Bu etkisi altında başarılı olabilirsiniz, ama açgözlü olmamaya dikkat edin çünkü hayatınızdaki zorluklara neden olabilir. Dikkat edilmesi gereken diğer tuzaklara karşı da yeteneklerinize de güvenin.Fiziksel veya mali olarak genişleyebilirsiniz ama kendinizi de genişletmek için çalışın. Şimdi bu Jüpiter büyüme enerjisini kullanım için daha olumlu bir şekilde, bazı ruhsal çalışmalarada katılım yapmalısınız. Jüpiter, ahlak, felsefe ve din / maneviyat, hatta seyahat konusunda güzel gelişimler yaşatacak. Yani bu ekstra heyecanı en iyi kullanımız, kişisel gelişiminiz üzerine daha fazla iç mutluluk ve tatmin, arkadaş ve iş ortaklarınız ile daha iyi ilişkiler için yol açacaktır. 12 - 22 ARASINDA DOĞAN AKREPLER İÇİN 2012 : Akrep Dekan 3ler Dekan 2 ile aynı Jüpiter transitinden yararlanacaklar. Mayıs 2012 güneş tutulması aynı zamanda bu Dekan karşısında ve bu durum Jüpiterin geçişini biraz zor yapabilir. Daha sonra 2013 yılına kadar götürecek en uygun enerji takviyesi doğum gününüzde veya yakınındaki bir güneş tutulması ile olacaktır. Ama daha önce 2012 yılında Nisan ayı ile Haziran ayı sonlarına doğru bazı şeyleri abartmak ya da abartma eğiliminde olduğunuzun farkında olmanız..20 mayıs güneş tutulması bazı dürtüler nedeni ile ödeyebileceğinizden daha fazla para harcamanız ilişkilerinizde yol açabilecek etkisi biraz zorlayıcı ve güçlü olacak bu yüzden dikkatli olmanız gerekiyor. Bu tutulmanın etkisi birkaç ay sürecek ve bu egonuzu biraz şişirecek. Siz yol almaya çalışırken çok güçlü gelişimler yaratacak, dirençleri ise hayatınızdaki ortaklar, patronlar ya da diğer önemli insanlar üzerinden sizi test etmesi muhtemeldir. Yılın bu bölümünde kolaylığı çok fazla beklememeniz daha iyi olur. Kendinizi sinirli ve bloke edilmiş bulursanız, daha sonra 13 Kasım 2012 tarihindeki güneş tutulması size en önemli hedeflerinizi gerçekleştireceğini düşünerek enerjinizi kapalı tutun.Şimdi, kendinize güvenen ve canlı, enerjinizin çok yüksek olması , gerektiği gibi olmalı ve önünüzdeki dört ya da beş ay boyunca, gücünüzü kullanmalısınız. Yeni projeler ve başkalarından yardım almanız başlangıç için ideal. Hevesli ve pozitif enerji sizinle. Bu yıl daha dengeli ve kendiniz olmak , ne istediğinizi elde etmeyi bilmek için daha iyi olacaktır. YAY 2012 : 23 KASIM - 2 ARALIK ARASI DOĞAN YAYLAR İÇİN 2012 : Yay Dekan 1 için 2012 yılı Uranüs Dekanınızla üçgen olumlu açıda olması size birkaç sürprizler hazırladığını anlatıyor. Bu sürprizler hoş ama, zaten siz hayatınızda artık bir değişiklik ya da biraz daha heyecan bekliyor duyguları içinde idiniz. Daha sıradışı şeyler, maceralar, ani gelişmeler ve hatta seyahat deneyimleri 2012 yılında pek çok fırsatlarla dolu olacaktır. Yeni insan ,yeni hayata gelmiş gibi olacaksınız. Tüm bu eylemler yeni olanaklar hayatınızı daha da ilginç hale getirmek için güzel deneyimler. Ayrıca, daha açık fikirli ve daha rahat ,benzersiz veya hatta eksantrik bir tarzda ifade edebilme gibi duygularla dolu olacaksınız, çünkü kişiliğiniz, bazı olumlu değişiklikler nedeniyle olumlu yönde gidecek. Kasım 2011 güneş tutulması doğum gününüz veya çevresinde oluştu, bunun çok olumlu etkisi 2012 yılında da sürecek. Bu sizi ve hedeflerinizi ışıklandıracak. Tutulma artı Uranüs geçişi sizin için çok iyi bir kombinasyon. 2012 başlarında taze ,yeni bir başlangıç yapma veya planlama, seyahat, çalışmalar, yeni diyetler gibi eski alışkanlıkları kırmak için çok ideal olacak. Ne olursa olsun, bu heyecan verici ve benzersiz egzotik olacaktır. Mayıs 2012 güneş tutulması ise bir kaç sorunlu etkiler getirebilir.. Bu planlarınızı bazı kişilere karşı savunmak veya size hayat verecek değişiklikleri bazı kişilere kabul ettirmeniz gibi zorunda kalmanız mümkündür. Bu, tutulma herhangi bir ilişki zorluklarını düzeltmek için yeni ve yaratıcı yollar bularak yardımcı olacak hala yararlı Uranüs geçişi sayesinde. Bu zorlu etki Jüpiterin Haziran ayı sonundan itibaren güçlü şekilde hayatınıza girmesine kadar sürecek. Jüpiter getirdiği şans ve büyüme, Uranüsle daha beklenmedik ve heyecan verici olacak.. 3 - 12 ARALIK ARASI DOĞAN YAYLAR İÇİN 2012 : Dekan 2 Yaylar için Aralık 2011 Ay tutulması, 2012 başlarında ilişkilerinize odaklanacak.İlişkisi olmayanlar içinde yeni güzel ilişkiler yaratacak. iyi bir ortak, arkadaş ve aile ihtiyaçlarınız yerine gelecek. Bu olumlu bir etki ve normalden daha fazla duygusal ve sevdiklerinizin desteği ile sarmalanacaksınız. Ayrıca, kendiniz gibi onlara daha besleyici olma şansını bulacaksınız. Haziran 2012 ay tutulması doğru ilişki temanızı 2012 yıl sonuna kadar devam ettirecek. Bu sefer etrafınızdaki yakın olanlar ile uyumlu olamayacaksınız, hayatta istediğiniz şeylerin daha önemli olduğunu keşfederek diğerleri ile aranızda biraz gerginlikler neden olabilir. Bu bir sevgili, hatta iş yerinde patronunuz da olabilir. Yol ve uzlaşma bulmak ve nefes almak için Temmuz ayının sonundan itibaren Aralık 2012 ortalarına kadar Dekanınız karşısında Jüpiter tarafından güzelleşecek.Ay tutulması gündeme getirdiği gibi Jüpiter hayatınızdaki polarizasyonu,işi her şeyi artıracaktır. Daha istekli olacak,öne geçmek ve hayatınızda bazı büyük iyileştirmeler yapmak için enerji pompalayacak ve Jüpiter hayatınızdaki yerinizden emin olmanızı sağlayacak. 2012 yılının ikinci yarısında çok çok verimli olmayan önemli projelerin en layık olduğu şekilde verimi ,enerjisi artacaktır.Amaçlarınız genişletebilir ama, bütçenizin sınırları içinde olmaya , hem de sevdiklerinizin ihtiyacına karşı dikkatli olmalısınız. 13 - 21 ARALIK ARASI DOĞAN YAYLAR İÇİN 2012 : Dekan 3 Yaylar için 2012 de tutulmalar ile uğraşmak yanında sadece tek bir transit üzerinizde etkili olacaktır. O kadar heyecan verici değil ama çok tatmin edici Satürn sextile açısı Dekanınızda Ekim 2011 yılında başlamış ve Ekim 2012 yılına kadar sürecektir. Bu, kişisel otoritenizin güçlendirilmesi ve uzun vadeli hedeflerinize ulaşmanıza odaklanmanız da yardımcı olacaktır. Daha sorumlu hareket etme olasılığınızla iş ve aile ile ilgili daha fazla görev alabilirsiniz.Ekstra sabır ve kararlılıkla yol almanız çok verimli ve somut kazanımlar elde edeceğinizin işaretidir. Diğer insanlar, iş ahlakınız ve akıllıca yaklaşımlarınıza saygı duyacak, bu yüzden iyi promosyon alacak üstlerinizin yardımı ile işinizde bir yükselim yaşayacaksınız veya yüksek maaş alacaksınız.. Hemen sonuç görmek isteyebilirsiniz. 2012 yılında hedeflerinizi belirleyin ve enerjinizi geleceğe hazırlayın çünkü gelecek size çok cömert davranacak.Bu sağlam bir bina temelleri atar gibi kendinizden emin ve kararlı olmanızla bu iyi yöne geçeceksiniz Satürn doğası gereği.. Finansal yatırımlar ve gayrimenkul ile ilgili yaklaşım kararlarınız akıllıca olacaktır. Özellikle bu aralıkta doğan Yay kadınları karşı cinsle ile ilgili ilişkilerinde ödüllendirilecek ve yeni çok güzel arkadaşlıklar ,ilişkiler kuracaklardır.Bu yıl daha mantıklı ve geçen yıllara göre daha düzgün ilişkileriniz olacaktır. OĞLAK 2012 : 22 - 31 ARALIK ARASI DOĞAN OĞLAKLAR İÇİN 2012 : Sizin üzerinizden büyük gezegen hizalamaları çok yoğun ve hayatı bir süre değiştirecek şekilde geçiyor siz dekan 1 Oğlaklar için. Pluto Uranüsle kare açıda bulunurak sizi doğrudan etkiliyor. 22 - 26 Aralık doğumlu olanlar son birkaç yıl içinde Plüton ile birlikte hayatlarında bazı kurtarımlar yaptı.27 - 31 Aralık doğumlular ise , 2012 yılında tam olarak bazı sınırlamalarla karşı karşıyalar. Hepiniz gerçekten Pluto kavuşum Güneş transiti ile yaşam yönünde derin ve kalıcı bir değişime doğru yola çıkıyorsunuz, bu son derece güçlü bir enerji ile oluşuyor. Yaşamınız güçleniyor, reform ve koşullarınızı iyileştirmek için, hedeflerinize ulaşmak için çalışacak, zor tüm engelleri geçeceksiniz. Plüton enerjisi, başarılı olmak için güçlü bir irade verecek size. Pluto geçişi ile yaşamınızı dönüştürürken,Uranüs bazı radikal ve stresli bir değişiklik ile uğraşmak zorunda bırakabilir sizi.. Bunun amacı muhtemelen heyecan düzeyinizi artırmak değil, işyerinde ya da evde ve ilişkileriniz ile zor istikrar bulmak anlamında beklenmedik bir kaç sürprizler getirecek anlamına gelmektedir.. Hayatınızın kısıtlanması veya can sıkıntısı , sadece beklenmeyen olaylar ile çatışma şeklinde gelebilir, bu enerjiyi bu şekilde hissedebilirsiniz. 2012 için anahtar mesajınız, hayatınızdaki değişikliği kabul edip, bu gerçekten özel bir zamanı, yeni fırsatlardan yararlanarak ve tamamen sizin için daha iyi yaşam dönüştürebilir şeklindedir. 1 - 10 OCAK ARASI DOĞAN OĞLAKLAR İÇİN 2012 : Oğlak Dekan 2ler için, uzun vadeli transitler veya tutulmalar 2012 içinde güzel oluşumlarla hayatınıza giriyor.Marttan itibaren tüm Oğlaklar gibi en şanslı zamana giriyorsunuz.Bunun etkisini özellikle Mayıs ayından itibaren görmeye başlayacaksınız. Sadece çok az muhalefet ile karşılaşacaksınız.Çevrenizdeki kişiler size sıcak davranacak ve kendi emelleriniz için size yardımcı olacak, bu şansınızı denemek için hemen her şeyi zamana bırakın. Özellikle size yardım etme yeteneğine sahip insanlardan, iyilik, hediyeler ve iyi ilişkiler bekleyebilirsiniz. Mali konularda iyi gidecek ve bazı ekstra para kazanmak için iyi bir zaman olacak. Aynı zamanda güven ve iyimserliğiniz yüksek. Sakin olmak ve hayatın tadını çıkarmak için büyük bir zaman, çalışmadan zaman bulup tatile çıkacak ve sıcak ilişkilerde de bulunacaksınız. 11 - 19 OCAK ARASI DOĞAN OĞLAKLAR İÇİN 2012 : Oğlak Dekan 3 için Dekan 2 için anlattığım Jüpiter üçgen Güneş açısı size de büyüme ve iyi şansı tatdıracak. Nisan ayının sonlarından Haziran sonuna kadar bu olumlu süreç yaşayacaksınız.Daha uzun ömürlü ve daha ciddi etkisi, Ekim 2011 ile Ekim 2012 yılına kadar sürecek olan Satürn kare Güneş transiti ile geliyor. Satürn büyük olasılıkla bazı ağırlık ve test süreçleri getirecektir, çünkü 2012 yılında bir çok ihtiyaç duyduğunuz güven destek vermek için bu yararlı Jüpiter transitinden yararlanmak isteyecektir.Bazen yaşamınızda sıkıntı ve cesaretsizlik sizi boğabilir.Bir mini-krizle yaşamınızda sorunlarla karşı karşıya dönüm noktası olarak karşılaşabilirsiniz. Sorumluluklar tekrar gündeme gelebilir. Borca girmekten kaçının ve sağlık kontrollerinizi ihmal etmeyin. KOVA 2012 : 20 - 30 OCAK ARASI DOĞAN KOVALAR İÇİN 2012 : Kova Dekan 1ler için Uranüs sextile açısı ile 2012 yılının tümü için büyük bir uzun vadeli bir geçiş sizi beklemekte. Bu açı , hayatınıza daha fazla kişisel özgürlük ve heyecan geleceğini müjdelemekte. Alışılmışın dışında dokunmatik gibi olacak hayatınız ve bir çok yeni ve uyarıcı deneyimler ile fırsatlar için sabırsızlanın. Değişim büyük bir tema ile hayatınıza geliyor ,beklenmedik değişiklikler kaya gibi sağlam olacak ve sıkıntılar sizden uzak duracak. Fikirleriniz, kariyer ya da ilişkilerde yeni bir kıvılcım yaratacak ve yeni ,daha sıradışı insanlar yaşamınıza girecek. 2012 de çıkacağınız seyahat imkanları ile yaratıcı bir yıl olacak. Kasım 2011 güneş tutulması sizin Dekana daha çok öz güven ve kendinizi ve planları teşvik etme yeteneğiyle ve sextile olumlu açılarla 2012 yılının ilk yarısında tüm yeni fırsatlardan yararlanmanız için iyi dönemde olacaksınız. Uranüs ile geçişiniz mükemmel. Coşkulu ve yeni şeyler denemek için istekli olacaksınız ,daha dengeli ve anlamlı , güzel ilişkiler için mükemmel bir zamandasınız.Satürnün Dekanınızla kare açıya geçmesi ile Ekim 2012 den itibaren biraz sert olacak sizin için. Satürn sizin çıkarlarınızı değil, bu değişiklikleri ortadan kaldırmadan ayırmanız için hareket edecek, aynı zamanda uzun vadede değerli olan kökleşmenizi, Ekimden itibaren önemli bazı değişiklikler yoluyla devam edecek. Satürnün bu kısıtlaması çevrenizdeki bazı insanlar tarafından değişen değerlerinizi ve hedeflerinizi olumsuz tepki gösterebilirler. Bu yolu katettikten sonra yine dönüm noktası yaşayacak ve ilişki,kariyer,ev konularında yeni fırsatlar çıkaracak. 31 OCAK - 9 ŞUBAT ARASINDA DOĞAN KOVALAR İÇİN 2012 : Kova Dekan 2 için 2012nin yararları,Aralık 2011 Ay üzerinizde uyumlu tutulması ile güzel haberlerle gelmekte. Bu, özellikle de kadın ve aile üyeleri ile, duygusal, dengeli ve daha iyi ilişkiler olarak gelmekte. Huzurlu bir ev yaşamı sizi bekliyor.2012 Martın ortasından Nisan sonuna kadar Jüpiter Dekanınızla kare açıda. Bu sizin için stresli bir geçiş değil hemen korkmayın. Bu sadece sizin tabiri caizse poponuzu kurtaracağınız ve harika tutulma ile enerjinizi olumlu kullanmanız için Jüpiter tarafından dürtüleceğiniz bir açı. Coşkunuz ve enerji seviyeleriniz yüksek olacak, ama biraz fazla iyimser ya da abartılı hareketlere de eğilim söz konusu olabilir. Çok fazla para harcamakdan ve şansınızı itmekten biraz uzakta durun. Temmuz ayının sonunda başlayan ve 2012 yılının geri kalanı için son derece şanslı transit Jüpiter üçgen açısı sizin Dekanda sürecek ve kendinizi uzun süre muhafaza etmek zorunda kalmayacaksınız. Daha sosyal ve mutlu hissedeceksiniz, aynı zamanda kariyer hedefleriniz ve yatırımlarınızı kazanç şeklinde iyi şansla gelecek. Daha az stresli olacaksınız ve olumlu tutumunuzla yaşamınızda ki engeller de yok olacak.Bu yüksek benlik saygınızda başkalarını size çekerek daha cazip hale getirecek, böylece yol boyunca yardıma bile gerek duymadan tıkır tıkır her şey işleyecek. Sosyal hayatınız ve yeni arkadaşlar edinmek,gruplar katılmak içinde mükemmel bir yıl. Uzun mesafe seyahatler ve yüksek eğitiminiz içinde bu geçiş tüm hayatınızı çok zenginleştirici bir aşamada olacak. 10 - 18 ŞUBAT ARASI DOĞANLAR İÇİN 2012 : Kova Dekan 3ler için 2012, bir çok olumlu ve başarı bazlı etkisi, Satürnün üçgen açısı sizin Dekan ile başlıyor. Bu olumlu geçiş, Ekim 2011 yılında başladı ve 2012 Kasım ayı başına kadar devam edecektir. Bu hedefleriniz üzerinde büyük bir sabır ve odak verir. Bu özellikle heyecan verici bir zaman değil ama sizi hayata daha ciddi ve disiplinli bir yaklaşım eğiliminde olmanız için eğitici bir geçiş. Kariyerinizde yavaş ama istikrarlı gelişmeler ve aynı zamanda mali durumunuzda sabırlı çalışmanız sonuçlarını görmeye başlayacaksınız, 2012 sizin için çok tatmin edici ve ödüllendirici olacaktır. Değer verdiğiniz şeyleri yenileyecek veya ekleyebileceksiniz. Evinizde bile daha fazla memnuniyet bulacaksınız. Gayrimenkul satın alabilir veya mantıklı bir satış yaparak uzun vadeli bir yatırım yapabilirsiniz. Otorite konumundaki insanlar da dahil olmak üzere başkaları tarafından da memnuniyeti, takdir ve saygı,size kalıcı ve önemli başarıları getirecek. Mayıs ortasından Haziran ortasına kare dekanınız üzerinde Jüpiter kare açıda. Bu egodur , başkaları ile şansınızı zorlamaya çalışmanız anlamına gelebilir. Ama çok daha olumlu ve uzun vadeli Saturn transiti,Jüpiterin aşırıklarını ufak tefek sorunlarla sağduyulu şekilde yoluna koyacak. Bu istikrar ve güvenliğinizin uzun vadeli hedeflerinize odaklanmanızı sağlayacak. BALIK 2012 : 19 - 29 ŞUBAT ARASI DOĞAN BALIKLAR İÇİN 2012 : Dekan 1 Balıklar için kişisel gücünüzü artırmak için muhteşem fırsatlarınız ile 2012de sizin için çok umut var. Bunun nedeni, yaklaşık 18 ay sürecek büyük bir transit olan Plüton sextile Güneş açısı.19 - 24 Şubat doğumlu Balıklar, son bir yıl içinde bu reform etkisini en güçlü hissedenler ama bu geçiş onlara ilk ruhun yararlı büyümesini getirdi şimdi 2012nin tümünde başarılı olmaları için geliyor.25 - 29 doğumlu olan Balıklar için ise Plütonunun tüm yoğunluğunu hissedecekleri bir yıl olacak. Kişisel hedeflere ulaşmak ,patronlar ya da büyük şirketler yada devlet organizasyonunda güçlü insanlardan destek almak, güç sağlamak için harika bir yıl. Ayrıca, kendinizi keşif yolculuğunuzda derin psikolojik düzeyde ilişkilerinizin yoğunluğunu öğreneceksiniz. 2012 ayrıca cinsellik tabularını keşfetmek ve kendi ruhunuzda gizli olanı açığa çıkarmakdan yana olacak. Pluto, kendinize güven artışı ile kendinizi tanıyacak ve bu yıl ne istediğinizi elde etmek için yeteneklerinizle ilgilenecek. Daha sonra yıl içinde, Plüton güçlü enerjisi Satürn tarafından iyice güçlendirilecek. Ekim 2012 - Ekim 2013, Satürn üçgen Güneş açısı hedeflerinizi tamamen gerçekleştirmek üzerine olacaktır. Şimdi bile daha fazla olan azminiz ile Pluto güçlü iş ahlakınızı geliştirmekle uğraşıyor. Bu iki transit kombinasyonu çok güçlü ve büyük , kalıcı başarılar için öncülük etmekte. Kariyer, finans, gayrimenkul ve ilişkiler sizin yararınıza ve gelecekte de çok tatmin ,güvenlikli olacak. Çabalarınız sonucu başarı ve tanınma doruk noktasında olacak bir yıl. 1 - 10 MART DOĞUMLU BALIKLAR İÇİN 2012 : Balık dekan 2ler için , bu yıl bazı olumlu transitler var. Bunlardan birincisi, yararlı Jüpiter gezegenin son derece şanslı etkisi Mart ile Mayıs 2012 arasında sürecek olması. Jüpiter sextile Güneş açısı güven dolu ve iyimser olarak gerçek bir destek verecek. Bir sonraki Transit Jüpiter kare Güneş açısı Temmuz ayı ortasından 2012 yılı sonuna kadar kalıcı sizinle. Güzel enerjilerle ufuklarınız genişleyecek, ancak 4 Haziran 2012 Ay tutulması da Güneş kare açısı özellikle dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var olacaktır. Yani, büyüme ve ilerleme için bazı zorluklar, hem madden hem de manen, 2012 yılının son yarısında sizinle olacak. Bu nedenle tutulmanın, kişisel ilişkilerinizde zorlanma olasılığı daha yüksektir. Şansınız abartma, ya da kendine güvende abartma eğilimleri gösterebilirsiniz. Bu oluşum yok olduğunda sevdiklerinizle alakalı güzel haberler duyacaksınız. Çok fazla bir coşku var sonra ama bu sadece bir veya birkaç proje için enerji kanallığı sağlayacak size. Dikkati kendinize verin ve enerjinizi bol miktarda kullanmamaya çalışın. Jüpiter ilişkilerinizde,iş ortaklarınızda ahlaki davranış kuralları,sınırlar ve sorunlarda yaratabilir. Zaman zaman çok ileri gitmemeye çalışın davranışlarınızda ve olumsuz tepkileri çekmeyin.Biraz çevrenizdekilerin sözlerine kulak asın. 11 - 20 MART ARASI DOĞAN BALIKLAR İÇİN 2012 : Balık Dekan 3ler için bu yıl, benim sözüme güvenerek Jüpiter gezegeninizin iyi talihinin tadını çıkarabilirsiniz. Nisan - Haziran 2012 sonuna kadar mutluluk ve iyi şans anlamına gelen Jüpiterin Güneş ile çok iyi bir açısı var. İyi nedenlerden dolayı egonuz artacak hakkınız çünkü neşe ve pozitif enerji size iyi şeyleri çekecek. Bu olumlu etki 20 Mayıs 2012 güneş tutulması ile başka bir genişleyici sextile açı ile daha da güçlenecek. Yani 2012 yılının geri kalanında da kendinize güvenin ve yaşamınızda ufak tefek birkaç engelle karşılaşsanızda yaşam yetenekleriniz önde olacak. Dünyanın üzerine çıkacak ve bu büyük enerjiden fazlası ile yararlanacaksınız. Kendinizi geliştirmek amaçlı ya da sadece zevk için uzak yerlere yolculuk yapacaksınız. Eğitim görenler için dersleri iyi geçecek bir yıl olacaktır. Yeni eşyalar için istediğiniz paraya sahip olmanız muhtemeldir. Ayrıca hayata karşı spiritüel bir bakışda elde edeceksiniz.. Jüpiterin sosyal doğası ile tutulma, arkadaşlarınızdan daha fazla bilgi almayı, yeni arkadaşlar edinmeyi, tek olanlar için sevilen birinin hayatınıza girmesi, aile ve iş ortaklarınız ile iyi bir vakit geçireceğinizi müjdelemektedir.Eğlencenin tadını çıkarın. Yıldızlarınız üzerinizde mutluluk ve şansla pırıl pırıl parlasın, İyi,mutlu,sağlıklı ve bereketli bir 2012 yılı geçirmeniz dileği ile... 

Hülya Balıkavlayan♥♥♥

Herkesin Bakmadığı Yönden Bak Dünyaya

    Yaşlı adam kulübesinin önünde torunuyla oturmuş, az ötede birbiriyle boğuşup duran iki köpeği izliyorlardı.  Köpeklerden biri beyaz, biri siyahtı ve on iki yaşındaki çocuk kendini bildi bileli o köpekler dedesinin kulübesi önünde boğuşup duruyorlardı.
     Dedesinin sürekli göz önünde tuttuğu, yanından ayırmadığı iki iri köpekti bunlar. Çocuk, kulübeyi korumak için biri yeterli görünürken niye ötekininde olduğunu, hem niye renklerinin illa da siyah ya da beyaz olduğunu anlamak istiyordu artık. O merakla sordu dedesine.
      Yaşlı reis, bilgece bir gülümsemeyle torununun sırtını sıvazladı. “Onlar” dedi, “Benim iki simgemdir evlat.” “Neyin simgesi?” diye sordu çocuk. “İyilik ve kötülüğün simgesi. Aynen şu gördüğün köpekler gibi, iyilik ve kötülük içimizde sürekli mücadele eder durur. Onları seyrettikçe ben hep bunu düşünürüm. Onun için yanında tutarım onları.”
     Çocuk, sözün burasında, mücadele varsa, kazananı da olmalı diye düşündü ve her çocuğa has bitmeyen sorulara bir yenisini ekledi:
     “Peki, sence hangisi kazanır bu mücadeleyi?”
     Bilge reis, derin bir gülümsemeyle baktı torununa:
     “Hangisi mi evlat? Ben hangisini daha iyi beslersem o !”

    Bize yol gösterecek dinamik araçlardan yararlanmak her zaman mümkündür.
    Davranışlarımızdaki kalıpları ve alışkanlıkları tanımak yaşamımıza nelerin yardımcı olabileceğini ve nelerin engel olabileceğini görmemizi sağlar.
    Kişisel farkındalığımızın artması ve kaynaklarımızı doğru kullanmak, önümüze çıkan engellere rağmen, bu engellerin üstesinden gelerek bir nehir gibi yolumuza devam etmemizi sağlar.

Enerji Alanınızı Birikimlerden Temizlemek Frekansınızı Yükseltir

Işığınız bir elekten geçer gibi parlar, siz bu ışığın geçtiği kadarsınız. Ortak bir merkez tarafından bir soğan gibi yuvarlak katmanlarla çevrili olduğunuzu düşünün. En yakınınızdaki katmanlar fiziksel bilgiler içerir, bunun ötesindekilerde sırasıyla duygusal bilgiler, düşünce kalıplarınıza dair bilgiler ve en uzaktakilerde de ruhunuz ile hayattaki amacınızla ilgili bilgiler bulunur. Bunlar farkındalığınızdaki oktavlar gibidir.  Ruh seviyesinde korku ya da blokaj yoktur -sadece berrak, meditasyon yapanların saf bir farkındalık duygusu yarattığını ifade etmek için kullandıkları tabirle şefkat dolu mücevher ışığı vardır. Ama fiziksel, duygusal ve zihinsel katmanlarda kafanızın karıştığı ve korktuğunuz eski deneyimlerden kaynaklı fonksiyon bozukluklarını, sabit fikirleri ve donmuş duyguları bulursunuz. Bu kısaltılmış kalıplar gölgelere benzer; kendi doğrunuzu ve sevginizi yaşamadığınız hareketsiz yerlerdir. Parçalandığınız ya da bir şeyden kaçtığınızda da delikler ve gediklerle karşılaşırsınız ve bunlar da bloklar gibidir.
Zihninizi sakinleştirdiğinizde, hiçbir şey düşünmezsiniz ve bir şey düşünmediğinizde hiçbir şeye direnç göstermezsiniz ve direnç göstermediğinizde ve hiçbir şeye direnç göstermeyen düşünceler beslediğinizde Varlığınızın titreşimi yüksektir, hızlıdır ve saftır.
Abraham/Esther Hicks
Şimdi ruhunuzun yaşamınızı, bedeninizi ve kişiliğinizi yaratmak için oktavlarla bilgelik, niyet ve enerji yolladığını hayal edin. Birçok gölge ya da katı yer ve kim olduğunuza dair alandaki boşluklar yüzünden bütünlüğünüzün sadece belli bir yüzdesi elekten geçen ışık misali açıklıklardan geçebilir. Yüksek boyutlarda her yerde bir gölge ya da gedik vardır, sizin yaşamınızda ve bedeninizde de benzer bir kasılma ya da bilinçsiz yerler olacaktır. Duygusal bir travmanın hatırası ve bunun etrafında oluşmuş inançlar bedenin üzerine gölgelerini düşürecek, belki de kronik ağrılara, hastalıklara ya da orjinal yaraya tekabül eden bir noktada incinmelere sebebiyet verecektir.
Bastırılmış duyguları ve inançları anlayıp rahat bırakarak şifa bulduğunuzda, alanınızdaki karanlık noktalar kaybolur ve ondan sonra ruhunuzun mücevher ışığı daha fazla parlayabilir. Burada dünya üzerinde frekansınız yükselir, daha bilge ve daha sevecen bir insan olursunuz, bedeniniz iyileşir ve hayatınız daha iyi bir hale gelir. Demek ki, ruhunuzu bloke eden duygu ve düşüncelerden, sağlıksız duygusal alışkanlıklarınızdan, arınırsanız frekansınızda doğal olarak yükselecek.
Ruhu bloke eden şeylerden sıkça karşılaşılanlar arasında önceden üzerlerini kapattığımız sağlıksız duygusal alışkanlıklar bulunur: Kurban, mağdur ya da egemen güç olmak, kendini ya da başkalarını suçlamak, inatçı ve söz dinlemez olmak, başkalarını kurtarmak ve kurtarılmayı istemek ve başka şeylerle oyalanmak, geciktirmeler ve ertelemelerle gerçeklerden kaçınmak…Bunlara bir de şunları ekleyin: Başkalarını kıskanmak, saldırmak/kavga etmek, şikayet edip olumsuz konuşmak (ben yapamam, nefret ederim) ya da çirkin bir dil kullanmak (küçümseyerek konuşmak, dedikodu yapmak) ve akla gelebilecek en kötü senaryoları detaylarıyla kurgulamak. Budist rahibe Pema Chödrön bu tepkileri yemi yutmuş balıklar gibi “oltanın ucuna takılmak” diye niteliyor.
Bu olta iğnelerinden kurtulduğunuz ya da bu davranışları değiştirip yerlerine sağlıklı duygusal alışkanlıklar koyabildiğiniz zaman, olan bitene karşı çıkmayı bırakıp olayları sadece olduğu gibi kabul ettiğinizde ruhunuzun mücevher ışığının size daha fazla enerji vermesine izin vermiş olursunuz. Ve bunu her yaptığınızda mevcudiyetiniz önemli bilgileri ortaya çıkarır, sevecen bakış açınızı güçlendirir ve bundan sonra ne yapacağınızı bilmenize yardımcı olur. Bir şeyin üzerindeki etiketi kaldırdığınız ya da sabit bir fikir ya da bir tanıma yatırdığınız enerjiyi geri çektiğiniz zaman bir gölgeyi daha silersiniz ve yaşamınıza daha fazla mücevher enerjisi dolar. Aynı şey “rol yapmayı kestiğinizde” ve sağlıklı beslenip bayağı bir kilo verdiğinizde, sigarayı bıraktığınızda ya da bedeninizi bağımlılık yaratan maddelerle kirletmekten vazgeçtiğinizde de geçerlidir.
Ruhu bloke edenler arasındaki diğer bir kategori ise erken yaşlarda hayatta kalmak için farkında olmadan edindiğimiz düşünceler, inançlar ve dünya görüşleriyle ilgilidir. Bunlar, kim olduğunuzla ve burada bulunma amacınızla hiç ilgili olmayabilirler. Bu üst üste binmiş tabakalar ilk olarak, anne-babanızın inanç yapıları ve bedensel duruşlarını farkında olmadan benimsediğiniz “radar” dönemizde ortaya çıkmıştır. Aslında gözü pek bir gazeteci olmanız gerekirken, bu tabakalar size kibar ve alçakgönüllü olmanız gerektiğini söylüyor olabilir. Bu düşünceler size ağırlık yapan ıslak battaniyelere benzer, bıraktığınız alışkanlıklara dönüp eskisi gibi davranmanıza neden olur. Bu fikirler aslında size ait değildir ve belki de onları kimden ödünç aldıysanız ona geri vermeyi hayal edebilirsiniz ya da enerji sahanızdan buharlaşıp uçtuklarını, yok olduklarını görebilirsiniz. Bu ödünç fikirleri tanırsınız çünkü sonlarında “meli-malı” ekleri bulunur ya da bunları kendi kendinize söylemeyi denediğinizde başka birinin sesinin yankılandığını duyarsınız.
ŞUNU DENEYİN!
Başka İnsanların Üzerinizde Oluşturduğu Katmanları Temizleyin
  • Uğruna yaşadığınız töre ve değerlerin bir listesini yapın, hatta doğru bulduğunuz olumsuz olanları bile bu listeye yazın. Hangileri annenizden geliyor? Babanızdan gelenler hangileri? Aralarında modası geçmiş ve aslında size uygun olmadığını düşündükleriniz var mı? Varsa bunları kimden aldıysanız o insana iade edin ya da yok olmaya bırakın.
  • Para, iş, ilişkileri ebeveynlik sağlık, yaşlanma, din, politika ve ölüm hakkındaki düşüncelerinizi ve tavırlarınızı yazın. Bu fikirleri nereden, nasıl edindiniz? Bunlara ihtiyacınız var mı? Hepsini birer birer askıya almayı deneyin. Sabit fikirlere ve kurallara sahip olmak yerine her bir alanın size spontane olarak nasıl olabileceğiniz ve ne yapacağınızı öğretmesine izin vermek nasıl olurdu? Bu alanlar nasıl genişleyebilir ya da değişebilir?
Eğer cahillik ve ilgisizlik, mahrumiyet ve çaresizlik, unutkanlığı ve değersizlik duygusunu veya şikayet etmeyi artıran alışkanlıklarına takılıp kaldıysanız bu tür gedikleri doldurabilecek yegane şey anda mevcudiyettir: Her şeyin altında yatan, her şeye sinen sevgi dolu şefkat ve merhamet niteliğinde bir varoluş. Odaklanın, mevcudiyetinizle dolun ve sağlıksız duygusal alışkanlıklarınıza karşı “zihnen mevcut” olduğunuzu göreceksiniz. “Bilmem” dediğinizi işitince, “Bununla ilgili neler biliyorum?” demeye çalışın. Kendinizi bir arkadaşınıza, “Ben iyi dans edemem” derken bulduğunuzda bu düşünceyle ilginç, kendinize has ya da yaratıcı şekillerde hareket ettiğinizi düşünerek eğlenebilirsiniz. Dans etmenin size has haliyle yaşamak, bu hareketleri hayatınızın bir parçası yapmak nasıl olurdu? Hiçbir zaman yeterli paranız olmadığı kasetini yine başına sardığınızda kendinize şunu diyebilirsiniz: “Dur bir dakika! Şimdiye dek hayatta kalabilecek ve belli bir seviyede yaşayabilecek kadar param oldu. İyiyim ben. Durumumu istediğim zaman, daha enteresan bir şey elde edebileceksem değiştirebilirim. Şu an bana göre enteresan bir şey var mı? Ne yaratmak istiyorum” Siz kendi hikayenizin yazarısınız. Size gizemli bir şekilde bir yaşam hediye edildi ve aynı zamanda da kendi tavrınızı, ruh halinizi ve hareketlilik seviyenizi seçmekte özgürsünüz. Bu dünyada sizi gerçek siz olmaktan alıkoyabilecek güçte hiçbir kuvvet olamaz.
Nehirlerde hiç acele yoktur. Oraya, suyun kenarına gittiğinizde akış hızıyla hareket etmeye başlarsınız ve bu hız sizi bu gezegen üstündeki yaşamdan çok daha eski bir akışa bağlar. Bu hızı kabullenmek bir günlüğüne bile olsa bizi değiştirir, kendi kalp atışlarımızın sesinin ötesindeki ritimleri hatırlatır.
Jeff Rennicke
KISACA…Olumsuzluklara takılı kalmış olmak dört nedenle olur: Düşük kişisel titreşim, iradenin yanlış kullanımı, dalgalar ve döngülerle uyumlu yaşamamak ve anın içinde tam olarak mevcut olup tam bir farkındalık içinde bulunamamak.
Korktuğunuzda ve bu korkuyla sağlıksız duygu alışkanlıklarıyla savaş -ya da- kaç yöntemleriyle başa çıkmaya kalkıştığınızda kişisel vibrasyonunuz düşer. Kişisel vibrasyonunuz düştüğünde bir şeye takılıp kalmak kolaydır çünkü düşük frekanslar daha olumsuz deneyimlere neden olur. Bir dalgayı durdurmaya ya da arzu ettiğiniz gibi zorla hareket ettirmeye çalışırsanız yaşam akışınızda geri tepmeler ve deformasyonlara neden olursunuz. Bu deneyimi bir kenara bırakıp boşluk ya da olumsuz gerçekliklere konsantre olmaya çalışırsanız mevcudiyetin eksikliği deformasyonlara ve pürüzlere neden olur.
İrade gücünün doğru kullanımı zor kullanmak, kontrol etmek ya da direnmek değil şöyle olmalıdır: (1) Daha yüksek bir titreşim seçin, (2) İçinde bulunduğunuz dalga hareketine uyum sağlayarak “akışla” birlikte hareket edin, (3) O an her ne oluyorsa, “onunla kalmayı, onunla birlikte olmayı”, ruhunuzun bilgeliği ortaya çıkabilsin diye her durumda daha fazla mevcut olabilmeyi seçin… Ruhunuzu bloke eden düşünceleri ve kişiliğinize uygun olmayan ödünç alınmış düşünce katmanlarını yok ederek mücevher ışığınızın hayatınıza ve bedeninize dolması için daha temiz bir alan açabilirsiniz. Bunu yapmak için kuvvete ya da zor kullanmaya hiç ihtiyaç yoktur -frekansınız kendi araç gerecine bırakıldığında doğal olarak kendiliğinden yükselir. Kendinizi olumsuz titreşimlerden arındırmanız bugün kolaydır çünkü bedeninizdeki ve dünyadaki ivme kazanan frekans uzun süre takılıp kalmayı zorlaştırır ve korkulardan arınmak hemen anında mümkün olabilir.
Frekans
Penney Peirce