Suçluluk Duygusu ile Baş Etmek

 

Ne yapmış ya da yapmamış olursanız olun, siz sevilmeye layıksınız. Bu herkes için doğrudur, ancak çoğumuz suçluluğumuzun değerlilik algımızı gölgelemesine izin veririz. Sonuçta suçluluk, geçmişte zevkten çok acıya, kazançtan çok kayba, olumluluktan çok olumsuzluğa ya da kendinize veya başkasına yarardan çok zarara neden olduğunuz varsayımıdır (gerçeklere dayanması gerekmez). Yaptığınız veya yapmadığınız bir şey için kendinizi kötü hissettiğinizde, duygusal bagaj biriktirirsiniz ve seveceğiniz şeyi hak ettiğinize inanmaktan kendinizi alıkoyarsınız.Suçluluk, gerçek ya da hayali geçmiş eylemleri telafi etmek için (para, zaman, enerji vb.) vermeye devam ettiğiniz özgecil bir varlık durumunda sizi bağlı tutabilir. Borçlu olduğunuzu düşündüğünüz insanlara ödenemez bir borcu ödemeye son verebilirsiniz.

Kendimizi Desteklemek

Yaşamımızda eylemlerin psikolojik kökenlerine baktığımızda, üç şey görünür:

·     Hayatımız üzerinde hâkimiyet sahibi olmak,

·     Sevmek, sevilmek, ait olmak,

·     Benliğimizi değerli görmek.
Davranışlarımız aslında, hayatımızda bunlara sahip olmamıza hizmet eder. Buradaki kritik şeyse bunları nasıl elde edeceğimize dair inançlarımız ve onları elde etme yolları konusundaki şablonlarımızdır.

Doğru referans ve destekleyici düşünce ile kolaylıkla elde edebileceğimiz şeyleri, yanlış düşünce ve referanslarla kendimizden çok uzağa konumlandırabiliyoruz.

Zihnimizi Doğru Yönlendirmek

Yaşamımızda çoğu zaman, bir şeyler istediğimizi söyleriz. Aynı zamanda da bol bol ona nasıl sahip olamadığımızın mazeretlerini sıralarız.

Sanırız ki ona nasıl sahip olamadığımızı ne kadar çok konuşursak ya da nasıl sahip olamadığımızın hikâyesini anlatırsak istediklerimize ulaşabiliriz.Bir şeyi istediğimizi anlatırken ona nasıl sahip olamayacağımız konusunda mazeretlerle birlikte anlatıyorsak aslında o şeyi gerçekten istemiyoruzdur. Yaptığımız şey, egomuzu yatıştırmaktır. İstek ve arzumuza sahip olamamanın acısı ile baş edebilmek için zihnimizi rahatlatıcı bir durum yaratmaktır.

Bir şey isteyen olmazsak bir amacımız olmazsa bu realitede kendimizi gereksiz, değersiz ve yetersiz hissederiz. Aynı zamanda bu, kendimizi kötü hissettirir. Bu durumdan kaçınmak amacıyla zihnimize, onu yatıştırmak için peşinde olacağı bir şeyler vererek onu yatıştırma yoluna gideriz. Zihnimizin, ilgileneceği bir meşguliyet yaratırız.

Var Enerjisinden İstemek

 

Yaşamımızda istek ve arzularımızın gerçekleşmesini engelleyen durumlardan biri de yoksunluk enerjisiyle istemektir.

Yoksunluk enerjisini yaratan şey; arzu ettiğimiz şeyi isterken aynı zamanda, buna sahip olmayacağımız korkusu içinde olmaktır. Bu durumdayken, istek ve arzumuzun gerçekleşmeme ihtimali, gerçekleşme ihtimaline göre daha yüksektir.
Yaşamımızda ne zaman bir yoksunluk hissediyorsak, bunun tek sebebi, bir yerde veya bir şekilde bizde eksik olarak algıladığımız bu şeyi başka birinden almaya çalışmamızdandır.

Yoksunluk enerjisi içeren duygusal açlıklarımız tarafından yönetilen isteklerimiz, bizi tatmin olmak için aramakta olduklarımızın maddi ve dokunulabilir şeyler olduğuna - para, araba, ev, kariyer - inanmaya yönlendirir.

İsteklerimizin Olma Şeklini Kontrol Etmeye Çalışmak

          

 Yaşamımızda yeni bir şeyler isteriz ama bunun için farklı bir şey yapmak yerine, sürekli aynı şeyleri yapmaya devam ederiz. Eğer hayatımızda yeni bir şeylerin ortaya çıkmasını istiyorsak rutinimizi değiştirmemiz gerekir. Her gün yaptığımız şeyleri yaparak farklı bir şey ortaya çıkmasını beklemek, hayalperestlikten öteye geçmez.


Bir diğer konu da isteğimizin nasıl ortaya  çıkacağını kontrol etmeye çalışmaktır. Onun, beklediğimiz şekilde görünmesini isteriz. Eğer olaylar, beklediğimiz şekilde olmuyorsa bir şeylerin yanlış gittiğini ve isteğimizin olmayacağını düşünürüz. Bu durum, isteğimizin sabote edilmesine neden olur.

Bir şeyin ortaya çıkmasının birçok yolu vardır. Amerika’ya gitmek istiyorsanız bunu, batıya doğru giderek de yapabilirsiniz, doğuya giderek de yapabilirsiniz. Kullandığınız araç, doğuya doğru gittiğinde panikleyip onu batıya döndürmeye çalışırsanız ya da ondan inip ısrarla batıya giden araç ararsanız; büyük ihtimalle Amerika’ya  ulaşma işi ya hayal olacaktır ya da çok geç gerçekleşecektir.

İstek Ve Arzularımıza Sahip Olma Yolundaki Engelleyicileri Temizlemek

 


İstek ve arzularımıza sahip olma yolundaki en büyük engelleyicilerden biri, o isteğe sahip olma sürecinde karşılaşacaklarımız ve yapmamız gerekenlerle ilgili olumsuz fikirlerimizdir. O süreçte yapmaktan kaçındığımız şeyler, çoğunlukla da bizim sandığımız kadar kötü değildir.Burada yapılacak en güzel şey; soru sormaktır.

Arzu ettiğim her şeyi bana verecek neyi olmuyorum?

Eğer gerçekten arzu ettiğim şeye sahip olmayı seçseydim, şimdiye kadar yapmadığım neyi yapardım? Olmadığım neyi olurdum? Seçmediğim neyi seçerdim?

Beni, bütün bunları yapmaktan, olmaktan veya seçmekten alıkoyan şey nedir?

Alan Açıcı Yaratım Soruları

 

Sadece aşağıdaki soruları günlük olarak kendimize sorduğumuzda ve yarattığı enerjiyi takip ettiğimizde, yaşamımızda çok kısa sürede birçok değişiklik yaratabiliriz.

Bugün kendimize hangi soruları sorsaydık, yaşamımızda farklı olasılıkların kapısını açardık?

Bugün kim olsaydık, hangi enerji olsaydık, yaşamımızdaki her şey kolaylaşırdı?


                                      

Bugün kendimizle ilgili hangi düşünceleri besleseydik, harika açılımlar yaşardık?

Kendimizle ilgili neyi duymak, hoşumuza giderdi?

Neyi yapabilen olarak etiketlenmek hoşumuza giderdi?

Bunların gerçekleşmesi için kendimle ilgili hangi düşünceleri yapabilirim, ne olabilirim, neye layığım, neyi hak ediyorum formatında yeniden çerçeveleyip değiştirebilirim?

Mücadele Ederek Elde Etmek

Yaşamımızda yaptığımız şeylerden biri, bir şeyi olmak, yapmak veya sahip olmak ve bunların nasıl olması gerektiğiyle ilgili şablon ve tanımlara sahip olmak ve onlardan işlevsel olmaktır.

Olmak veya sahip olmak istediğimiz şeyle aramızdaki en büyük engel, çoğunlukla o şeyle ve onun elde edilmesiyle ilgili tanımlarımız ve nasıl elde edileceğiyle ilgili şablonlarımızdır.

Değersizlik inancına sahip olan insanlar, fiziksel olarak kendilerini değerli yapacak şeyleri elde etme peşinde koşarlar. Çoğunlukla o şeyi zor elde etmenin, onu değerli yapacağını düşünürler.

İnsanlar, değerleri önce nesneler üreterek, sonra bu nesnelerle aralarına mesafe koyarak, sonra da bu mesafeyi aşmak için çaba göstererek yaratırlar. Maddi dünyada değerler, insanların nesnelerle aralarındaki mesafeye göre belirlenir.

Yapabilen Olmayı Seçmek

Geçenlerde, bir grupla yaratım hakkında konuşurken, katılımcılardan biri bana, “Hayatın gerçekleri var. Benim gelirim belli ve bu nedenle de ömür boyu, istediğim milyon liralık villaya ve lüks arabaya sahip olamam.” dedi. Bu düşünceyi, o kadar güzel sahiplenmiş ve o kadar güzel savunuyordu ki, ona farklı alternatifler gösterip her “yapabilirsin, olabilirsin” dediğimde, o, benim sunduğum şeylerin yanlış olduğunu ve onları nasıl yapamayacağını bana ispat etmek için yeni mazeretler öne sürüyordu.
En sonunda ona şunu söyledim; “Bir dakika, ben sana yapabilme ve olabilme yollarını göstermeye çalıştıkça sen onları çürütmeye çalışıyorsun. İstediğin şey nedir? Sahip olmak mı? Yoksa nasıl sahip olamadığının hikâyesi mi? Bu düşüncelere sahip olmak, hayatında ne yaratır? Bu, bir şey yapamadığın ve yaratamadığın durumu yaratır. Yaratmak istediğin şey, bu mu? Neden enerjini bu düşünceyi, kendine inandırmak için harcıyorsun ki? Enerjini, nasıl yaratabileceğin üzerine yoğunlaştırsan ne yaratırsın? Kendine, nasıl yaratabileceğini anlatsan kim olurdun?”

Anahtar da Biziz, Kilit de Biziz

 

 Herkesin bilinçaltındaki kendine özeldir. Yüzeyde görünen şeyler, çoğunlukla doğru değildir.

Bilinçli yanımız, bizi rahatsız eden durumla ilgili bize mantıklı bir cevap verse de bilinçaltımızdaki gerçek düşüncemizin farkında olmadıkça sorun yaşadığımız konular çözümlenemez.Bir çalışma esnasında, paranın hangi duyguyu hatırlattığını sorduğumda; katılımcı “güç” cevabını verdi.

Bunun üzerine ben de; “Güç senin için ne anlam ifade ediyor?  Geçmişindeki hangi olayla bağlantısı var?” diye sorup ona geçmişine doğru küçük bir yolculuk yaptırdım.

Bedel Biçmek

 Yaşamımızda yaptığımız şeylerden biri de bir şeyler yaratmayı ya da bir şeylere sahip olmayı bir bedele veya paraya bağlı kılmaktır. Böylelikle ona sahip olan olarak aslında, kendimizi değerli kılmaya çalışırız.

Bedelini ödeyerek aldığınız bir şey üzerinde, çok rahat bir şekilde hak sahibi olduğunuzu iddia edebilirsiniz. Ve bu size, bu dünyada farklı bir konum sahibi olma şansı yaratabilir.Bu durumun, hayatımıza olumlu yönde katkısı olduğu gibi aynı zamanda negatif yönde de etkisi olmaktadır. Olayı aşırı kontrol etme haline getirdiğimizde ise kolaylıkla elde edebileceğimiz şeyi, elde edemez hale geliriz. Bedelini ödemediğimiz şeyi, kabul etmekte zorlanırız. Onu sahiplenemeyiz.

Kolay şekilde elde ettiğimiz şeyi, sanki elimizi yakıyormuş gibi hemen elimizden çıkarmaya çalışırız.

Fantezilerimizin Ötesine Geçmek

  İstek ve arzularımızı elde etmeye çalışırken yaptığımız şeylerden biri de kendimize ne söylediğimizin ve ne yaptığımızın ve bunları yaparken de aslında ne aradığımızın ve ne elde etmek istediğimizin farkında olmamaktır.


Geçen gün biriyle konuşurken bana geçmişinde platonik yakınlık hissettiği birinden bahsetti. O kişinin, şimdiye kadar rastladığı kişiler içinde en düzgünü olduğunu ama onun farklı birini tercih edip evlendiğini anlattı. “Onun gibi düzgün birine bir daha rastlamadım. Düzgün erkek yok varsa da çok az ve beni bulmuyor. Okul biter bitmez birinin beni bulmasını ve benimle evlenmesini istiyordum.“ dedi. 


Kendisine şunları sordum;

"Kendine bu fantezileri anlatırken kim oluyorsun?

Biri seni tercih etmediğinde kim oluyorsun?

İstediğin tarzda biri olmadığını kendine söylediğinde kim oluyorsun?

Bu fantezini anlatırken nasıl bir enerjide oluyorsun?

Bağımlı İlişki Yaratmak


Geçen biriyle sohbet ederken ‘insanların, onun sevgi olduğunu görmediklerini’ söyledi. Kendisine şunu sordum; “Kimin, senin sevgi olduğunu görmesini istiyorsun? Senin sevgi olduğunu kimin fark etmesini istiyorsun?”

Babamın” diye cevap verdi.

Ben de ona tekrar; “Babanın senin sevgi olmanı görmesi için ne gerekir?

Baban, senin sevgi olduğunu görüp anlarsa ne yapmasını, nasıl davranmasını bekliyorsun?Baban, senin istediğin şekilde davranırsa hayatında neyin ortaya çıkmasını bekliyorsun?”

Bu birçoğumuzun sergilediği davranış biçimidir. Birçok insan, diğer insanlarla irtibatı devam ettirebilmek ya da onlardan istediklerini alabilmek için mutsuz olmayı veya mutsuz rolünü oynamayı seçiyorlar.

Ait Olmak

 

Yaşamımız boyunca kendimizi güvende hissetmek için bir aileye, bir gruba, bir yere veya bir şeye ait hissetmeye çalışırız.  Ait olmak, toplumsal yaşamın bir gereğidir.

Bir aileye, bir gruba, bir arkadaşa veya yere ait hissetmek bizi rahatlatırken, eğer dengeyi kaçırırsak bağımlılık ortaya çıkar.

Dolayısıyla ait olma karşılığında ödün vermek zorunda kalabilir ve istemediğimiz şeyleri yapmaya mecbur hissedebiliriz.


Çocukluk döneminde, sınırlar yeterince bilinip korunamadığı için bu durum daha yıkıcı olabilmektedir.

Bundan kurtulmak veya ötesine geçmek için farkında olmamız gereken şey; hepimizin yaratıcı tarafından yaratılan muhteşem varlıklar olduğumuz gerçeğidir.

Bir yere ait olsak da olmasak da yaratıcının bize verdiği yaşam güvencesine sahibiz.

İhtiyacımız olan araç ise kendimize doğru soruları sormaktır. 

Kendimizi Desteklemek - Bilinçli Yaratma Sanatı Kitrabından

 

Yaşamımızda eylemlerin psikolojik kökenlerine baktığımızda, üç şey görünür:

·     Hayatımız üzerinde hâkimiyet sahibi olmak,

·     Sevmek, sevilmek, ait olmak,

·     Benliğimizi değerli görmek.

Davranışlarımız aslında, hayatımızda bunlara sahip olmamıza hizmet eder. Buradaki kritik şeyse bunları nasıl elde edeceğimize dair inançlarımız ve onları elde etme yolları konusundaki şablonlarımızdır.
Doğru referans ve destekleyici düşünce ile kolaylıkla elde edebileceğimiz şeyleri, yanlış düşünce ve referanslarla kendimizden çok uzağa konumlandırabiliyoruz.

Özgüven sahibi olmak, hayatımız üzerindeki hâkimiyetimiz için en önemli etkendir. Bir şey için yapamam veya olamam tutumunda olduğumuzda o şeyin yapılma ve olma ihtimali sıfırlanırken yapabilirim veya olabilirim dediğimizde ise o şeyin yapılabilme yolunda, birçok seçenek ortaya çıkmaktadır.