Soru Sormayı Anlamak

 

Soru; bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazı, sualdir.

Düşüncelerimizi yönetmek ve sınırlamalarımızın dışına çıkıp olasılıkları hayatımıza davet etmek için soru sormak bize çok yardımcı olacaktır.

Ancak soruyu nasıl kullanacağımız bu konuda çok önemlidir. Soru sormayı bilinçli yapmak, hedeflerimize odaklanmamızı kolaylaştırır.

Bilmediğimiz şeyleri öğrenmenin en güzel yolu, soru sormaktır.Sorular, hedeflenen amaca göre farklı form ve içeriklere sahip olabilir.

Kitap boyunca, iki farklı soru formuyla karşılaşacaksınız. Birincisi, hemen cevap verilmesi beklenen sorular, ikinci tür ise hemen cevap alınması beklenmeyen sorular.

Sorularla ilgili farkında olunması gereken ilk konu; soruların tek bir doğru cevabının olmadığıdır. Geçmişten gelen alışkanlığımızdan dolayı bir soruyla karşılaştığımızda en doğru, mantıklı ve genel kabul görecek cevabı bulup vermeye çalışırız.

Yaratım Nedir?

 

Yaratım, istek ve arzularımızın fiziksel yaşamda tezahür etmesi; yani kendini göstermesi ve ortaya çıkmasıdır.

Evrendeki her şey enerjiden oluşmuştur. Herhangi bir konuda istek ve arzu içeren bir durum olduğunda, evrendeki enerjiler hareket etmeye başlar ve istek ve arzumuzun oluşmasını sağlayacak şekilde tepkimeye girer ve birleşirler. İstek ve arzumuzun fiziksel yansımasının bir şekilde yaşamımızda ortaya çıkmasını sağlarlar. Önemli olan, bu durum gerçekleşene kadar istek ve arzumuzu destekleyecek düşünce yapısında kalmamızdır.


Bu, evrensel yasa olan çekim yasasının çalışma biçimidir.

Evrendeki her şeyin kaynağı olan bir yaratıcı vardır. Bizim yaptığımız şey, yaratıcının evrende kurduğu yaratım modeli üzerinden, istek ve arzularımızın fiziksel dünyada ortaya çıkmasını sağlamaktır. Bilinçli olarak, yaratıcının yaratım prensiplerini kullanarak, kendi yaşamımızı şekillendirmektir.

İstediğimiz Kişiyi, Hayatımıza Çekebilir miyiz?

 

Birçok insan, bunun peşinde. Bu mümkün mü? Hem mümkün hem de değil.

Çekim yasası ile yaydığınız enerjiye uygun nesneleri hayatınıza kolayca çekerken, konu insan olduğunda, olay biraz daha farklı bir boyutta gelişiyor. Bizim kendi enerjimiz olduğu gibi karşımızdaki insanda değişken bir enerjiye sahiptir. Eğer o kişinin enerjisi ile kendi enerjimiz uyumlu değilse bizim alanımıza yaklaşamayacaktır.


Bizim bu konuda yaptığımız en büyük hata, enerjiye değil, kişiye odaklanmamızdır. Burada, göz ardı edilmemesi gereken bir faktör, devreye giriyor.

İnsanların özgür iradesi.

İnsanların özgür iradesi onların enerjilerini yönlendiren ana etkendir.

Hayat bir seçimler sürecidir.

Bilinçli Yaratmayı Anlamak

 

“Tanrı her zihne, kişinin gerçeklik ile rahat bir yaşam arasında kendi tercihini yapması için bir imkân sunar. Bunlardan hangisini seçeceği, insana kalmış bir şeydir. Ama o, ikisini birden asla seçemez”

Ralph Waldo Emerson

 

Nasıl bir yaşama sahip olmak istiyorsunuz?

Nasıl bir yaşamın sizi mutlu edeceğini düşünüyorsunuz?

Her ne kadar fiziksel bir dünya içinde olduğumuzu düşünsek de zihinsel bir dünyada yaşıyoruz. Fiziksel dünyamız, zihinsel dünyamızın bir yansıması olarak ortaya çıkmaktadır.

Sahip olduğumuz düşünceler, neye sahip olup olamayacağımızın, neyi olup olamayacağımızın, neleri yapıp yapamayacağımızın ana belirleyicisidir. Bu nedenle, düşüncelerimizi akıllı bir şekilde yönettiğimizde, aslında yaşamda istediğimiz her şeyi olabilir, yapabilir ve her şeye sahip olabiliriz.

Düşüncelerimizi kolaylıkla yönetebilmek için ilk adım olarak, düşüncelerimizin yaratımımızın üzerindeki etkisini anlamak gerekir. Evrenin yaratım prensibini bilmek ve bu prensibi bilinçli kullanmak gerekir.

Yaratıcı, kâinattaki sistemi kurarken, her şeyi birbiriyle bağlantılı ve uyum içinde yaratmıştır. Bu bağlantıyı sağlayan şey ise enerjidir.

İsteklerimizi Sahip Olmayı Seçmek

 

Albert Einstein’ın güzel bir sözü vardır;

"Delilik: Aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir."

Aynı şeyleri yapıp bir şeylerin değişeceğini beklemek, sadece, kendimizi kandırmaktır. Kâinatta her şey, hareket halindedir. Evet, her şeyin temel taşı, atomun içindeki spark ve fotonlar, hareket halindedir. Bir saniye öncesi ile bir saniye sonrası bile her şey farklıdır. Dünya da, aynı çizgide dönmez. Hareketsiz şey, ölüdür. Ve enerjisi yoktur.

O nedenle, son adım olarak, zihninizi yoklayın ve kendinize; “bu isteğimi elde etmem için atmam gereken adımlar neler?” sorusunu sorun. İsteğinizin gerçekleşmesi veya ona sahip olmanız için atmanız gereken adımlar ve yapmanız gerektiğini düşündüğünüz işler, sizin, o istek için ödemeniz gerektiğini düşündüğünüz bedellerdir.

İstediğiniz Şeye Sahip Olan Kişi Olmayı Seçin.

 

      İstediğimiz şeye sahip olan kişi olmayı seçme aşaması, çekim yasasının, en kritik ve en can alıcı noktasıdır.

Hayattaki her şeyin yaratımı, zihinde başlar.

Zihinsel olarak, olmasına izin vermediğimiz hiçbir şeyi, fiziksel dünyamızda ortaya çıkartamayız.

Hayatımızda ne olmak, neye sahip olmak ve neyi yapmak istiyorsak, önce bunun olabilirliğine, zihinsel olarak izin vermemiz gerekiyor.        Tüm icatların, yaratım noktası da budur

“Bir şeyin olabilirliğine zihninsel izin vermek. “

İstediğimiz şeyin, bu dünyada gerçekleşebileceğini, zihnimizde kabul ettiğimiz anda, enerji değişir. Enerji, o isteğin gerçekleşmesi için ihtiyaç duyulacak şeyleri önümüze çıkarır. Her şey, o durumun gerçekleşmesi için bir araya gelir. Daha önce hiç farkında olmadığımız bir şey, bir anda, gözümüzün önünde belirir. Birileri bize bir şey teklif eder.

Bir hedef belirleyin: “Ne istiyorsunuz?”

İnsanlara, “ne istediklerini” sorduğumda, cevap veremezlerken, “ne istemediklerini” sorduğumda ise çok şey anlatmaya başlıyorlar.Aslında bu, doğal bir durum. İnsanlar, bilmedikleri ve üzerinde düşünmedikleri konu hakkında yorum yapamazlarken, bildikleri konuda daha rahat konuşurlar. Aynısını ben de yaşadım. 2013 yılında Hipnoz eğitiminde, ilk günlerdeki bilgi açlığıyla, hipnoz eğitmeni Ufuk beye zihnimdeki soruları peş peşe sorarken, ikinci gün o bana can alıcı soruyu sordu: “Ne istiyorsun? Halis, Ne istiyorsun?” dedi. Soruyu sorduğu an, ben ne cevap vereceğimi bilemedim. Dondum kaldım. Evet, bir şeyler istiyordum ama hiçbir zaman gerçek anlamda ne istiyorum diye hiç detaylı bir şekilde düşünmemiştim. Ve bir cevap veremedim.