Bilinçli Yaratmayı Anlamak

 

“Tanrı her zihne, kişinin gerçeklik ile rahat bir yaşam arasında kendi tercihini yapması için bir imkân sunar. Bunlardan hangisini seçeceği, insana kalmış bir şeydir. Ama o, ikisini birden asla seçemez”

Ralph Waldo Emerson

 

Nasıl bir yaşama sahip olmak istiyorsunuz?

Nasıl bir yaşamın sizi mutlu edeceğini düşünüyorsunuz?

Her ne kadar fiziksel bir dünya içinde olduğumuzu düşünsek de zihinsel bir dünyada yaşıyoruz. Fiziksel dünyamız, zihinsel dünyamızın bir yansıması olarak ortaya çıkmaktadır.

Sahip olduğumuz düşünceler, neye sahip olup olamayacağımızın, neyi olup olamayacağımızın, neleri yapıp yapamayacağımızın ana belirleyicisidir. Bu nedenle, düşüncelerimizi akıllı bir şekilde yönettiğimizde, aslında yaşamda istediğimiz her şeyi olabilir, yapabilir ve her şeye sahip olabiliriz.

Düşüncelerimizi kolaylıkla yönetebilmek için ilk adım olarak, düşüncelerimizin yaratımımızın üzerindeki etkisini anlamak gerekir. Evrenin yaratım prensibini bilmek ve bu prensibi bilinçli kullanmak gerekir.

Yaratıcı, kâinattaki sistemi kurarken, her şeyi birbiriyle bağlantılı ve uyum içinde yaratmıştır. Bu bağlantıyı sağlayan şey ise enerjidir.

Enerji, kâinattaki her şeyin ortak haberleşme aracıdır. Her şeyin birbiriyle bağlantısını sağlar. Bağlantının temelini, birbiriyle aynı titreşimde olmaları oluşturur. Aynı enerji frekansında titreşen enerjiler, birbirini çeker.

Bu evrenin yasalarından olan Çekim Yasasının temelini oluşturur. Çekim yasası, benzer enerjilerin birbirini çektiği esasına dayanır.

Bu kâinatın bir parçası olarak bedenimiz de evrendeki her şey gibi enerjiden oluşmuştur. Bedenimizin enerjisinin titreşim frekansı, yaşamımızda olan şeylerle bağlantılanmayı sağlayan kilit özelliktir.

Titreşim frekansının kaynağı, bedenimiz ve kontrol edeni ise sahip olduğumuz düşüncelerdir.

Biz insan olarak, beden ve varlıktan oluşuruz. Beden, maddesel dünyaya ait olup fiziksel boyutu temsil ederken, varlık kısmımız, fiziksel olmayan boyuta aittir. Düşüncelerimiz, varlık boyutumuzdaki zihnimizin ürünüdür. Zihnimiz, fiziksel olmayan boyutla fiziksel olan boyut arasındaki bağlantıyı sağlayandır. Zihin, bedenin enerji titreşimini değiştirerek fiziksel dünya ile bağlantıyı sağlar.


Düşüncelerin yaşamımızı şekillendirmesi, hayat boyunca birçoğumuzun farkında olmadığı bir durumdur. Olumlu ve iyi hissetme halini yaratan düşüncelerin, bedenimizde yarattığı titreşim yüksekken olumsuz ve kötü hissetme durumunu yaratan düşüncelerin, bedenimizde yarattığı titreşim düşüktür. 

İçinde bulunduğumuz enerji durumu, bir sonraki halimizi yaratan referans noktasıdır. Neşe ve keyif hali genişletici, kapsayıcı ve rahatlatıcı hissettirirken, üzüntü ve keder hali daraltıcı ve küçültücü hissettirir.

Neşe ve keyif halindeyken yaşamımızda bir şeyleri yaratmak daha kolaydır. Bu nedenle, rahat ve kolay bir yaşam için ihtiyacımız olan şey; düşüncelerimizin ve düşünce biçimimizin farkında olmak ve onları bilinçli yöneterek, bedenimizin titreşim enerjisini yüksek tutmaktır.

Sebep ve sonuçtan oluşan nedensel bir dünyada yaşıyoruz. Şu an içinde bulunduğumuz durum, geçmişte sahip olduğumuz düşüncelerin yaratımıdır. Gelecekte oluşacak durum ise şu anda sahip olduğumuz düşüncelerin yaratımı olarak ortaya çıkacaktır.

Geçmiş düşüncelerimizin oluştuğu zamanla şimdi yaşadığımız zaman arasında mantıklı bağlantı kuramadığımızda, çoğunlukla yakın zamandaki olaylarla bağlantılama yoluna gideriz. Bu şekilde yapılan bağlantılama, davranışımızın ana kaynağı olan gerçek olayla yapılmadığı için bu olaylar üzerinde çalışmak, durumu düzeltmez ve bize istediğimiz şeyi vermez. Doğru kaynak olayı bulamazsak sürekli kendini tekrarlayan döngü içinde kalırız.

Sorunlarımızı, onları yaratırken düşündüğümüz gibi düşünerek çözemeyiz.

Bu nedenle, yapılacak ilk şey düşünme biçimimizin farkına varmak, mevcut düşünme biçimimizin dışına çıkmak ve onları kendi istediğimiz yaşamı bize verecek şekilde yeniden oluşturmaktır.

Bir şeyi yaratmanın sonsuz yolu vardır. İhtiyacımız olan şey; isteğimizi yaratmayan yolu takip etmek yerine, onu yaratacak yolu bulmak ve o yolda devam etmektir.

 

Bilinçli Yaratma Sanatı Kitabımdan

Halis ŞAHİNER

*****************************

Daha fazla yaratım aracı için kitaplarımı satın alabilirsiniz Kontrol Sende - Çekim Yasası ve Bilinçaltı Dönüşüm Rehberi Kitabı - 2019 - 2 nci Baskı


 KONTROL SENDE
İzin Ver GELSİN, İzin Ver OLSUN
Çekim yasası ve Bilinçaltı Kayıt Dönüşüm Rehberi

Düzenlemiş İkinci Baskı
Sayfa : 312

************************************************


Bilinçli Yaratma Sanatı Kitabı


Daha İyi Bir yaşam için

BİLİNÇLİ YARATMA SANATI


Sayfa : 256


******************************

Kitapları Temin İçin : cekimyasasi@hotmail.com

Tel/Whatsapp : 0 553 06 00 464


0 yorum: